การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต 1 ดอนเมือง พ.ศ. 2555

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต 1 ดอนเมือง พ.ศ. 2555 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนที่นายสุริยา โหสกุล ซึ่งได้เสียชีวิตลง โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต 1 ดอนเมือง พ.ศ. 2555

← พ.ศ. 2553 2 กันยายน พ.ศ. 2555

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต 1 ดอนเมือง
  First party Second party
  ไฟล์:ประเวศร์ วัลลภบรรหาร.png
ผู้สมัคร กนกนุช นากสุวรรณภา ประเวศร์ วัลลภบรรหาร
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เลือกตั้งล่าสุด - -
คะแนนเสียง 12,858 10,224
% 50.63% 40.26%

สก.ดอนเมืองก่อนการเลือกตั้ง

สุริยา โหสกุล
เพื่อไทย

ว่าที่สก.ดอนเมือง

กนกนุช นากสุวรรณภา
ประชาธิปัตย์

ความเป็นมา แก้

นายสุริยา โหสกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตดอนเมืองได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555[1] ทำให้ตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดเลือกตั้ง จึงได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน และดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ก.เขตดอนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 - 15.00 น. โดยให้ถือเขตดอนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 เฉพาะแขวงดอนเมือง เป็นเขตเลือกตั้งมี ส.ก.ได้ 1 คน[2] มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 61,356 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 94 หน่วย

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2555 ดร.เครือทิพย์ ธีรานุรักษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร แถลงสรุปการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตดอนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ปรากฏว่า มีผู้ให้ความสนใจมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร หมายเลข 1 สังกัดพรรคเพื่อไทย (พท.) นางกนกนุช นากสุวรรณภา หมายเลข 2 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายพฤกพงษ์ เปรมศิริ กลุ่มคนดอนเมืองรุ่นใหม่ หมายเลข 3 และ นางปภาวรินท์ กลิ่นฟุ้ง สังกัดคนดอนเมืองรุ่นใหม่[3]

ระเบียบ แก้

สำหรับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น กกต.กทม.ได้ออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไว้ไม่เกินคนละ 800,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ค่าจ้างแรงงานทุกประเภทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าเช่า และตกแต่งสถานที่ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ ค่าจัดทำป้ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร มีมติให้ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยแจ้งรายชื่อพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองความถูกต้องไม่เกิน 47 คนและแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครทราบก่อนวันดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 วัน และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประกาศกำหนดจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ได้จำนวนไม่เกิน 15 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง และป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ได้จำนวนไม่เกิน 5 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง

ผู้สมัคร แก้

ผลการเลือกตั้ง แก้

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต 1 ดอนเมือง 2 กันยายน พ.ศ. 2555[4]
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ กนกนุช นากสุวรรณภา (2) ✔️ 12,858 50.63
เพื่อไทย ประเวศร์ วัลลภบรรหาร (1) 10,224 40.26
อิสระ พฤกพงษ์ เปรมศิริ (3) 855 3.37
อิสระ ปภาวรินทร์ กลิ่นฟุ้ง (4) 282 1.11
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,392 44.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 57,650 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง แก้

  1. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=390650 เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สุริยาสก.ดอนเมืองเสียชีวิตแล้วหลังป่วยรักษารพ.กลาง
  2. http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000090471[ลิงก์เสีย] พท.ส่ง “ประเวศร์ วัลลภบรรหาร” ชิงเก้าอี้ ส.ก.ดอนเมือง
  3. http://www2.ect.go.th/content.php?Province=bangkok&SiteMenuID=406&Action=view&Sys_Page=&Sys_PageSize=&DataID=11139[ลิงก์เสีย] ปิดรับสมัคร ส.ก.ดอนเมือง สมัครชิงชัย 4 ราย
  4. ฟ้าเปลี่ยนสี! "กนกนุช"ปชป. โค่นเด็ก"เก่ง-การุณ" ชนะเลือกซ่อม ส.ก.ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.

แหล่งข้อมูล แก้