ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408[1][2] สายนครศรีธรรมราช - ด่านประกอบ เป็นทางหลวงที่อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 16 นครศรีธรรมราช, แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 และแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ากับจังหวัดสงขลา โดยไม่ต้องผ่านจังหวัดพัทลุง มีระยะทางเริ่มต้นจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช แล้ววิ่งลงใต้ไปสิ้นสุดที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ[3] ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 70.607 กิโลเมตร อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 111.370 กิโลเมตร และอยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 63.276 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 245.253 กิโลเมตร

Thai Highway-408.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408
ถนนนครศรีธรรมราช - ด่านประกอบ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ผ่านสะพานติณสูลานนท์ ในอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหนคร
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:245.253 กิโลเมตร (152.393 ไมล์)
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 มีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกหัวถนน ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช เส้นทางเป็นถนน 4 ช่องจราจร แล้ววิ่งลงใต้ผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร เมื่อเข้าเขตจังหวัดสงขลาที่อำเภอระโนด เส้นทางได้ลดเหลือ 2 ช่องจราจร และเส้นทางได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางกั้น เมื่อเข้าเขตอำเภอสทิงพระ วิ่งลงใต้ต่อไปยังอำเภอสิงหนคร ข้ามสะพานติณสูลานนท์เข้าสู่อำเภอเมืองสงขลา เส้นทางได้ลดเหลือ 2 ช่องจราจร แล้ววิ่งต่อไปทางตะวันออกถึงอำเภอจะนะ และไปสิ้นสุดที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี

รายชื่อทางแยกแก้ไข

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสงขลา

อ้างอิงแก้ไข

  1. "แผนที่ทางหลวงในความควบคุมของแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1". สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2556. Check date values in: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
  2. "แผนที่ทางหลวงในความควบคุมของสำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา)". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2556. Check date values in: |accessdate= (help)
  3. "สำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 4 - สำนัก/ด่านศุลกากร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-06-20. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2556. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข