เปิดเมนูหลัก

สามารถ มะลูลีม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และประธานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดน สภาผู้แทนราษฎร[1]

สามารถ มะลูลิม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 (60 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

สามารถ มะลูลีม เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐภาคเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นอกจากนั้นยังผ่านการศึกษาอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า

งานการเมืองแก้ไข

สามารถ มะลูลิม เริ่มต้นเข้าสุ่งานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาเขตพระโขนง (ส.ข.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร (ส.ว.) และในปี พ.ศ. 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ จากนั้นได้รับเลือกตั้งอีกสมัยในปี พ.ศ. 2554

นอกจากงานการเมือง ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย และยังเป็นเจ้าของค่ายมวย "ลูกคลองตัน" ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวด้วย[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข