สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 9

สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545 เป็นสภากรุงเทพมหานครชุดที่ 9 โดยมีที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 สภาชุดปัจจุบันมีสมาชิก 61 คน

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 9
ชุดที่ 8 ชุดที่ 10
ภาพรวม
วาระ16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545
เว็บไซต์bmc.go.th
สมาชิก
ประธานสามารถ มะลูลีม (24 มิถุนายน พ.ศ. 2545 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2547)
ธนา ชีรวินิจ (24 มิถุนายน พ.ศ. 2547 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549) [1]


องค์ประกอบของสภา แก้

สภาผู้แทนราษฎรไทยประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 61 ที่นั่ง จากพรรคการเมืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้[2]

พรรค จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผลการเลือกตั้ง ณ วันสิ้นอายุสภา
ประชาธิปัตย์ 30 29
ไทยรักไทย 23 22
ชาติไทย 3 3
ประชากรไทย 2 2
กลุ่มมดงาน 2 2
ชาติพัฒนา 1 1
อิสระ 1 1
รวม 62 60
ว่าง 0 2

รายชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แก้

เขต รายนามสมาชิก พรรคการเมือง หมายเหตุ
คลองเตย นายสุนันท์ อึ้งทรงธรรม พรรคไทยรักไทย
คลองสาน นางสาวสายรุ้ง ปิ่นโมรา พรรคประชาธิปัตย์
คลองสามวา นายวิรัช อินช่วย พรรคประชาธิปัตย์
คันนายาว นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคไทยรักไทย
จตุจักร เขตที่ 1 นายประพนธ์ เนตรรังษี พรรคไทยรักไทย
จตุจักร เขตที่ 2 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
จอมทอง เขตที่ 1 นายธวัชชัย ทองสิมา กลุ่มมดงาน
จอมทอง เขตที่ 2 นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร พรรคไทยรักไทย
ดอนเมือง เขตที่ 1 นายการุณ โหสกุล พรรคชาติไทย ลาออก ปี พ.ศ. 2548
นางรัชดาวรรณ โหสกุล พรรคชาติไทย เลือกตั้งซ่อม วันที่ 6 มีนาคม 2548
ดอนเมือง เขตที่ 2 นางสมปอง โสภณดิเรกรัตน์ พรรคชาติไทย
ดินแดง เขตที่ 1 นายชูพงษ์ เพชรทัต พรรคชาติไทย ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2547
นางอนงค์ เพชรทัต พรรคชาติไทย เลือกตั้งซ่อม วันที่ 9 มกราคม 2548
ดินแดง เขตที่ 2 นายอภิชาติ หาลำเจียก พรรคไทยรักไทย ลาออกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ดุสิต เขตที่ 1 นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พรรคไทยรักไทย
ดุสิต เขตที่ 2 นายสุพัฒน์ ชลิตานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
ตลิ่งชัน นายสกุล โตโสภณ พรรคประชาธิปัตย์
ทุ่งครุ นายโสภณ ขวัญบัว พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก ปี พ.ศ. 2548
นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งซ่อม วันที่ 6 มีนาคม 2548
ทวีวัฒนา นายสุไหง แสวงสุข พรรคประชาธิปัตย์
ธนบุรี เขตที่ 1 นายสมชาย เอี่ยมมงคลสกุล กลุ่มมดงาน
ธนบุรี เขตที่ 2 นายวิชัย หุตังคบดี พรรคไทยรักไทย
บางกะปิ นายชัยวุฒิ จริยวิโรจน์สกุล พรรคไทยรักไทย
บางกอกน้อย เขตที่ 1 นายชนินทร์ รุ่งแสง พรรคประชากรไทย
บางกอกน้อย เขตที่ 2 นายนภาพล จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์
บางกอกใหญ่ นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก ปี พ.ศ. 2548
นายวิรัช คงคาเขตร พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งซ่อม วันที่ 6 มีนาคม 2548
บางขุนเทียน นายพยงค์ ช้างเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
บางเขน เขตที่ 1 นายฐิติโชค กาญจนภักดี พรรคไทยรักไทย ลาออก ปี พ.ศ. 2548
นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งซ่อม วันที่ 6 มีนาคม 2548
บางเขน เขตที่ 2 นางสาวปราณี เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์
บางคอแหลม นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ พรรคไทยรักไทย ลาออก ปี พ.ศ. 2548
นายอภิมุข ฉันทวานิช พรรคไทยรักไทย
บางแค เขตที่ 1 นายสุพิน คล้ายนก อิสระ
บางแค เขตที่ 2 นายเพทาย จั่นเผื่อน พรรคประชาธิปัตย์
บางซื่อ เขตที่ 1 นางสาวพรพิมล คงอุดม พรรคประชาธิปัตย์
บางซื่อ เขตที่ 2 นายสมพงษ์ เก่งรุ่งเรืองชัย พรรคไทยรักไทย
บางนา นายคำรณ บำรุงรักษ์ พรรคไทยรักไทย
บางบอน นายประพันธ์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย
บางพลัด นายจักรพันธ์ พรนิมิตร พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก ปี พ.ศ. 2548
นายทวีศักดิ์ กมลเวชช พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งซ่อม วันที่ 6 มีนาคม 2548
บางรัก นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา พรรคประชาธิปัตย์
บึงกุ่ม นายวินัย พุกรักษา พรรคไทยรักไทย
ปทุมวัน นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ประเวศ นายกิตติพล เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์
ป้อมปราบศัตรูพ่าย นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก ปี พ.ศ. 2548
นายเอก จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งซ่อม วันที่ 6 มีนาคม 2548
พญาไท นายกวี ณ ลำปาง พรรคไทยรักไทย
พระโขนง นายสมชาย สัจจะ พรรคประชาธิปัตย์
พระนคร นายแก้ว แห้วสันตติ พรรคประชาธิปัตย์
ภาษีเจริญ นายสุธา นิติภานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
มีนบุรี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พรรคไทยรักไทย
ยานนาวา นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ พรรคประชาธิปัตย์
ราชเทวี นางผุสดี วงศ์กำแหง พรรคประชาธิปัตย์
ราษฎร์บูรณะ นายไสว โชติกะสุภา พรรคประชาธิปัตย์
ลาดกระบัง นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ พรรคไทยรักไทย
ลาดพร้าว นางสาวบุณฑริกา ประสงค์ดี พรรคไทยรักไทย
วังทองหลาง นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ พรรคไทยรักไทย
วัฒนา นายสามารถ มะลูลีม พรรคประชาธิปัตย์ ลาออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
สวนหลวง นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
สะพานสูง นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคไทยรักไทย
สัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
สาทร นายธวัชชัย ปิยนนทยา พรรคประชาธิปัตย์
สายไหม เขตที่ 1 นายเดชา ยิ้มอำนวย พรรคไทยรักไทย ลาออก ปี พ.ศ. 2548
นายษุภมน หงสกุล หุตะสิงห์ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งซ่อม วันที่ 6 มีนาคม 2548
สายไหม เขตที่ 2 นายฉมาดล หงสกุล พรรคชาติพัฒนา
หนองแขม นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พรรคประชากรไทย
หนองจอก นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์
หลักสี่ นางสาวอภิญญา สุนทรสาธิต พรรคไทยรักไทย
ห้วยขวาง นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิง แก้

  1. "ประวัติความเป็นมาสภากรุงเทพมหานคร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-05-25. สืบค้นเมื่อ 2023-12-19.
  2. "สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๙ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙)". bmc.go.th.

แหล่งข้อมูล แก้