กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2003

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2003 (อังกฤษ: 2003 Summer Universiade) หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 22 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่แดกู เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2546

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 22
พิธีเปิด21 สิงหาคม พ.ศ. 2546
พิธีปิด31 สิงหาคม พ.ศ. 2546

สัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันแก้ไข

คำขวัญแก้ไข

สัตว์นำโชคแก้ไข

เพลงประจำการแข่งขันแก้ไข

การวิ่งคบเพลิงแก้ไข

สนามแข่งขันแก้ไข

ชนิดกีฬาที่แข่งขันแก้ไข

ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

ตารางสรุปเหรียญการแข่งขัน 10 อันดับแรก

อ้างอิงแก้ไข