ฉบับร่าง:แหลมตะลุมพุก

(เปลี่ยนทางจาก แหลมตะลุมพุก)

แหลมตะลุมพุก แก้

 
แหลมตะลุมพุก, 13:04, 28 มีนาคม 2565
 
แนวชายหาด และป่าสนบริเวณแหลมตะลุมพุก, 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

“แหลมตะลุมพุก” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนครศรีธรรมราชในอำเภอปากพนัง เป็นชายหาดสีขาวรูปพระจันทร์เสี้ยว ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ด้านหนึ่งของแหลมรับลมทะเลจากฝั่งอ่าวไทย อีกด้านรับคลื่นลมในฝั่งอ่าวปากแม่น้ำปากพนัง ในปัจจุบันมีการปรับทัศนียภาพให้สวยงามขึ้น ประชาชนที่อาศัยที่แหลมตะลุมพุกมีวิถีชีวิตที่หลากหลายมีทั้งชาวอิสลาม ชาวจีน และชาวพื้นเมือง แม้ในอดีตแหลมตะลุมพุกจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากพายุโซนร้อนแฮเรียตในปี 2505 [1]

ความเป็นมา แก้

“แหลมตะลุมพุก” คำว่า ตะลุมพุก เป็นชื่อของปลาชนิดหนึ่งที่เคยมีชุกชุมในบริเวณปลายแหลมแห่งนี้ ชาวบ้านเลยเรียกแหลมนี้ว่า “แหลมตะลุมพุก” แต่ปัจจุบันไม่มีปลาตะลุมพุกในบริเวณปลายแหลมแล้ว

    แหลมตะลุมพุกมีประชาชนมาตั้งถิ่นฐานในราวรัชกาลที่ 2, 3 สมัยรัตนโกสินทร์ ผู้คนที่อพยพเข้ามาอยู่พวกแรกเป็นชาวไทยอิสลาม เข้ามาทำการประมง ปัจจุบันมีกุโบ (หลุมฝังศพ) เก่าอยู่หลายแห่ง หลังจากนั้นมีชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยทำการค้า มีโรงพระจีน ก่อสร้างในตำบล ทำให้เกิดเชื้อสายแซ่ต่าง ๆ และพวกสุดท้ายเป็นคนไทยพื้นเมือง ทำให้ปัจจุบันประชาชนอาศัยอยู่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์[2]

อ้างอิง แก้

  1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2023). แหลมตะลุมพุก, สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2566. จาก. https://nakhonsithammarat.prd.go.th/th/content/category/detail/id/1515/iid/63370
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง. (2023). ประวัติความเป็นมาของตำบลแหลมตะลุมพุก, สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2566. จาก. https://www.laemtalumphuk.go.th/history.php

แหล่งข้อมูลอื่น แก้