ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408[1][2] สายนครศรีธรรมราช - ด่านประกอบ เป็นทางหลวงที่อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 16 นครศรีธรรมราช, แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 และแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ากับจังหวัดสงขลา โดยไม่ต้องผ่านจังหวัดพัทลุง มีระยะทางเริ่มต้นจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช แล้ววิ่งลงใต้ไปสิ้นสุดที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ[3] ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 70.607 กิโลเมตร อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 111.370 กิโลเมตร และอยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 63.276 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 245.253 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408
ถนนนครศรีธรรมราช - ด่านประกอบ
Tinsulanonda Bridge 1.jpg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ผ่านสะพานติณสูลานนท์ ในอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหนคร
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว245.253 กิโลเมตร (152.393 ไมล์)
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 มีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกหัวถนน ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช แล้ววิ่งลงใต้ผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร เมื่อเข้าเขตจังหวัดสงขลาที่อำเภอระโนด จากนั้นผ่านอำเภอสทิงพระ วิ่งลงใต้ต่อไปยังอำเภอสิงหนคร ข้ามสะพานติณสูลานนท์เข้าสู่อำเภอเมืองสงขลา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ที่ทางแยกต่างระดับน้ำกระจาย แล้ววิ่งต่อไปทางตะวันออกถึงอำเภอจะนะ และไปสิ้นสุดที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสาย ยกเว้นช่วงทางเข้าอำเภอจะนะ ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร เชิงสะพานการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ และทางแยกเข้าบ้านประกอบถึงด่านศุลกากรบ้านประกอบ มีขนาด 2 ช่องจราจร โดยสองบริเวณหลังมีปัญหาในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้การก่อสร้างทางช่วงนี้ไม่สมบูรณ์

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ทิศทาง: นครศรีธรรมราช - ด่านพรมแดนบ้านประกอบ
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  นครศรีธรรมราช - หัวไทร
นครศรีธรรมราช 0+284 แยกศาลามีชัย เชื่อมต่อจาก: ถนนราชดำเนิน จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ไปอำเภอปากพนัง, จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ไปอำเภอร่อนพิบูลย์, จังหวัดพัทลุง
แยกจังหูน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ไปอำเภอปากพนัง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 ไปท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช, จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25+185   นศ.3005 ไปอำเภอเชียรใหญ่ ไม่มี
27+200 ไม่มี   นศ.3074 ไปบ้านลานช้าง, บ้านตูล
33+921 แยกบ่อล้อ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4094 ไปอำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ไปอำเภอชะอวด, จังหวัดพัทลุง
56+070 ไม่มี 4150 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4150 ไปบ้านปากเหมือง, บ้านทะเลน้อย
56+623 แยกโรงพยาบาลหัวไทร ไม่มี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ไปจังหวัดสงขลา
ตรงไป:   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4012 ไปอำเภอปากพนัง
  หัวไทร - เขาแดง
นครศรีธรรมราช สะพาน ข้ามคลองชะอวด - แพรกเมือง
64+466 แยกฉิมหลา   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4012 ไปอำเภอปากพนัง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ไปจังหวัดสงขลา
สงขลา 88+100 แยกรับแพรก ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านปากแตระ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4083 ไปอำเภอระโนด, จังหวัดพัทลุง
ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านบ่อตรุ สข.ถ.1-0059 สข.ถ.1-0059 ไปอำเภอกระแสสินธุ์
131+430 สข.3049 สข.3049 ไปบ้านชุมพลชายทะเล สข.ถ.1-0065 สข.ถ.1-0065 ไปอำเภอกระแสสินธุ์
แยกม่วงงาม สข.3025 สข.3025 ไปบ้านม่วงงาม สข.3025 สข.3025 ไปบ้านบางเขียด
ไม่มี สข.ถ.1-0077 สข.ถ.1-0077 ไปอำเภอควนเนียง
แยกเขาแดง ไม่มี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ไปอำเภอเมืองสงขลา
ตรงไป: 4308 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4308 ไปท่าเรือน้ำลึกสงขลา
  เขาแดง - ควนมีด
สงขลา สะพานติณสูลานนท์ (1) ข้ามทะเลสาบสงขลา
สะพานติณสูลานนท์ (2) ข้ามทะเลสาบสงขลา
สข.ถ.1-0111 ถนนติณสูลานนท์ เข้าเมืองสงขลา สข.ถ.1-0111 ถนนติณสูลานนท์ ไป   ถนนลพบุรีราเมศวร์
168+266 ทางแยกต่างระดับน้ำกระจาย   ถนนกาญจนวณิชย์ เข้าเมืองสงขลา   ถนนลพบุรีราเมศวร์ ไปอำเภอหาดใหญ่
ไม่มี   ถนนกาญจนวณิชย์ ไปอำเภอหาดใหญ่
แยกอ่างทอง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4309 ไปตัวเมืองสงขลา   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ไปอำเภอจะนะ
สข.ถ.1-0150 สข.ถ.1-0150 ไปบ้านปากบางนาทับ   สข.3015 ไปบ้านควนหิน
ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านควนมีด
190+317 แยกควนมีด   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปอำเภอนาหม่อม, อำเภอหาดใหญ่   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปอำเภอเทพา, จังหวัดปัตตานี
  ป่าชิง - นาทวี
สงขลา 196+573   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปอำเภอเทพา, จังหวัดปัตตานี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปอำเภอหาดใหญ่
200+811 ทางหลวงท้องถิ่น ไปอำเภอจะนะ ไม่มี
ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านสะพานหัก สข.ถ.1-0011 สข.ถ.1-0011 ไปบ้านคูนายสังข์, บ้านทุ่งลุง
219+949 แยกนาทวี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ไปจังหวัดปัตตานี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ไปบ้านคลองแงะ, อำเภอสะเดา
  นาทวี - ด่านพรมแดนบ้านประกอบ
สงขลา 220+459 แยกวังโต้   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ไปจังหวัดปัตตานี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ไปบ้านคลองแงะ
สข.2003 สข.2003 ไปบ้านวังใหญ่ ไม่มี
233+259 ไม่มี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4243 ไปอำเภอสะเดา
สข.3064 สข.3064 ไปบ้านทุ่งลัง ไม่มี
สข.3063 สข.3063 ไปอำเภอสะบ้าย้อย ไม่มี
248+009 ไม่มี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113 ไปบ้านประกอบ, บ้านวัด
252+209 ตรงไป: ทางหลวงสหพันธ์ บริเวณด่านศุลกากรบ้านประกอบ ไปอลอสตาร์
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง แก้

  1. "แผนที่ทางหลวงในความควบคุมของแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1". สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2556. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
  2. "แผนที่ทางหลวงในความควบคุมของสำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2556. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  3. "สำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 4 - สำนัก/ด่านศุลกากร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-20. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2556. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้