สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 11

สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เป็นสภากรุงเทพมหานครชุดที่ 8 โดยมีที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 สภาชุดปัจจุบันมีสมาชิก 61 คน โดยแต่ละเขตมีสมาชิกได้เขตละ 1 คน ในขณะที่อีก 11 เขต อันได้แก่ ประเวศ จตุจักร บางกะปิ บางเขน ดอนเมือง สายไหม คลองสามวา ลาดกระบัง บางแค จอมทอง บางขุนเทียน มีสมาชิกเขตละ 2 คน

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 8
พ.ศ. 2553
ประเภท
ประเภทสภาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผู้บริหาร
ประธานนายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา (ประชาธิปัตย์)
ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2555
รองประธานคนที่ 1นายประพนธ์ เนตรรังษี (เพื่อไทย)
11 ตุลาคม 2555 - 2557 (ลาออก)
นายแมน เจริญวัลย์ (ประชาธิปัตย์)
ตั้งแต่ 8 มกราคม 2557
รองประธานคนที่ 2นายคำรณ บำรุงรักษ์ (ประชาธิปัตย์)
ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2555
โฆษกนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เพื่อไทย)
ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2555
โครงสร้าง
สมาชิก61 คน
กลุ่มการเมือง       พรรคประชาธิปัตย์ (46)

       พรรคเพื่อไทย (14)

       อิสระ (1)
การเลือกตั้ง
ระบบการเลือกตั้งการเลือกตั้งโดยตรง
ครั้งล่าสุด29 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ที่ประชุม

จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำแนกตามพรรคแก้ไข

พรรคการเมือง จำนวนที่นั่ง รวม
รัตนโกสินทร์ ลุมพินี วิภาวดี เจ้าพระยา กรุงธนบุรี ตากสิน พระนครเหนือ บูรพา สุวินทวงศ์ ศรีนครินทร์ มหาสวัสดิ์ สนามชัย
พรรคประชาธิปัตย์ 3 4 4 5 4 4 5 5 2 2 4 4 46
พรรคเพื่อไทย 1 - 3 - 1 - 2 2 1 3 1 - 14
อิสระ - - - - - - 1 - - - - - 1

รายนามสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแก้ไข

เขต รายนามสมาชิก พรรคการเมือง หมายเหตุ
คลองเตย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคประชาธิปัตย์
คลองสาน นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล พรรคประชาธิปัตย์
คลองสามวา (2) นายวิรัช อินช่วย พรรคประชาธิปัตย์
นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ พรรคประชาธิปัตย์
คันนายาว นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย ลาออกเพื่อลงสมัครส.ส.
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย เลือกตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554
จตุจักร (2) นายประพนธ์ เนตรรังษี พรรคเพื่อไทย
นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
จอมทอง (2) นายพิรกร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์
นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์
ดอนเมือง (2) นางพิมพ์ชนา โหสกุล พรรคเพื่อไทย
นายสุริยา โหสกุล พรรคเพื่อไทย ถึงแก่กรรม
นางกนกนุช นากสุวรรณกา พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2555
ดินแดง นางอนงค์ เพชรทัต พรรคเพื่อไทย
ดุสิต นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พรรคเพื่อไทย
ตลิ่งชัน พันตำรวจโท วันชัย ฟักเอี้ยง พรรคประชาธิปัตย์
ทวีวัฒนา นายสุไหง แสวงสุข พรรคประชาธิปัตย์
ทุ่งครุ นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ธนบุรี นายวิชัย หุตังคบดี พรรคเพื่อไทย
บางกะปิ (2) นายประเสริฐ ทองนุ่น พรรคประชาธิปัตย์
นางนฤมล รัตนาภิบาล พรรคประชาธิปัตย์
บางกอกน้อย นายนภาพล จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์
บางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร พรรคประชาธิปัตย์
บางขุนเทียน (2) นายสารัช ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์
นายสาทร ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์
บางเขน (2) นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก พรรคเพื่อไทย
นางสาวปราณี เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์
บางคอแหลม นายอภิมุข ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์
บางแค (2) นายสุพิน คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์
นายเพทาย จั่นเผื่อน พรรคประชาธิปัตย์
บางซื่อ นางสาวพรพิมล คงอุดม พรรคประชาธิปัตย์
บางนา นายคำรณ บำรุงรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
บางบอน นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์
บางพลัด นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์
บางรัก นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา พรรคประชาธิปัตย์
บึงกุ่ม นายแมน เจริญวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์
ปทุมวัน นางสาวอุไร อนันตสิน พรรคประชาธิปัตย์
ประเวศ (2) นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์
นายกิตติพล เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์
ป้อมปราบศัตรูพ่าย นายเอก จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์
พญาไท นายพีรพล กนกวลัย พรรคประชาธิปัตย์
พระโขนง นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
พระนคร นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคประชาธิปัตย์
ภาษีเจริญ นายสุธา นิติภานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
มีนบุรี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย
ยานนาวา นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ พรรคประชาธิปัตย์
ราชเทวี นางผุสดี วงศ์กำแหง พรรคประชาธิปัตย์
ราษฎร์บูรณะ นายไสว โชติกะสุภา พรรคประชาธิปัตย์
ลาดกระบัง (2) นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย
นายณัฐ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย
ลาดพร้าว นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคประชาธิปัตย์
วังทองหลาง นายบำรุง รัตนะ พรรคประชาธิปัตย์
วัฒนา นายประสิทธิ์ รักสลาม พรรคประชาธิปัตย์
สวนหลวง นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
สะพานสูง นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคเพื่อไทย
สัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
สาทร นายธวัชชัย ปิยนนทยา พรรคประชาธิปัตย์
สายไหม (2) นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี พรรคประชาธิปัตย์
นายสมชาย เวสารัชตระกูล พรรคประชาธิปัตย์
หนองแขม นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย
หนองจอก นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย
หลักสี่ นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี อิสระ
ห้วยขวาง นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข