จังหวัดพะเยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดพะเยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

← พ.ศ. 2562 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครั้งต่อไป →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน386,805
ผู้ใช้สิทธิ78.64 %
  First party Second party Third party
 
Prawit Wongsuwan (2018) (cropped).jpg
Pita Limjaroenrat - 2 (cropped).jpg
Paethongtarn Shinawatra.png
พรรค พลังประชารัฐ ก้าวไกล เพื่อไทย
เลือกตั้งล่าสุด 2 พรรคใหม่ 1
ที่นั่งก่อนหน้า 2 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น1 Steady ลดลง1
คะแนนเสียง 121,462 70,687 62,833
% 43.18 25.13 22.34

  Fourth party Fifth party Sixth party
 
Prayut 2022.jpg
Jurin Laksanawisit 2011.jpg
Anutin Charnvirakul - 2023 (52638148766) (cropped).jpg
พรรค รวมไทยสร้างชาติ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย
เลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ 0 0
ที่นั่งก่อนหน้า 0 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 0 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady Steady Steady
คะแนนเสียง 21,112 1,721 1,346
% 7.51 0.61 0.48

ผลการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง
  •   พรรคพลังประชารัฐ

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รวมไทยสร้างชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

เศรษฐา ทวีสิน
เพื่อไทย

ภาพรวม แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพะเยา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ใหม่ (1) 591 0.20
ประชาธิปไตยใหม่ (2) 1,256 0.43
เป็นธรรม (3) 794 0.27
ท้องที่ไทย (4) 1,667 0.58
พลังสังคมใหม่ (5) 477 0.16
ครูไทยเพื่อประชาชน (6) 5,701 1.97
ภูมิใจไทย (7) 2,083 0.72
แรงงานสร้างชาติ (8) 1,409 0.49
พลัง (9) 547 0.19
อนาคตไทย (10) 317 0.11
ประชาชาติ (11) 221 0.08
ไทยรวมไทย (12) 449 0.16
ไทยชนะ (13) 395 0.14
ชาติพัฒนากล้า (14) 342 0.12
กรีน (15) 151 0.05
พลังสยาม (16) 163 0.06
เสมอภาค (17) 357 0.12
ชาติไทยพัฒนา (18) 246 0.09
ภาคีเครือข่ายไทย (19) 761 0.26
เปลี่ยน (20) 260 0.09
ไทยภักดี (21) 450 0.16
รวมไทยสร้างชาติ (22) 14,110 4.82
รวมใจไทย (23) 414 0.14
เพื่อชาติ (24) 529 0.18
เสรีรวมไทย (25) 1,839 0.64
ประชาธิปัตย์ (26) 2,256 0.78
พลังธรรมใหม่ (27) 605 0.21
ไทยพร้อม (28) 781 0.27
เพื่อไทย (29) 115,484 39.92
ทางเลือกใหม่ (30) 560 0.19
ก้าวไกล (31) 108,078 37.36
ไทยสร้างไทย (32) 894 0.31
ไทยเป็นหนึ่ง (33) 119 0.04
แผ่นดินธรรม (34) 105 0.04
รวมพลัง (35) 201 0.07
เพื่อชาติไทย (36) 1,359 0.47
พลังประชารัฐ (37) 18,347 6.34
เพื่อไทรวมพลัง (38) 622 0.21
มิติใหม่ (39) 280 0.10
ประชาภิวัฒน์ (40) 447 0.15
ไทยธรรม (41) 153 0.05
ไทยศรีวิไลย์ (42) 241 0.08
พลังสหกรณ์ (43) 53 0.02
ราษฎร์วิถี (44) 36 0.01
แนวทางใหม่ (45) 30 0.01
ถิ่นกาขาวชาววิไล (46) 48 0.02
รวมแผ่นดิน (47) 107 0.04
เพื่ออนาคตไทย (48) 108 0.04
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49) 122 0.04
พลังปวงชนไทย (50) 61 0.02
สามัญชน (51) 43 0.01
ชาติรุ่งเรือง (52) 34 0.01
พลังสังคม (53) 62 0.02
ภราดรภาพ (54) 24 0.01
ไทยก้าวหน้า (55) 256 0.09
ประชาไทย (56) 201 0.07
พลังเพื่อไทย (57) 477 0.16
สังคมประชาธิปไตยไทย (58) 44 0.02
ช่วยชาติ (59) 98 0.03
ความหวังใหม่ (60) 71 0.02
คลองไทย (61) 76 0.03
พลังไทรักชาติ (62) 101 0.03
ประชากรไทย (63) 718 0.25
เส้นด้าย (64) 68 0.02
เปลี่ยนอนาคต (65) 271 0.09
พลังประชาธิปไตย (66) 62 0.02
ไทยสมาร์ท (67) 87 0.03
บัตรดี 289,323 95.12
บัตรเสีย 11,862 3.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,980 0.98
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 304,166 78.64
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 387,135 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (6)* 53,963 57.31
ก้าวไกล วิสา บุญนัดดา (2) 27,862 29.59
เพื่อไทย ศุภชาติ ฟองจำ (5) 8,804 9.35
รวมไทยสร้างชาติ ดีระพัฒน์ ธนนันทพันธุ์ (7) 1,881 2.00
ประชาธิปัตย์ สุรพล เต็มสวัสดิ์ (1) 718 0.76
เสรีรวมไทย ร้อยตรีเผ่า ศรีวิชัย (4) 473 0.50
ภูมิใจไทย ชยุต จิตธำรงสุนทร (3) 458 0.49
พลังปวงชนไทย ณัฏฐ์ เมืองคำ (8)
ผลรวม 94,159 100.00
บัตรดี 94,159 92.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,119 3.07
บัตรเสีย 4,420 4.35
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,698 80.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,698 100.00
พลังประชารัฐ รักษาที่นั่ง

เขต 2 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอภูซาง อำเภอเชียงคำ และอำเภอจุน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ อนุรัตน์ ตันบรรจง (6) 32,779
เพื่อไทย พลตำรวจตรี ธรรมนูญ มั่นคง (4) 30,405
ก้าวไกล วิทวัส รัชตาจ้าย (2) 25,904
รวมไทยสร้างชาติ มานัส ทาระจีน (7) 1,249
ประชาธิปัตย์ จำรัส สักลอ (3) 574
ภูมิใจไทย ฉลองขวัญ บุญรักษา (1) 447
พลังปวงชนไทย เจริญรัตน์ ใจดี (8) 136
เสรีรวมไทย ภาณุพล จอมศรี (5)
ผลรวม 91,494 100.00
บัตรดี 91,494 92.23
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,993 2.01
บัตรเสีย 5,711 5.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,198 77.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 128,644 100.00
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 3 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอปง อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ จีรเดช ศรีวิราช (6)* 34,720
เพื่อไทย อำนาจ วิชัย (7) 23,624
รวมไทยสร้างชาติ ไพโรจน์ ตันบรรจง (8)✔ 17,982
ก้าวไกล ชัยประพันธ์ สิงห์ชัย (4) 16,921
ไทยสร้างไทย สมหวัง วรกิจพาณิชย์ (2) 666
เสรีรวมไทย ดลธรรม ธรรมเดช (3) 470
ภูมิใจไทย ศรายุทธ หน่อแก้ว (5) 441
ประชาธิปัตย์ มนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล (1) 429
พลังปวงชนไทย สุเทพ สารบรรณ (9) 390
ผลรวม 95,643 100.00
บัตรดี 95,643 92.61
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,740 1.68
บัตรเสีย 5,887 5.70
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,270 78.30
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,893 100.00
พลังประชารัฐ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. "เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตเลือกตั้งใหม่ กทม.ยังมากสุด 33 คน". workpointTODAY.

ดูเพิ่ม แก้