กีฬาแห่งชาติ (อังกฤษ: Thailand National Games) เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาหลากหลายชนิดระหว่างภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีการจัดขึ้นในทุก ๆ 2 ปี เริ่มกำหนดการแข่งขันโดย องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อสกท) ตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรก ถึง ครั้งที่ 19 และตั้งแต่กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เป็นต้นมา บริหารจัดการแข่งขันโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) และยังถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาหลากชนิด ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

กีฬาแห่งชาติ
ตรากีฬาแห่งชาติ
ธงกีฬาแห่งชาติ
ก่อตั้งครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2510)
พระนคร
จัดขึ้นทุก2 ปี
ครั้งล่าสุดครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2566)
กาญจนบุรี
วัตถุประสงค์สร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการกีฬาของชาติ
สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ก้องศักด ยอดมณี
เว็บไซต์www.sat.or.th

การแข่งขันนั้นเริ่มต้นครั้งแรกด้วยกีฬาเพียง 5 ชนิดกีฬา และนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพียง 716 คน จนมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า 12,000 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12,593 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชายจำนวน 6,971 คน และนักกีฬาหญิงจำนวน 5,622 คน เข้าชิงชัย 691 รายการใน 45 ชนิดกีฬา

ในประวัติศาสตร์ของกีฬาแห่งชาติ มีจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว 26 จังหวัด โดยมี 77 จังหวัดเข้าร่วม โดยมีจังหวัดบึงกาฬได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติเป็นจังหวัดล่าสุด ซึ่งเข้าร่วมเป็นคราวแรกในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ได้เป็นเจ้าภาพมากถึง 4 ครั้ง

สำหรับกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และการแข่งขันครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2567

ประวัติ แก้

กีฬาแห่งชาติ เดิมเรียกว่า "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย" จัดโดยองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อสกท.; ปัจจุบันคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย; กกท.) เพื่อคัดเลือกผู้แทนนักกีฬาจากประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 โดยกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 จัดการแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 แบ่งการแข่งขันเป็นเขต จึงใช้ชื่อการแข่งขันว่า กีฬาเขตแห่งประเทศไทย โดยการแข่งขันครั้งแรก แบ่งกลุ่มนักกีฬาออกเป็น 5 เขตจากภูมิภาคต่างๆ

หลังจากนั้น เมื่อจัดแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทยครั้งต่อๆมามีการแก้ไข มา จึงมีการปรับเพิ่มกลุ่มนักกีฬาตามเขตภูมิภาค ขึ้นเป็นลำดับตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 10 เขต โดยแยกกรุงเทพมหานครออกมาจากเขต 1 เป็นเขต 10

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 คณะกรรมการ อสกท.มีมติให้เปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่ว่า "กีฬาแห่งชาติ" เริ่มตั้งแต่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2527 พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการกีฬาของชาติ[1][2]

ต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยปรับลดกำหนดแข่งขันจากจัดการแข่นขันทุก 1 ปี ไปเป็นทุก 2 ปี และปรับปรุงการแบ่งกลุ่มนักกีฬา จากเดิมที่แบ่งตามภูมิภาคจำนวน 10 เขต มาเป็นแบ่งตามจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด

หลังจากการแข่งขันทุก 2 ปี ซึ่งจัดทั้งหมด 3 ครั้ง คือ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 33, ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ กกท.ปรับกำหนดจากจัดการแข่งขันทุก 2 ปี ไปเป็นทุก 1 ปีตามเดิม ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 โดยให้เหตุผลเพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาวงการกีฬา แต่ยังแข่งขันในนามจังหวัดเหมือนเดิม จากนั้นในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 มีการเพิ่มกลุ่มนักกีฬาขึ้นจาก 76 จังหวัดเป็น 77 จังหวัด เนื่องจากมีการก่อตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้นมาใหม่[3]

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 การประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มีมติให้ปรับลดกำหนดแข่งขันจากจัดการแข่นขันทุก 1 ปี ไปเป็นทุก 2 ปี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วย เพื่อให้นักกีฬาได้มีเวลาในการเตรียมตัว ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศหลายรายการ ทำให้การเตรียมตัวของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันซ้ำซ้อนกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและงบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อความสอดคล้องกับการแข่งขันกีฬาหลายรายการทั้งในและต่างประเทศเหล่านั้น โดยจะเริ่มในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เพื่อให้สลับกับกีฬาซีเกมส์[4]

ไฟพระฤกษ์ แก้

ไฟพระฤกษ์ เป็นไฟที่อัญเชิญมาเพื่อประกอบพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติและจุดในกระถางคบเพลิงตลอดการแข่งขัน ไฟพระฤกษ์สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เริ่มมีครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องขอพระราชทานไฟพระฤกษ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมา ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องทำหนังสือติดต่อไปยังสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลถึงกำหนดนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ให้คณะกรรมการเข้าเฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจุดจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปีนั้นๆ ณ กรุงเทพมหานคร

โดยวิธีการจุดไฟพระฤกษ์นั้น สำนักพระราชวัง จะนำพระแว่น “สุรยกานต์” ไปทอดไว้ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละปี สำหรับพระราชพิธีจัดไฟขึ้นอยู่กับสถาวะอากาศ และเมื่อทรงประกอบพระราชพิธีจัดไฟเรียบร้อยแล้ว สำนักพระราชวังจะนำไฟพระฤกษ์ไปเก็บรักษาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจะเลี้ยงไว้สำหรับใช้ในปีนั้น จนกระทั่งถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ของปีนั้น ไฟพระฤกษ์ที่เลี้ยงไว้นี้จะใช้ในพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งเชิญไปใช้ในการพระราชทานเพลิงศพบุคคลที่สมควรด้วย[1][2]

กลุ่มนักกีฬาที่เข้าร่วม แก้

กลุ่มภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร แก้

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
  กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร กท BKK เขต 10 2515
  จันทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี จบ CTI เขต 2 2510
  ฉะเชิงเทรา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉช CCO เขต 2 2510
  ชลบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชบ CBI เขต 2 2510
  ตราด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด ตร TRT เขต 2 2510
  นครนายก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก นย NYK เขต 2 2510
  นนทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี นบ NBI เขต 1 2510
  ปทุมธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี ปท PTI เขต 1 2510
  ปราจีนบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปราจีนบุรี ปจ PRI เขต 2 2510
  ระยอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง รย RYG เขต 2 2510
  สมุทรปราการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ สป SPK เขต 1 2510
  สมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร สค SKN เขต 7 2510
  สระแก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว สก SKW เขต 2 2538
  สมุทรสงคราม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม สส SKM เขต 7 2510

กลุ่มภาคกลาง และภาคตะวันตก แก้

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
  กาญจนบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี กจ KRI เขต 7 2510
  ชัยนาท สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ชน CNT เขต 1 2510
  นครปฐม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐม นฐ NPT เขต 7 2510
  ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปข PKN เขต 7 2510
  พระนครศรีอยุธยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย AYA เขต 1 2510
  เพชรบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี พบ PBI เขต 7 2510
  ราชบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี รบ RBR เขต 7 2510
  ลพบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ลบ LRI เขต 1 2510
  สระบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี สบ SRI เขต 1 2510
  สิงห์บุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี สห SBR เขต 1 2510
  สุพรรณบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี สพ SPB เขต 7 2510
  อ่างทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง อท ATG เขต 1 2510
  อุทัยธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุทัยธานี อน UTI เขต 6 2510
  นครสวรรค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ นว NSN เขต 6 2510

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
  กาฬสินธุ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กส KSN เขต 4 2510
  ขอนแก่น สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น กพ KKN เขต 4 2510
  ชัยภูมิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ ชย CPM เขต 3 2510
  นครพนม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม นพ NPM เขต 4 2510
  นครราชสีมา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา นม NMA เขต 3 2510
  บึงกาฬ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ บก BKN เขต 4 2555
  บุรีรัมย์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ บร BRM เขต 3 2510
  มหาสารคาม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม มค MKM เขต 4 2510
  มุกดาหาร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร มห MDH เขต 4 2527
  ยโสธร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ยส YST เขต 3 2517
  ร้อยเอ็ด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด รอ RET เขต 4 2510
  เลย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย ลย LEI เขต 4 2510
  ศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ศก SSK เขต 3 2510
  สกลนคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร สน SNK เขต 4 2510
  สุรินทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์ สร SRN เขต 3 2510
  หนองคาย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย นค NKI เขต 4 2510
  หนองบัวลำภู สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู นภ NBP เขต 4 2538
  อำนาจเจริญ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ อจ ACR เขต 4 2538
  อุดรธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี อด UDN เขต 4 2510
  อุบลราชธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี อบ UBN เขต 3 2510

กลุ่มภาคใต้ แก้

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
  กระบี่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ กบ KBI เขต 8 2510
  ชุมพร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร ชพ CPN เขต 8 2510
  ตรัง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ตง TRG เขต 9 2510
  นครศรีธรรมราช สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช นศ NRT เขต 8 2510
  นราธิวาส สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส นธ NWT เขต 9 2510
  ปัตตานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี ปน PTN เขต 9 2510
  พังงา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา พง PNA เขต 8 2510
  พัทลุง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง พท PLG เขต 9 2510
  ภูเก็ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ภก PKT เขต 8 2510
  ยะลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา ยล YLA เขต 9 2510
  ระนอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง รน RNG เขต 8 2510
  สงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา สข SKA เขต 9 2510
  สตูล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล สต STN เขต 9 2510
  สุราษฎร์ธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สฎ SNI เขต 8 2510

กลุ่มภาคเหนือ แก้

จังหวัด สมาคม รหัสจังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ
  กำแพงเพชร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร กพ KPT เขต 6 2510
  เชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ชร CRI เขต 5 2510
  เชียงใหม่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ชม CMI เขต 5 2510
  ตาก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก ตก TAK เขต 6 2510
  น่าน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน นน NAN เขต 5 2510
  พะเยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา พย PYO เขต 5 2522
  พิจิตร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจิตร พจ PCT เขต 6 2510
  พิษณุโลก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก พล PLK เขต 6 2510
  เพชรบูรณ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ พช PBN เขต 6 2510
  แพร่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ พร PRE เขต 5 2510
  แม่ฮ่องสอน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส MSN เขต 5 2510
  ลำปาง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ลป LPG เขต 5 2510
  ลำพูน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน ลพ LPN เขต 5 2510
  สุโขทัย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุโขทัย สท STI เขต 6 2510
  อุตรดิตถ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ อต UTT เขต 6 2510

กลุ่มนักกีฬาในอดีต แก้

กลุ่มนักกีฬาในอดีต แบ่งตามจังหวัด
จังหวัด เขต เข้าร่วมเมื่อ สิ้นสุดเมื่อ
  พระนคร เขต 6 2510 2514
  ธนบุรี เขต 6 2510 2514
กลุ่มนักกีฬาในอดีต แบ่งตามเขต (ปี พ.ศ. 2510)
เขต จังหวัดสมาชิก
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 4

รอบคัดเลือกระดับภาค แก้

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปัจจุบันกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก เพื่อเลือกตัวแทนนักกีฬาของแต่ละจังหวัดให้เข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายในระดับประเทศในปีนั้นๆ โดยรอบคัดเลือกในระดับภาคนี้จะจัดแยกกันออกไปในแต่ละภาคแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ ภาคที่ 1 (กลุ่มภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร), ภาคที่ 2 (กลุ่มภาคกลาง และภาคตะวันตก), ภาคที่ 3 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ภาคที่ 4 (กลุ่มภาคใต้) และภาคที่ 5 (กลุ่มภาคเหนือ)

ปฏิทินการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกระดับภาค
กลุ่มนักกีฬา รายการ วันที่ เจ้าภาพ Ref.
ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 5–15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   สระแก้ว [5]
ภาคกลาง และภาคตะวันตก รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 16–25 ธันวาคม พ.ศ. 2559   พระนครศรีอยุธยา [6]
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 7–16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   มุกดาหาร [7]
ภาคใต้ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4 3–13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   พังงา [8]
ภาคเหนือ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 9–19 ธันวาคม พ.ศ. 2559   สุโขทัย [9]

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน แก้

กีฬา จำนวน (ปีที่แข่งขัน)
กรีฑา 46 (2510–)
กอล์ฟ 16 (2541–)
กาบัดดี้ 15 (2543–)
กีฬาทางอากาศ 8 (2553–)
กีฬาไทย 3 (2543–45, 2558)
ขี่ม้า 7 (2543–47, 2555–57, 2560)
คริกเก็ต 2 (2557, 2560)
คาราเต้ 13 (2543–47, 2551–)
จักรยาน 46 (2510–)
เจ็ทสกี 1 (2561)
ชักเย่อ 3 (2558–)
เซปักตะกร้อ 46 (2510–)
ซอฟท์เทนนิส 6 (2553, 2555, 2557–)
ซอฟท์บอล 14 (2540–56, 2558–60)
เทควันโด 17 (2540–)
เทนนิส 46 (2510–)
เทเบิลเทนนิส 46 (2510–)
เนตบอล 3 (2549, 2557–58)
บริดจ์ 12 (2543, 2547, 2551–)
บาสเกตบอล 46 (2510–)
กีฬา จำนวน (ปีที่แข่งขัน)
บิลเลียดและสนุกเกอร์ 22 (2533, 2535, 2537–)
เบสบอล 3 (2543, 2549, 2556)
แบดมินตัน 46 (2510–)
โบว์ลิ่ง 25 (2525–47, 2553–55, 2558–)
ปันจักสีลัต 12 (2543, 2550–)
เปตอง 26 (2531–)
เพาะกาย 15 (2543–)
ฟันดาบสากล 10 (2543–47, 2552–56, 2558–)
ฟุตบอลและฟุตซอล 46 (2510–)
มวยไทย 22 (2535–)
มวยปล้ำ 15 (2543–)
มวยสากล 46 (2510–)
ยกน้ำหนัก 45 (2510, 2512–)
ยิงธนู 5 (2541–43, 2555, 2556, 2558)
ยิงปืน 45 (2510–12, 2514–)
ยิมนาสติก 27 (2530–)
ยิวยิตสู 2 (2560–)
ยูโด 45 (2510–11, 2513–)
รักบี้ฟุตบอล 25 (2510, 2533–)
เรือใบ 4 (2517, 2553–54, 2560)
กีฬา จำนวน (ปีที่แข่งขัน)
เรือยาวและเรือพาย 21 (2536–)
ลอนโบวล์ส 1 (2543)
ลีลาศ 15 (2543–)
วอลเลย์บอล 46 (2510–)
วอลเลย์บอลชายหาด 18 (2539–)
ว่ายน้ำ 42 (2510–11, 2516–)
วินด์เซิร์ฟ 1 (2543)
วูซู 14 (2543–60)
วู้ดบอล 5 (2554, 2556–)
สควอช 1 (2543)
หมากล้อม 12 (2545–)
เอ็กซ์ตรีม 4 (2556–57, 2560–)
ฮอกกี้ 27 (2531, 2540–43, 2553–)
ฮอกกี้น้ำแข็ง 1 (2543)
ฮอกกี้ในร่ม 2 (2560–)
แฮนด์บอล 15 (2543–)

การแข่งขัน แก้

เจ้าภาพการแข่งขัน แก้ครั้งที่ ประจำปี จังหวัดเจ้าภาพ พิธีเปิด พิธีปิด สถิติ เจ้าเหรียญทอง อ้างอิง
เขต ผู้ร่วมแข่งขัน ชนิดกีฬา เหรียญทอง
กีฬาเขตแห่งประเทศไทย
1 พ.ศ. 2510   พระนคร[a] 1 พฤศจิกายน 5 พฤศจิกายน 5 716 15 103   เขต 4 [10]
2 พ.ศ. 2511   เชียงใหม่[b] 3 ธันวาคม 9 ธันวาคม 9 1,700 14 118   เขต 1 [11]
3 พ.ศ. 2512   สงขลา 24 พฤศจิกายน 30 พฤศจิกายน 9 1,800 11 90   เขต 1
4 พ.ศ. 2513   นครราชสีมา 1 พฤศจิกายน 7 พฤศจิกายน 9 1,800 12 92   เขต 3 [12]
5 พ.ศ. 2514   นครสวรรค์ 2 ธันวาคม 8 ธันวาคม 9 1,901 13 108   เขต 1 [13]
6 พ.ศ. 2515   ราชบุรี[c] 2 ธันวาคม 8 ธันวาคม 10 2,167 13 108   เขต 7 [14]
7 พ.ศ. 2516   นครศรีธรรมราช 23 สิงหาคม 28 สิงหาคม 10 2,485 14 136   เขต 10 [15]
8 พ.ศ. 2517   ชลบุรี 3 ธันวาคม 9 ธันวาคม 10 2,485 15 141   เขต 10 [16][17]
9 พ.ศ. 2518   ลพบุรี 28 พฤศจิกายน 4 ธันวาคม 10 2,504 14 162   เขต 10
10 พ.ศ. 2519   อุดรธานี 4 ธันวาคม 10 ธันวาคม 10 2,480 14 136   เขต 10 [18]
11 พ.ศ. 2520   กรุงเทพมหานคร 4 ธันวาคม 10 ธันวาคม 10 2,567 14 144   เขต 10 [19]
12 พ.ศ. 2521   อุบลราชธานี[d] 24 มกราคม พ.ศ. 2522 30 มกราคม พ.ศ. 2522 10 2,508 14 143   เขต 10 [20]
13 พ.ศ. 2522   ลำปาง 23 ธันวาคม 29 ธันวาคม 10 2,528 14 144   เขต 10 [21]
14 พ.ศ. 2523   ปัตตานี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2524 29 ธันวาคม พ.ศ. 2524 10 2,470 14 155   เขต 10 [22]
15 พ.ศ. 2524   อุดรธานี 22 พฤศจิกายน 28 พฤศจิกายน 10 2,508 14 172   เขต 10 [23]
16 พ.ศ. 2525   ภูเก็ต 19 ธันวาคม 25 ธันวาคม 10 2,779 15 188   เขต 10 [24]
ครั้งที่ ประจำปี จังหวัดเจ้าภาพ พิธีเปิด พิธีปิด สถิติ เจ้าเหรียญทอง อ้างอิง
เขต ผู้ร่วมแข่งขัน ชนิดกีฬา เหรียญทอง
กีฬาแห่งชาติ แข่งขันระหว่างเขต
17 พ.ศ. 2526   พิษณุโลก[e] 22 มกราคม พ.ศ. 2527 28 มกราคม พ.ศ. 2527 10 2,709 15 192   เขต 10 [25]
18 พ.ศ. 2527   เชียงราย 20 มกราคม พ.ศ. 2528 26 มกราคม พ.ศ. 2528 10 2,652 15 194   เขต 10 [26]
19 พ.ศ. 2528   จันทบุรี 20 มกราคม พ.ศ. 2529 26 มกราคม พ.ศ. 2529 10 2,804 15 188   เขต 2 [27]
20 พ.ศ. 2529   ร้อยเอ็ด 23 มกราคม พ.ศ. 2530 29 มกราคม พ.ศ. 2530 10 2,898 16 202   เขต 3 [28]
21 พ.ศ. 2530   ลพบุรี 18 ธันวาคม 24 ธันวาคม 10 3,088 18 209   เขต 3 [29]
22 พ.ศ. 2531   สงขลา 22 มีนาคม พ.ศ. 2532 28 มีนาคม พ.ศ. 2532 10 2,943 18 221   เขต 9 [30]
23 พ.ศ. 2532   เชียงใหม่ 4 มีนาคม 10 มีนาคม 10 3,179 18 221   เขต 10 [31]
24 พ.ศ. 2533   พระนครศรีอยุธยา 17 มีนาคม 23 มีนาคม 10 3,185 17 176   เขต 9 [32]
25 พ.ศ. 2535   ขอนแก่น 12 กรกฎาคม 18 กรกฎาคม 10 3,365 20 262   N/A [33]
26 พ.ศ. 2536   สุราษฎร์ธานี 24 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม 10 3,611 20 N/A   N/A [34]
27 พ.ศ. 2537   สุพรรณบุรี 19 พฤศจิกายน 26 พฤศจิกายน 10 3,744 22 281   เขต 7 [35]
28 พ.ศ. 2538   นครสวรรค์ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2539 23 มิถุนายน พ.ศ. 2539 10 3,944 21 281   เขต 10 [36]
29 พ.ศ. 2539   ตรัง 19 ธันวาคม 26 ธันวาคม 10 3,902 21 294   เขต 7 [37]
30 พ.ศ. 2540   ศรีสะเกษ 8 ธันวาคม 15 ธันวาคม 10 4,172 24 320   เขต 10 [38]
31 พ.ศ. 2541   ระยอง[f] 24 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม 10 4,180 28 310   เขต 10 [39]
ครั้งที่ ประจำปี จังหวัดเจ้าภาพ พิธีเปิด พิธีปิด สถิติ เจ้าเหรียญทอง อ้างอิง
จังหวัด ผู้ร่วมแข่งขัน ชนิดกีฬา เหรียญทอง
กีฬาแห่งชาติ แข่งขันระหว่างจังหวัด
32 พ.ศ. 2543   กรุงเทพมหานคร[g] 9 ธันวาคม 20 ธันวาคม 76 6,456 45 486   กรุงเทพมหานคร [40]
33 พ.ศ. 2545   เชียงใหม่ 13 ธันวาคม 24 ธันวาคม 76 8,940 34 443   กรุงเทพมหานคร [41]
34 พ.ศ. 2547   ราชบุรี 18 ธันวาคม 28 ธันวาคม 76 8,212 34 447   กรุงเทพมหานคร [42]
35 พ.ศ. 2549   สุพรรณบุรี[h] 9 กันยายน 19 กันยายน 76 9,327 33 423   กรุงเทพมหานคร [43]
36 พ.ศ. 2550   นครศรีธรรมราช 15 กันยายน 25 กันยายน 76 9,991 31 442   กรุงเทพมหานคร [44]
37 พ.ศ. 2551   พิษณุโลก 14 ธันวาคม 24 ธันวาคม 76 10,882 33 466   กรุงเทพมหานคร [45]
38 พ.ศ. 2552   ตรัง 9 กันยายน 19 กันยายน 76 12,005 35 497   กรุงเทพมหานคร [46]
39 พ.ศ. 2553   ชลบุรี 9 ธันวาคม 19 ธันวาคม 76 13,614 39 566   กรุงเทพมหานคร [47]
40 พ.ศ. 2554   ขอนแก่น[i] 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 76 12,561 39 571   กรุงเทพมหานคร [48]
41 พ.ศ. 2555   เชียงใหม่ 9 ธันวาคม 19 ธันวาคม 77 13,748 42 603   กรุงเทพมหานคร [49]
42 พ.ศ. 2556   สุพรรณบุรี 5 มกราคม พ.ศ. 2557 15 มกราคม พ.ศ. 2557 77 14,000 42 629   สุพรรณบุรี [50]
43 พ.ศ. 2557   นครราชสีมา 9 ธันวาคม 19 ธันวาคม 77 15,112 44 653   สุพรรณบุรี [51]
44 พ.ศ. 2558   นครสวรรค์[j] 11 ธันวาคม 21 ธันวาคม 77 15,384 43 624   สุพรรณบุรี [52]
45 พ.ศ. 2559   สงขลา[k] 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 77 15,953 45 695   กรุงเทพมหานคร
46 พ.ศ. 2561   เชียงราย[l] 18 พฤศจิกายน 28 พฤศจิกายน 77 12,847 41 681   กรุงเทพมหานคร
47 พ.ศ. 2565   ศรีสะเกษ[m] 5 มีนาคม 25 มีนาคม 77 13,225 56 770   กรุงเทพมหานคร
48 พ.ศ. 2566   กาญจนบุรี 14 สิงหาคม 29 สิงหาคม   กรุงเทพมหานคร
49 พ.ศ. 2567   จันทบุรี 9 ธันวาคม 19 ธันวาคม   กรุงเทพมหานคร
50 พ.ศ. 2569   อุดรธานี การแข่งขันในอนาคต
หมายเหตุ
 1. กีฬาเรือใบถูกยกเลิกจัดการแข่งขัน
 2. เพิ่มกลุ่มนักกีฬาจากเดิม 5 เขต เป็น 9 เขต
 3. เพิ่มกลุ่มนักกีฬาจากเดิม 9 เขต โดยแยกกรุงเทพมหานคร ออกจากเขต 1 มาเป็นเขต 10
 4. เดิมกำหนดจัดในปี พ.ศ. 2521 แต่เกิดอุทกภัย ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขัน
 5. คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น "กีฬาแห่งชาติ"
 6. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการแข่งขันจาก 1 ปีต่อครั้ง เป็น 2 ปีต่อครั้ง
 7. ปรับการแบ่งกลุ่มนักกีฬาตามภูมิภาคจำนวน 10 เขต เป็นแบ่งตามจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด
 8. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการแข่งขันจาก 2 ปีต่อครั้ง เป็น 1 ปีต่อครั้ง
 9. เดิมกำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 แต่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันในปี พ.ศ. 2555
 10. เลื่อนพิธีเปิดการแข่งขัน เนื่องจากมีกิจกรรม Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ
 11. เลื่อนจัดการแข่งขันในปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุงสถานที่
 12. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการแข่งขันจาก 1 ปีต่อครั้ง เป็น 2 ปีต่อครั้ง เป็นครั้งที่ 2
 13. เดิมการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 จึงมีการเลื่อนออกมา

ข้อมูลการแข่งขัน แก้

ครั้งที่ ประจำปี จังหวัดเจ้าภาพ สนามกีฬาหลัก ประธานกล่าวในพิธีเปิด
1 พ.ศ. 2510   พระนคร กรีฑาสถานแห่งชาติ จอมพล ถนอม กิตติขจร
2 พ.ศ. 2511   เชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จอมพล ถนอม กิตติขจร
3 พ.ศ. 2512   สงขลา
4 พ.ศ. 2513   นครราชสีมา สนามกีฬากลางจังหวัดนครราชสีมา
5 พ.ศ. 2514   นครสวรรค์ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ พลเอก เต็ม หอมเศรษฐี
6 พ.ศ. 2515   ราชบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล
7 พ.ศ. 2516   นครศรีธรรมราช สนามกีฬาชาติตระการโกศล จอมพล ถนอม กิตติขจร
8 พ.ศ. 2517   ชลบุรี สนามกีฬากลางศรีพโล เกรียง กีรติกร
9 พ.ศ. 2518   ลพบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดลพบุรี
10 พ.ศ. 2519   อุดรธานี สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี
12 พ.ศ. 2521   อุบลราชธานี สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ตารางเหรียญรางวัลตลอดกาล แก้

77 จังหวัดในประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยทุก 77 จังหวัดได้เหรียญอย่างน้อย 1 เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ในยุคเริ่มแรกของกีฬาแห่งชาติ เขต 4 (ระบบ 2510), เขต 1, เขต 3, เขต 7 และเขต 10 ได้เป็นเจ้าเหรียญทอง ส่วนในยุคที่สองของกีฬาแห่งชาติ เขต 10, เขต 2, เขต 3, เขต 9 และเขต 7 ได้เป็นเจ้าเหรียญทอง ส่วนในยุคปัจจุบันของกีฬาแห่งชาติมีแค่ 2 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี ที่ได้เป็นเจ้าเหรียญทอง


ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 "ประวัติและความเป็นมากีฬาแห่งชาติ". สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประวัติกีฬาแห่งชาติ". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-24. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. ""กีฬาชาติ" จะกี่ปีจัดที ล้วนดีทั้งนั้น". สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย. 30 พฤศจิกายน 2554. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 4. "ผลการประชุมบอร์ด กกท. 26 ก.ค.56". การกีฬาแห่งประเทศไทย. 26 กรกฎาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 5. "การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 "สระแก้วเกมส์"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 6. "อยุธยาเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกระดับภาค 2 กรุงเก่าเกมส์". สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 7. "จ.มหาสารคาม ต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่จาก 19 จังหวัด ร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "มหาสารคามเกมส์"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-25. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 8. "จ.พังงา เปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 พิงกันเกมส์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-25. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 9. "กีฬาแห่งชาสติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 สุโขทัยเกมส์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-18. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 10. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-04. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 11. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 12. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 13. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 14. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 15. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 16. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 17. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ฉบับที่ 2". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 18. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 19. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 20. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 21. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 22. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 23. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 24. "กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 25. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 17". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 26. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 27. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 19". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 28. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 20". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 29. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 21". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 30. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 22". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 31. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 23". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 32. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 24". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 33. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 25". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 34. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 26". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 35. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 27". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-03.
 36. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 37. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 29". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 38. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 39. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 31". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 40. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 41. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 33". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 42. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 43. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 44. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 45. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 46. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-06.
 47. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-06.
 48. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-06.
 49. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-06.
 50. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-06.
 51. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-09-06.
 52. "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-19. สืบค้นเมื่อ 2017-09-06.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้