เจิมมาศ จึงเลิศศิริ

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ประจำคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)[1] กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เจิมมาศ จึงเลิศศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 (60 ปี)
กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส เอก จึงเลิศศิริ
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ (ACC) ระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ชีวิตส่วนตัว สมรสกับนายเอก จึงเลิศศิริ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

การเมืองแก้ไข

นางเจิมมาศ เคยเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสังกัดพรรคประชาธิปัตย์มาก่อน ในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 จากการทุ่มเทตั้งใจทำงานในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ทำให้นางเจิมมาศเป็นที่ยอมรับของประชาชน[ต้องการอ้างอิง] นางเจิมมาศจึงได้ลาออกจากตำแหน่ง ส.ก. เพื่อลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเขต 1 กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสัมพันธวงศ์ ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งจะต้องพบกับ นายศิริ หวังบุญเกิด ผู้สมัครเจ้าของพื้นที่เดิมในสังกัดพรรคไทยรักไทย นางเจิมมาศ ได้รับการเลือกตั้งไปในที่สุดในการเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2550 นางเจิมมาศได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในเขตเดิม โดยลงคู่กับ หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล และ นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งไปหมดทั้ง 3 คน. ในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554 นางเจิมมาศได้รับเลือกเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกครั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร - เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - เขตสัมพันธวงศ์) ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 นางเจิมมาศ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกครั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร - เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต และเขตราชเทวี) ในนามพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข