รายชื่ออนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานในประเทศไทย

(เปลี่ยนทางจาก พระบรมราชานุสาวรีย์)

นี่คือ รายชื่ออนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานในประเทศมาเลลลลลานเาเืสดสเเ แบ่งตามยุค

ยุคประวัติศาสตร์ แก้

ยุค ก่อน พ.ศ. 2475 แก้

 
อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2462

ยุค พ.ศ. 2475 - 2510 แก้

 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2485

ยุค พ.ศ. 2511 - 2530 แก้

 
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2513

ยุค พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน แก้

อ้างอิง แก้

  • บทความ“อนุสรณ์สถาน” : ภูมิทัศน์แห่งความทรงจำ ตารางรายชื่ออนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานในประเทศไทยแบ่งตามยุค
  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-04. สืบค้นเมื่อ 2012-06-04.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-05-06.