สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 10

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 10 (23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) เป็นสภากรุงเทพมหานคร ที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 โดยมีสมาชิกจำนวน 57 คนจากเขตเลือกตั้งจำนวน 50 เขต

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 10
ชุดที่ 9 ชุดที่ 11
ภาพรวม
วาระ23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
สมาชิก
ประธานธวัชชัย ปิยนนทยา[1]


องค์ประกอบของสภา แก้

สภาผู้แทนราษฎรไทยประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 57 ที่นั่ง จากพรรคการเมืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้[2]

พรรค จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผลการเลือกตั้ง ณ วันสิ้นอายุสภา
ประชาธิปัตย์ 34 32
ไทยรักไทย 19 21
กลุ่มคนบางซื่อ 2 2
กลุ่มพัฒนาหนองแขม 1 1
อิสระ 1 1
รวม 57 57
ว่าง 0 0


รายชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แก้

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

เขต ชื่อ-นามสกุล พรรคการเมือง หมายเหตุ
คลองเตย กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคประชาธิปัตย์
คลองสาน สายรุ้ง ปิ่นโมรา พรรคประชาธิปัตย์
คลองสามวา วิรัช อินช่วย พรรคประชาธิปัตย์
คันนายาว พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคไทยรักไทย
จตุจักร เขตที่ 1 ประพนต์ เนตรรังษี พรรคไทยรักไทย
จตุจักร เขตที่ 2 อนันตชาติ บัวสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก ปี พ.ศ. 2550
วิลาวัลย์ ธรรมชาติ พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งซ่อม วันที่ 11 มีนาคม 2551
จอมทอง เขตที่ 1 พิรกร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์
จอมทอง เขตที่ 2 สุทธิชัย วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์
ดอนเมือง เขตที่ 1 การุณ โหสกุล พรรคไทยรักไทย ลาออก ปี พ.ศ. 2550
สุริยา โหสกุล พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งซ่อม วันที่ 6 มกราคม 2551
ดอนเมือง เขตที่ 2 กนกนุช นากสุวรรณ พรรคไทยรักไทย
ดินแดง อภิชาติ หาลำเจียก พรรคประชาธิปัตย์ ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2551
อนงค์ เพชรทัต พรรคไทยรักไทย เลือกตั้งซ่อม วันที่ 11 มีนาคม 2551
ดุสิต ศิริพงษ์ ลิมปิชัย พรรคไทยรักไทย
ตลิ่งชัน วันชัย ฟักเอี้ยง พรรคไทยรักไทย
ทวีวัฒนา สุไหง แสวงสุข พรรคประชาธิปัตย์
ทุ่งครุ วันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ธนบุรี วิชัย หุตังคบดี พรรคไทยรักไทย
บางกะปิ นฤมล รัตนาภิบาล พรรคประชาธิปัตย์
บางกอกน้อย นภาพล จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์
บางกอกใหญ่ วิรัช คงคาเขตร พรรคประชาธิปัตย์
บางขุนเทียน สาทร ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย
บางเขน เขตที่ 1 สายันต์ จันทร์เหมือนเผือก พรรคไทยรักไทย
บางเขน เขตที่ 2 ปราณี เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์
บางคอแหลม อภิมุข ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์
บางแค เขตที่ 1 สุพิน คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์
บางแค เขตที่ 2 เพทาย จั่นเผื่อน พรรคประชาธิปัตย์
บางซื่อ เขตที่ 1 บุศกร คงอุดม กลุ่มคนบางซื่อ
บางซื่อ เขตที่ 2 พรพิมล คงอุดม กลุ่มคนบางซื่อ
บางนา คำรณ บำรุงรักษ์ พรรคไทยรักไทย
บางบอน ประพันธ์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย
บางพลัด ทวีศักดิ์ กมลเวชช พรรคประชาธิปัตย์
บางรัก พิพัฒน์ ลาภปรารถนา พรรคประชาธิปัตย์
บึงกุ่ม ธนกฤช พุกรักษา พรรคไทยรักไทย
ปทุมวัน เมธาวี ธารดำรงค์ พรรคประชาธิปัตย์
ประเวศ กิตพล เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์
ป้อมปราบศัตรูพ่าย เอก จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์
พญาไท พีรพล กนกวลัย พรรคประชาธิปัตย์
พระโขนง ตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
พระนคร แก้ว แห้วสันตติ พรรคประชาธิปัตย์ ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2550
กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งซ่อม วันที่ 29 เมาายน 2550
ภาษีเจริญ สุธา นิติภานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
มีนบุรี วิรัตน์ มีนชัยนันท์ พรรคไทยรักไทย
ยานนาวา อมรเทพ เศตะพราหมณ์ พรรคไทยรักไทย
ราชเทวี ผุสดี วงศ์กำแหง พรรคประชาธิปัตย์
ราษฎร์บูรณะ ไสว โชติกะสุภา พรรคประชาธิปัตย์
ลาดกระบัง วิสูตร สำเร็จวาณิชย์ พรรคไทยรักไทย
ลาดพร้าว กษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคประชาธิปัตย์
วังทองหลาง บำรุง รัตนะ พรรคประชาธิปัตย์
วัฒนา ประสิทธิ์ รักสลาม พรรคประชาธิปัตย์
สวนหลวง ณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
สะพานสูง ประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคไทยรักไทย
สัมพันธวงศ์ พินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
สาทร ธวัชชัย ปิยนนทยา พรรคประชาธิปัตย์
สายไหม เขตที่ 1 ษุภมน หงสกุล หุตะสิงห์ พรรคไทยรักไทย
สายไหม เขตที่ 2 สมชาย เวสารัชตระกูล พรรคประชาธิปัตย์
หนองแขม นวรัตน์ อยู่บำรุง กลุ่มพัฒนาหนองแขม
หนองจอก ไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคไทยรักไทย
หลักสี่ เรณุมาศ อิศรภักดี อิสระ
ห้วยขวาง ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคไทยรักไทย


อ้างอิง แก้

  1. "ประวัติความเป็นมาสภากรุงเทพมหานคร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-05-25. สืบค้นเมื่อ 2023-12-19.
  2. "สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑๐ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓)". BMC.