สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 11


สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เป็นสภากรุงเทพมหานครชุดที่ 11 โดยมีที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 สภาชุดปัจจุบันมีสมาชิก 61 คน โดยแต่ละเขตมีสมาชิกได้เขตละ 1 คน ในขณะที่อีก 11 เขต อันได้แก่ ประเวศ จตุจักร บางกะปิ บางเขน ดอนเมือง สายไหม คลองสามวา ลาดกระบัง บางแค จอมทอง บางขุนเทียน มีสมาชิกเขตละ 2 คน

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 11
ชุดที่ 10 ชุดที่ 12
ภาพรวม
วาระ11 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 15 กันยายน พ.ศ. 2557
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2553
เว็บไซต์bmc.go.th
สมาชิก
  •   ประชาธิปัตย์ (46)
  •   เพื่อไทย (14)
  •   อิสระ (1)
ประธานพิพัฒน์ ลาภปรารถนา (ประชาธิปัตย์)
รองประธานคนที่ 1ประพนธ์ เนตรรังษี (เพื่อไทย)
(พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557)
แมน เจริญวัลย์ (ประชาธิปัตย์)
(พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559)
รองประธานคนที่ 2คำรณ บำรุงรักษ์ (ประชาธิปัตย์)

จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำแนกตามพรรค แก้

พรรคการเมือง จำนวนที่นั่ง รวม
รัตนโกสินทร์ ลุมพินี วิภาวดี เจ้าพระยา กรุงธนบุรี ตากสิน พระนครเหนือ บูรพา สุวินทวงศ์ ศรีนครินทร์ มหาสวัสดิ์ สนามชัย
พรรคประชาธิปัตย์ 3 4 4 5 4 4 5 5 2 2 4 4 46
พรรคเพื่อไทย 1 - 3 - 1 - 2 2 1 3 1 - 14
อิสระ - - - - - - 1 - - - - - 1

รายนามสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แก้

เขต รายนามสมาชิก พรรคการเมือง หมายเหตุ
คลองเตย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคประชาธิปัตย์
คลองสาน นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล พรรคประชาธิปัตย์
คลองสามวา เขตที่ 1 นายวิรัช อินช่วย พรรคประชาธิปัตย์
คลองสามวา เขตที่ 2 นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ พรรคประชาธิปัตย์
คันนายาว นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย ลาออกเพื่อลงสมัคร ส.ส.
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย เลือกตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554
จตุจักร เขตที่ 1 นายประพนธ์ เนตรรังษี พรรคเพื่อไทย ลาออกเพื่อลงสมัคร ส.ส.
นางกานต์ มูสิกะ พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
จตุจักร เขตที่ 2 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
จอมทอง เขตที่ 1 นายพิรกร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์
จอมทอง เขตที่ 2 นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์
ดอนเมือง เขตที่ 1 นายสุริยา โหสกุล พรรคเพื่อไทย ถึงแก่กรรม
นางกนกนุช นากสุวรรณภา พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2555
ดอนเมือง เขตที่ 2 นางพิมพ์ชนา โหสกุล พรรคเพื่อไทย ลาออกเพื่อลงสมัคร ส.ส.
นายพนา วุฒิเดช พรรคเพื่อไทย เลือกตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ดินแดง นางอนงค์ เพชรทัต พรรคเพื่อไทย
ดุสิต นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พรรคเพื่อไทย
ตลิ่งชัน พันตำรวจโท วันชัย ฟักเอี้ยง พรรคประชาธิปัตย์
ทวีวัฒนา นายสุไหง แสวงสุข พรรคประชาธิปัตย์
ทุ่งครุ นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ธนบุรี นายวิชัย หุตังคบดี พรรคเพื่อไทย
บางกะปิ เขตที่ 1 นายประเสริฐ ทองนุ่น พรรคประชาธิปัตย์
บางกะปิ เขตที่ 2 นางนฤมล รัตนาภิบาล พรรคประชาธิปัตย์
บางกอกน้อย นายนภาพล จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์
บางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร พรรคประชาธิปัตย์
บางขุนเทียน เขตที่ 1 นายสารัช ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์
บางขุนเทียน เขตที่ 2 นายสาทร ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์
บางเขน เขตที่ 1 นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก พรรคเพื่อไทย
บางเขน เขตที่ 2 นางสาวปราณี เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์
บางคอแหลม นายอภิมุข ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์
บางแค เขตที่ 1 นายสุพิน คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์
บางแค เขตที่ 2 นายเพทาย จั่นเผื่อน พรรคประชาธิปัตย์
บางซื่อ นางสาวพรพิมล คงอุดม พรรคประชาธิปัตย์
บางนา นายคำรณ บำรุงรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
บางบอน นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์
บางพลัด นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์
บางรัก นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา พรรคประชาธิปัตย์
บึงกุ่ม นายแมน เจริญวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์
ปทุมวัน นางสาวอุไร อนันตสิน พรรคประชาธิปัตย์
ประเวศ เขตที่ 1 นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์
ประเวศ เขตที่ 2 นายกิตติพล เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์
ป้อมปราบศัตรูพ่าย นายเอก จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์
พญาไท นายพีรพล กนกวลัย พรรคประชาธิปัตย์
พระโขนง นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
พระนคร นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคประชาธิปัตย์
ภาษีเจริญ นายสุธา นิติภานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
มีนบุรี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย
ยานนาวา นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ พรรคประชาธิปัตย์
ราชเทวี นางผุสดี วงศ์กำแหง พรรคประชาธิปัตย์
ราษฎร์บูรณะ นายไสว โชติกะสุภา พรรคประชาธิปัตย์
ลาดกระบัง เขตที่ 1 นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย
ลาดกระบัง เขตที่ 2 นายณัฐ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย
ลาดพร้าว นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคประชาธิปัตย์
วังทองหลาง นายบำรุง รัตนะ พรรคประชาธิปัตย์
วัฒนา นายประสิทธิ์ รักสลาม พรรคประชาธิปัตย์
สวนหลวง นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
สะพานสูง นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคเพื่อไทย
สัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
สาทร นายธวัชชัย ปิยนนทยา พรรคประชาธิปัตย์
สายไหม เขตที่ 1 นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี พรรคประชาธิปัตย์
สายไหม เขตที่ 2 นายสมชาย เวสารัชตระกูล พรรคประชาธิปัตย์
หนองแขม นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย
หนองจอก นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย
หลักสี่ นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี อิสระ
ห้วยขวาง นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูล แก้