การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2553

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2553 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ในกรุงเทพมหานครภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ภายหลังจากทั้งสองสภาครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั้งสิ้นสองรอบในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (สำหรับ ส.ข.กลุ่มแรก) และ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (สำหรับ ส.ข.กลุ่มที่เหลือและ ส.ก.) โดยมีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 422 ที่นั่ง แบ่งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 61 ที่นั่ง และสมาชิกสภาเขต 361 ที่นั่ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553

← พ.ศ. 2549 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2565 →

61 ที่นั่งในสภากรุงเทพมหานคร
ต้องการ 31 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ41.14%
  First party Second party Third party
 
พรรค ประชาธิปัตย์

เพื่อไทย

อิสระ
ที่นั่งที่ชนะ 45 15 1

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง
เขตที่มี ส.ก. 1 คน

เขตที่มี ส.ก. 2 คน

 •   พรรคประชาธิปัตย์
 •   พรรคเพื่อไทย
 •   พรรคประชาธิปัตย์และเพื่อไทย พรรคละ 1 คน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2553

← พ.ศ. 2549 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (รอบแรก)
29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (รอบสอง)

361 ที่นั่งในสภาเขต
ผู้ใช้สิทธิ42.07%
  First party Second party Third party
 
พรรค ประชาธิปัตย์

เพื่อไทย

อิสระ
ที่นั่งที่ชนะ 289 65 7

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

สภาเขตก่อนการเลือกตั้ง

สภาเขต ชุดที่ 7

สภาเขตหลังการเลือกตั้ง

สภาเขต ชุดที่ 8

จำนวนที่นั่งในแต่ละเขต แก้

เขตที่มี ส.ก.ได้ 1 คน และ ส.ข.ได้ 7 คน จำนวน 39 เขต

เขตที่มี ส.ก.ได้ 2 คน และ ส.ข.ได้ 8 คน จำนวน 11 เขต

วันเลือกตั้ง แก้

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แก้

เลือกตั้งพร้อมกัน 50 เขต ทั้ง 61 ที่นั่ง ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สมาชิกสภาเขต แก้

เลือกตั้งวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จำนวน 14 เขต 105 ที่นั่ง

เลือกตั้งวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จำนวน 36 เขต 256 ที่นั่ง

ภาพรวม แก้

6 มิถุนายน แก้

เขตเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่นๆ รวม
เขตจตุจักร 8 8
เขตหลักสี่ 7 7
เขตลาดพร้าว 7 7
เขตวังทองหลาง 7 7
เขตบางกะปิ 8 8
เขตบางเขน 8 8
เขตดอนเมือง 8 8
เขตสายไหม 8 8
เขตคันนายาว 7 7
เขตบึงกุ่ม 7 7
เขตสะพานสูง 7 7
เขตมีนบุรี 7 7
เขตคลองสามวา 8 8
เขตลาดกระบัง 8 8
รวม 44 61 105

29 สิงหาคม แก้

พรรคการเมือง ส.ก. ส.ข. รวม
ประชาธิปัตย์ 45 249 305
เพื่อไทย 15 7 22
การเมืองใหม่
ผู้สมัครอิสระ - - -
รวม 61 256 317

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แก้

45
1
15
ประชาธิปัตย์
I
เพื่อไทย

คลองเตยคลองสานคลองสามวา (1,2)คันนายาวจตุจักร (1,2)ดอนเมือง (1,2)ดินแดงดุสิตตลิ่งชันทวีวัฒนาทุ่งครุธนบุรีบางกะปิ (1,2)บางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางขุนเทียน (1,2)บางเขน (1,2)บางคอแหลมบางแค (1,2)บางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบางรักบึงกุ่มปทุมวันประเวศ (1,2)ป้อมปราบศัตรูพ่ายพญาไทพระโขนงพระนครภาษีเจริญมีนบุรียานนาวาราชเทวีราษฎร์บูรณะลาดกระบัง (1,2)ลาดพร้าววังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสัมพันธวงศ์สาทรสายไหม (1,2)หนองแขมหนองจอกหลักสี่ห้วยขวาง

เขตคลองเตย แก้

ประกอบด้วยเขตคลองเตยทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (3)* 14,387 51.97
เพื่อไทย

เจน หิมะทองคำ (2)
การเมืองใหม่

พันตำรวจโท ขวัญชัย ชัยเวช (1)
ผลรวม 27,684 100.00
บัตรดี 27,684 89.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,465 4.74
บัตรเสีย 1,767 5.72
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 30,916 39.34
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 78,581 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตคลองสาน แก้

ประกอบด้วยเขตคลองสานทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

สมชาย เต็มไพบูลย์กุล (2) 9,590 41.88
การเมืองใหม่

สายรุ้ง ปิ่นโมรา (3)*
เพื่อไทย

โกสินทร์ สุทธิรัตน์ (1)
ผลรวม 22,898 100.00
บัตรดี 22,898 89.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,638 6.40
บัตรเสีย 1,076 4.20
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,612 43.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 59,464 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตคลองสามวา แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบด้วยแขวงสามวาตะวันตก และแขวงสามวาตะวันออก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

วิรัช อินช่วย (1)* 10,525 52.16
เพื่อไทย

สุวิทย์ บุญมา (2)
อิสระ วิบูลย์ศักดิ์ หนันดี (3)
ผลรวม 20,177 100.00
บัตรดี 20,177 92.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,167 5.34
บัตรเสีย 493 2.26
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 21,837 44.86
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 48,677 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบด้วยแขวงบางชัน แขวงทรายกองดิน และแขวงทรายกองดินใต้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ชูชาติ ประเสริฐกรรณ (1) 11,774 50.43
เพื่อไทย

ลี่จั๊ว แซ่เฮ้ง (2) 11,572 49.57
ผลรวม 23,346 100.00
บัตรดี 23,346 92.51
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,277 5.06
บัตรเสีย 614 2.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,237 43.28
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 58,311 100.00
ประชาธิปัตย์

ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

เขตคันนายาว แก้

ประกอบด้วยเขตคันนายาวทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ (1)* 15,646 59.42
ประชาธิปัตย์

โยธิน ปัชฌามุก (2)
การเมืองใหม่

เกษม ทรัพย์เจริญ (3)
ผลรวม 26,330 100.00
บัตรดี 26,330 94.61
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,021 3.67
บัตรเสีย 478 1.72
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 27,829 45.31
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 61,416 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตจตุจักร แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบด้วยแขวงลาดยาว และแขวงจตุจักร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

ประพนธ์ เนตรรังษี (1)* 10,057 50.60
ประชาธิปัตย์

โยธิน เปาอินทร์ (3)
การเมืองใหม่

ถนอม พิมพ์ใจชน (2)
ผลรวม 19,876 100.00
บัตรดี 19,876 91.28
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,125 5.17
บัตรเสีย 773 3.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 21,774 39.87
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 54,611 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบด้วยแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม และแขวงจอมพล

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

อนันตชาติ บัวสุวรรณ์ (3)✔ 11,518 46.16
เพื่อไทย

วิลาวัลย์ ธรรมชาติ (1)*
การเมืองใหม่

ประกิต จันทร์สมวงศ์ (2)
ผลรวม 24,952 100.00
บัตรดี 24,952 92.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,413 5.26
บัตรเสีย 516 1.92
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 26,881 38.62
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 69,605 100.00
ประชาธิปัตย์

ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตจอมทอง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบด้วยแขวงบางขุนเทียน และแขวงบางค้อ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

พิรกร วีรกุลสุนทร (2)* 11,471 50.70
เพื่อไทย

ธวัชชัย ทองสิมา (1)✔ 11,153 49.30
ผลรวม 22,624 100.00
บัตรดี 22,624 88.31
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,545 6.03
บัตรเสีย 1,450 5.66
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,619 43.63
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 58,723 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบด้วยแขวงบางมด และแขวงจอมทอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

สุทธิชัย วีรกุลสุนทร (2)* 14,369 65.68
เพื่อไทย

ธนวัฒน์ จันทร์เศรษฐ (1) 7,507 34.32
ผลรวม 21,876 100.00
บัตรดี 21,876 85.32
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,092 8.16
บัตรเสีย 1,672 6.52
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,640 41.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 61,635 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตดอนเมือง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบด้วยแขวงดอนเมือง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

สุริยา โหสกุล (4)* 11,170 56.63
ประชาธิปัตย์

พฤกพงษ์ เปรมศิริ (3)
กลุ่มรักษ์ดอนเมือง ปภาวรินทร์ กลิ่นฟุ้ง (5)
การเมืองใหม่

ธนัชพงศ์ เกิดนาค (2)
อิสระ ธนกร พูลมี (1)
ผลรวม 19,724 100.00
บัตรดี 19,724 92.28
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,155 5.40
บัตรเสีย 495 2.32
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 21,374 37.49
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 57,014 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบด้วยแขวงสีกัน และแขวงสนามบิน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

พิมพ์ชนา โหสกุล (4) 11,863 49.11
ประชาธิปัตย์

กนกนุช นากสุวรรณ (1)*
การเมืองใหม่

ชุติเดช สุวรรณเกิด (2)
กลุ่มคนดอนเมืองรุ่นใหม่ อัมพร โสภณดิเรกรัตน์ (3)
อิสระ ศิวาวิทย์ สำเร็จผล (5)
ผลรวม 24,158 100.00
บัตรดี 24,158 92.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,353 5.20
บัตรเสีย 486 1.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,997 41.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 62,992 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตดินแดง แก้

ประกอบด้วยเขตดินแดงทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

อนงค์ เพชรทัต (3)* 17,915 45.62
ประชาธิปัตย์

สิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ (2)
อิสระ ชวลิต เทียนเดช (1)
การเมืองใหม่

พิรญาณ์ ลัดดากลม (4)
ผลรวม 39,269 100.00
บัตรดี 39,269 90.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,203 5.10
บัตรเสีย 1,724 3.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 43,196 42.70
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,172 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตดุสิต แก้

ประกอบด้วยเขตดุสิตทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

ศิริพงษ์ ลิมปิชัย (2)* 14,160 51.89
ประชาธิปัตย์

บุศกร คงอุดม (1)*
การเมืองใหม่

มนัส พงศ์วรินทร์ (3)
ผลรวม 27,287 100.00
บัตรดี 27,287 86.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,493 7.94
บัตรเสีย 1,616 5.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 31,396 38.09
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 82,427 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตตลิ่งชัน แก้

ประกอบด้วยเขตตลิ่งชันทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

พันตำรวจโท วันชัย ฟักเอี้ยง (2)* 16,583 55.36
เพื่อไทย

สมคิด ชุ่มปลั่ง (3)
การเมืองใหม่

เป็นเลิศ จิรังนิมิตสกุล (1)
ผลรวม 29,957 100.00
บัตรดี 29,957 85.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,963 8.47
บัตรเสีย 2,078 5.94
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 34,998 43.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 81,118 100.00
ประชาธิปัตย์

ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตทวีวัฒนา แก้

ประกอบด้วยเขตทวีวัฒนาทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

สุไหง แสวงสุข (2)* 15,627 69.68
เพื่อไทย

พันตำรวจโทหญิง อรุณศรี โสขุมา (1) 6,801 30.32
ผลรวม 22,428 100.00
บัตรดี 22,428 86.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,148 8.28
บัตรเสีย 1,366 5.07
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,942 47.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 54,550 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตทุ่งครุ แก้

ประกอบด้วยเขตทุ่งครุทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

วันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ (2)* 11,635 37.17
เพื่อไทย

สุวรวิทย์ วรรณศิริกุล (4)
การเมืองใหม่

วิโรจน์ ญาณพิชิต (3)
มาตุภูมิ

ศิริพงษ์ เย็นอังกูร (1)
ผลรวม 31,301 100.00
บัตรดี 31,301 90.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,235 6.43
บัตรเสีย 1,217 3.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 34,753 42.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 81,610 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตธนบุรี แก้

ประกอบด้วยเขตธนบุรีทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

วิชัย หุตังคบดี (3)* 12,821 34.63
ประชาธิปัตย์

สมเกียรติ กันทรวรากร (1)
การเมืองใหม่

สมชาย เอี่ยมมงคลสกุล (4)✔
กลุ่มคนธนบุรี สุวรรณ เอี่ยมสุขนันท์ (2)
ผลรวม 37,021 100.00
บัตรดี 37,021 90.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,075 5.09
บัตรเสีย 1,633 4.01
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 40,729 42.67
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 95,444 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตบางกะปิ แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบด้วยแขวงคลองจั่น

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ประเสริฐ ทองนุ่น (2) 10,816 51.94
เพื่อไทย

ชัยวุฒิ จริยวิโรจน์สกุล (1)✔ 10,009 48.06
ผลรวม 20,825 100.00
บัตรดี 20,825 90.23
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,458 6.32
บัตรเสีย 797 3.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 23,080 36.95
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 62,471 100.00
ประชาธิปัตย์

ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบด้วยแขวงหัวหมาก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

นฤมล รัตนาภิบาล (2)* 8,578 54.37
เพื่อไทย

เฉลิมชัย ฉิมหิรัญ (1)
การเมืองใหม่

ภูโมกข์ นุ่มจันทร์ (3)
ผลรวม 15,778 100.00
บัตรดี 15,778 92.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 976 5.70
บัตรเสีย 383 2.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 17,137 35.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 48,845 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตบางกอกน้อย แก้

ประกอบด้วยเขตบางกอกน้อยทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

นภาพล จีระกุล (2)* 19,413 62.07
เพื่อไทย

ประสาร แก้วนิยม (3)
การเมืองใหม่

สันติ ระฆังทอง (4)
อิสระ ปริษฐา วงศ์อากาศ (1)
ผลรวม 31,275 100.00
บัตรดี 31,275 90.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,770 7.64
บัตรเสีย 2,223 6.13
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 36,268 38.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 94,130 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตบางกอกใหญ่ แก้

ประกอบด้วยเขตบางกอกใหญ่ทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

วิรัช คงคาเขตร (2)* 14,131 65.78
เพื่อไทย

ทิพย์ประภา ศุขบุญ (1) 7,351 34.22
ผลรวม 21,482 100.00
บัตรดี 21,482 86.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,839 7.43
บัตรเสีย 1,422 5.75
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,743 42.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 57,635 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตบางขุนเทียน แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบด้วยแขวงท่าข้าม และแขวงแสมดำบางส่วน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนบางขุนเทียนฝั่งตะวันออกกับเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยด้านเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยด้านเหนือ บรรจบคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออก
 • ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยด้านเหนือกับคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออกบรรจบกับแนวคลองสนามชัยฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองสนามชัยฝั่งตะวันออกบรรจบกับแนวคลองข้างวัดกกฝั่งเหนือ
 • ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองสนามชัยฝั่งตะวันออกกับแนวคลองข้างวัดกกฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองสนามชัยตะวันตกบรรจบกับถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลฝั่งตะวันออก
 • ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยด้านเหนือกับถนนบางขุนเทียนฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองสนามชัยฝั่งตะวันออก
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

สารัช ม่วงศิริ (3) 11,272 59.13
เพื่อไทย

สมศักดิ์ ลีลาสถาพรกูล (2)
กลุ่มคนรักบางขุนเทียน สุพจน์ ภูมิใจตรง (1)
ผลรวม 19,063 100.00
บัตรดี 19,063 86.76
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,810 8.24
บัตรเสีย 1,098 5.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 21,971 43.29
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50,749 100.00
ประชาธิปัตย์

ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบด้วยแขวงแสมดำบางส่วน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กับทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ด้านเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยด้านเหนือบรรจบถนนบางขุนเทียนฝั่งตะวันออก
 • ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่–มหาชัยด้านเหนือกับถนนบางขุนเทียนฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนบางขุนเทียนจนถึงจุดสิ้นสุดถนนบางขุนเทียน ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองสนามชัยฝั่งตะวันออก
 • ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลฝั่งตะวันออกกับคลองสนามชัยฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองสนามชัยฝั่งเหนือบรรจบคลองพระยาไชยยศสมบัติฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองพระยาไชยยศสมบัติบรรจบลำรางตาเณรฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลำรางตาเณรฝั่งเหนือบรรจบกึ่งกลางคลองแสมดำใต้
 • ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างลำรางตาเณรฝั่งเหนือกับกึ่งกลางคลองแสมดำใต้ ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองแสมดำใต้บรรจบกึ่งกลางคลองแสมดำเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองแสมดำเหนือจนถึงจุดสิ้นสุดคลองแสมดำเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครจนถึงแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครบริเวณแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยด้านเหนือ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

สาทร ม่วงศิริ (3)* 11,468 59.67
เพื่อไทย

สมชาติ รัตนเรืองกิต (2)
กลุ่มคนรักบางขุนเทียน นพดล อิศรเสนา ณ อยุธยา (4)
อิสระ สหทัศน์ แก้วงาม (1)
ผลรวม 19,220 100.00
บัตรดี 19,220 85.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,609 7.19
บัตรเสีย 1,544 6.90
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 22,373 42.49
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,650 100.00
ประชาธิปัตย์

ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตบางเขน แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบด้วยแขวงอนุสาวรีย์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

สายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก (3)* 13,979 52.92
ประชาธิปัตย์

ฐิติโชค กาญจนภักดี (2)✔
ประชากรไทย

สิบเอก อำพันธ์ เฉลิมบุญ (1)
ผลรวม 26,415 100.00
บัตรดี 26,415 90.02
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,103 7.17
บัตรเสีย 826 2.81
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 29,344 39.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 74,212 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบด้วยแขวงท่าแร้ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ปราณี เชื้อเกตุ (1)* 12,922 60.43
เพื่อไทย

ณกรณ์ ทองศรี (2) 8,463 39.57
ผลรวม 21,385 100.00
บัตรดี 21,385 90.11
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,532 6.46
บัตรเสีย 816 3.44
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 23,733 37.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 63,125 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตบางคอแหลม แก้

ประกอบด้วยเขตบางคอแหลมทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

อภิมุข ฉันทวานิช (3)* 14,689 54.35
เพื่อไทย

จุฑาเพชร จินตโสภณ (1)
การเมืองใหม่

สมเกียรติ อโนทัยสินทวี (2)
ผลรวม 27,028 100.00
บัตรดี 27,028 89.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,777 5.88
บัตรเสีย 1,439 4.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 30,244 42.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 71,378 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตบางแค แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบด้วยแขวงบางแค และแขวงหลักสอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางแค เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

สุพิน คล้ายนก (1)* 14,030 63.22
เพื่อไทย

พันตำรวจเอก สมชาย พงษ์ธานี (2)
การเมืองใหม่

พัลลภ นางจีนวงศ์ (3)
ผลรวม 22,192 100.00
บัตรดี 22,192 87.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,901 7.47
บัตรเสีย 1,360 5.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,453 38.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 66,047 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบด้วยแขวงบางแคเหนือ และแขวงบางไผ่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางแค เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

เพทาย จั่นเผื่อน (1)* 16,036 56.37
เพื่อไทย

นิรันด์ พรมจีน (2)
การเมืองใหม่

วิศิษฐ์ ดีเป็นธรรม (3)
ผลรวม 28,447 100.00
บัตรดี 28,447 87.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,260 6.98
บัตรเสีย 1,678 5.18
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 32,385 42.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 76,258 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตบางซื่อ แก้

ประกอบด้วยเขตบางซื่อทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

พรพิมล คงอุดม (1)* 22,157 63.94
เพื่อไทย

ภัคภร ตั้งปณิธานสุข (2) 12,495 36.06
ผลรวม 34,652 100.00
บัตรดี 34,652 86.12
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,167 7.87
บัตรเสีย 2,418 6.01
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 40,237 38.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 105,566 100.00
ประชาธิปัตย์

ได้ที่นั่งจาก อิสระ

เขตบางนา แก้

ประกอบด้วยเขตบางนาทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางนา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

คำรณ บำรุงรักษ์ (2)* 13,336 51.42
เพื่อไทย

กวีวงศ์ อยู่วิจิตร (1)
การเมืองใหม่

พัสกร พุฒขาว (3)
ผลรวม 25,937 100.00
บัตรดี 25,937 89.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,648 5.71
บัตรเสีย 1,273 4.41
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28,858 39.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 72,162 100.00
ประชาธิปัตย์

ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตบางบอน แก้

ประกอบด้วยเขตบางบอนทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ (3) 14,073 50.21
เพื่อไทย

เชาว์ สังข์คุ้ม (2)
การเมืองใหม่

สมพร คงโครัด (1)
ผลรวม 28,031 100.00
บัตรดี 28,031 88.50
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,171 6.85
บัตรเสีย 1,472 4.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 31,674 44.88
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 70,582 100.00
ประชาธิปัตย์

ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตบางพลัด แก้

ประกอบด้วยเขตบางพลัดทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

คมสัน พันธุ์วิชาติกุล (2) 12,608 42.88
เพื่อไทย

วัชรา พรหมเจริญ (4)
กลุ่มคนทำงานเมือง ศีลธรรม พัชรประกาย (3)
การเมืองใหม่

มนูญ นกยูงทอง (1)
ผลรวม 29,402 100.00
บัตรดี 29,402 89.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,009 6.15
บัตรเสีย 1,281 3.92
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 32,692 41.20
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 79,357 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตบางรัก แก้

ประกอบด้วยเขตบางรักทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

พิพัฒน์ ลาภปรารถนา (1)* 5,840 44.86
การเมืองใหม่

อภิชาติ อุดม (3)
เพื่อไทย

ธานี บุปผเวส (2)
ผลรวม 13,017 100.00
บัตรดี 13,017 89.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 948 6.51
บัตรเสีย 596 4.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 14,561 43.41
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 33,543 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตบึงกุ่ม แก้

ประกอบด้วยเขตบึงกุ่มทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

แมน เจริญวัลย์ (2) 21,043 50.26
เพื่อไทย

กษิณ พุกรักษา (1)
การเมืองใหม่

บุญส่ง ชโลธร (3)
ผลรวม 41,866 100.00
บัตรดี 41,866 93.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,218 4.95
บัตรเสีย 704 1.57
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 44,788 41.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 109,246 100.00
ประชาธิปัตย์

ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตปทุมวัน แก้

ประกอบด้วยเขตปทุมวันทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

อุไร อนันตสิน (2) 6,463 41.11
อิสระ เมธาวี ธารดำรงค์ (1)*
เพื่อไทย

วิเชียรโชติ ส่งอาภากรณ์รัตน์ (3)
การเมืองใหม่

ปฐม สุคนธชาติ (4)
อิสระ สุวิทย์ ทรัพย์เกตโสภา (5)
อิสระ ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ (6)
ผลรวม 15,720 100.00
บัตรดี 15,720 91.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 971 5.65
บัตรเสีย 493 2.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 17,184 41.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 41,149 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตประเวศ แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบด้วยแขวงประเวศ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล (2) 11,867 67.14
เพื่อไทย

ธีระวุฒิ สัมมาทรัพย์ (1) 5,809 32.86
ผลรวม 17,676 100.00
บัตรดี 17,676 86.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,392 6.84
บัตรเสีย 1,291 6.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 20,359 40.31
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50,502 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบด้วยแขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

กิตพล เชิดชูกิจกุล (2)* 12,140 63.71
เพื่อไทย

พารวย จันทรสกุล (3)
อิสระ ธวัช กีรติอิสริยะกุล (1)
ผลรวม 19,055 100.00
บัตรดี 19,055 88.22
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,414 6.55
บัตรเสีย 1,131 5.24
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 21,600 36.49
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 59,190 100.00
ประชาธิปัตย์

ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แก้

ประกอบด้วยเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

เอก จึงเลิศศิริ (2)* 8,742 61.59
เพื่อไทย

มาลี อุ่นมงคลมิตร (3)
การเมืองใหม่

ธนภัทร ธาตวากร (1)
ผลรวม 14,194 100.00
บัตรดี 14,194 89.99
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,015 6.44
บัตรเสีย 563 3.57
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 15,772 39.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 40,395 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตพญาไท แก้

ประกอบด้วยเขตพญาไททั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

พีรพล กนกวลัย (1)* 11,415 52.64
เพื่อไทย

กวี ณ ลำปาง (3)✔
การเมืองใหม่

สุชาติ วิริยานุภาพพงศ์ (2)
ผลรวม 21,685 100.00
บัตรดี 21,685 88.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,861 7.62
บัตรเสีย 891 3.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,437 44.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 54,790 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตพระโขนง แก้

ประกอบด้วยเขตพระโขนงทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ (2)* 16,170 62.78
เพื่อไทย

สมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ (1) 9,585 37.22
ผลรวม 25,755 100.00
บัตรดี 25,755 87.39
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,091 7.10
บัตรเสีย 1,625 5.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 29,471 40.49
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 72,777 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตพระนคร แก้

ประกอบด้วยเขตพระนครทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ (2)* 10,481 59.60
เพื่อไทย

บดินทร์ วัชโรบล (1)
การเมืองใหม่

รัชต์ชยุตม์ ศิรโยธินภักดี (3)
อิสระ พงษ์พจน์ พิมพ์สมฤดี (4)
ผลรวม 17,585 100.00
บัตรดี 17,585 91.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 946 4.93
บัตรเสีย 658 3.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 19,189 42.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 45,032 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตภาษีเจริญ แก้

ประกอบด้วยเขตภาษีเจริญทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

สุธา นิติภานนท์ (1)* 18,784 47.59
เพื่อไทย

สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา (2)
การเมืองใหม่

เพ็ญพิมล วิภาคทรัพย์ (3)
ผลรวม 39,466 100.00
บัตรดี 39,466 88.92
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,693 6.07
บัตรเสีย 2,223 5.01
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 44,382 45.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 98,166 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตมีนบุรี แก้

ประกอบด้วยเขตมีนบุรีทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

วิรัตน์ มีนชัยนันท์ (2)* 20,532 54.89
ประชาธิปัตย์

สุนันท์ มีนมณี (1)
การเมืองใหม่

ธนาวุฒิ วงษ์เสน (3)
กลุ่มคนรักษ์เมืองมีน สุรชัย นิวาสพันธุ์ (4)
ผลรวม 37,404 100.00
บัตรดี 37,404 92.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,887 4.66
บัตรเสีย 1,197 2.96
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 40,488 43.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 93,013 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตยานนาวา แก้

ประกอบด้วยเขตยานนาวาทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

อมรเทพ เศตะพราหมณ์ (2)* 14,305 74.87
เพื่อไทย

ณรงค์ กองปัญญา (3)
นักการเมืองอิสระ สมชาย มานะสิริจินดา (1)
ผลรวม 19,107 100.00
บัตรดี 19,107 82.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,072 8.93
บัตรเสีย 2,017 8.70
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 23,196 36.89
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 62,881 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตราชเทวี แก้

ประกอบด้วยเขตราชเทวีทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ผุสดี วงศ์กำแหง (1)* 8,457 50.09
เพื่อไทย

เอกกฤษ อุณหกานต์ (3)
การเมืองใหม่

ปรเมษฐ์ ภู่โต (2)
ผลรวม 16,882 100.00
บัตรดี 16,882 86.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,664 8.51
บัตรเสีย 1,004 5.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 19,550 36.89
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 53,002 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตราษฎร์บูรณะ แก้

ประกอบด้วยเขตราษฎร์บูรณะทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ไสว โชติกะสุภา (2)* 12,478 53.54
เพื่อไทย

สุเมธี วรรณศิริกุล (3)
การเมืองใหม่

สมพงษ์ สุวรรณคู (1)
ผลรวม 23,308 100.00
บัตรดี 23,308 87.14
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,974 7.38
บัตรเสีย 1,465 5.48
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 26,747 40.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 65,875 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตลาดกระบัง แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบด้วยแขวงลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว แขวงทับยาว และแขวงขุมทอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

วิสูตร สำเร็จวาณิชย์ (1)* 10,096 44.13
ประชาธิปัตย์

สมโภชน์ ชยุติแสงไพศาล (2)
อิสระ ธนยศ เกษประดิษฐ (3)
ผลรวม 22,878 100.00
บัตรดี 22,878 91.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,302 5.20
บัตรเสีย 856 3.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,036 46.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 53,811 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบด้วยแขวงคลองสองต้นนุ่น และแขวงคลองสามประเวศ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

ณัฐ สำเร็จวาณิชย์ (1) 10,425 53.57
ประชาธิปัตย์

เจริญณรัฐ ศิริรัตนสุวรรณ (3)
การเมืองใหม่

อำนวย นวลทอง (2)
ผลรวม 19,461 100.00
บัตรดี 19,461 92.02
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,180 5.58
บัตรเสีย 507 2.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 21,148 40.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,872 100.00
เพื่อไทย

ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

เขตลาดพร้าว แก้

ประกอบด้วยเขตลาดพร้าวทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

กษิดิ์เดช ชุติมันต์ (2)* 16,975 50.05
เพื่อไทย

บุณฑริกา ประสงค์ดี (1)✔
การเมืองใหม่

ปรีดา นักงาน (3)
ผลรวม 33,916 100.00
บัตรดี 33,916 92.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,917 5.25
บัตรเสีย 650 1.78
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 36,483 39.67
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 91,962 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตวังทองหลาง แก้

ประกอบด้วยเขตวังทองหลางทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

บำรุง รัตนะ (2)* 15,391 53.65
เพื่อไทย

สิงห์ทอง บัวชุม (3)
การเมืองใหม่

นัสเซอร์ ยีหมะ (1)
ผลรวม 28,688 100.00
บัตรดี 28,688 93.27
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,531 4.98
บัตรเสีย 540 1.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 30,759 36.29
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 84,753 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตวัฒนา แก้

ประกอบด้วยเขตวัฒนาทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ประสิทธิ์ รักสลาม (1)* 11,301 66.39
เพื่อไทย

ธนินท์พล ปิติธนภูมิพัฒน์ (3)
การเมืองใหม่

ว่าที่ร้อยตรี นภดล เดชาฤทธิ์ (2)
ผลรวม 17,022 100.00
บัตรดี 17,022 89.26
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,335 7.00
บัตรเสีย 713 3.74
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 19,070 35.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 54,444 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตสวนหลวง แก้

ประกอบด้วยเขตสวนหลวงทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ (1)* 19,005 66.62
เพื่อไทย

คงเจษฏร์ พุ่มม่วง (2)
กลุ่มศรัทธาธรรม เนติราษฎร์ นาคโฉม (3)
ผลรวม 28,528 100.00
บัตรดี 28,528 87.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,482 7.61
บัตรเสีย 1,609 4.93
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 32,619 38.51
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 84,695 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตสะพานสูง แก้

ประกอบด้วยเขตสะพานสูงทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

ประสิทธิ์ มะหะหมัด (3)* 10,983 44.74
ประชาธิปัตย์

สามารถ หว้าพิทักษ์ (1)
อิสระ ปราโมทย์ บุญชู (4)
การเมืองใหม่

ชเขษม ป. จันทไทย (2)
ผลรวม 24,551 100.00
บัตรดี 24,551 93.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,336 5.07
บัตรเสีย 445 1.69
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 26,332 41.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 63,722 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตสัมพันธวงศ์ แก้

ประกอบด้วยเขตสัมพันธวงศ์ทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

พินิจ กาญจนชูศักดิ์ (2)* 6,446 69.82
การเมืองใหม่

สมหมาย ศรีสุทธิยางกูร (3)
เพื่อไทย

ปรีดา ปรัตถจริยา (1)
ผลรวม 9,232 100.00
บัตรดี 9,232 91.18
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 551 5.44
บัตรเสีย 342 3.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 10,125 45.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 22,283 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตสาทร แก้

ประกอบด้วยเขตสาทรทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสาทร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ธวัชชัย ปิยนนทยา (2)* 14,428 62.42
เพื่อไทย

ไพรัชต์ พรรณรายน์ (3)
การเมืองใหม่

กรรณิกา วิชชุลตา (1)
ผลรวม 23,114 100.00
บัตรดี 23,114 88.21
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,919 7.32
บัตรเสีย 1,171 4.47
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 26,204 39.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 66,275 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตสายไหม แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบด้วยแขวงสายไหม และแขวงออเงิน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสายไหม เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

รัตติกาล แก้วเกิดมี (2) 13,218 48.84
เพื่อไทย

เอกภาพ หงสกุล (1)
อิสระ วัชรินทร์ อนันต์หน่อ (3)
ผลรวม 27,062 100.00
บัตรดี 27,062 94.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,168 4.07
บัตรเสีย 487 1.70
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28,717 41.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 69,145 100.00
ประชาธิปัตย์

ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบด้วยแขวงคลองถนน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสายไหม เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

สมชาย เวสารัชตระกูล (2)* 13,336 66.51
เพื่อไทย

อำนวย ชัยพรประเสริฐ (1) 6,716 33.49
ผลรวม 20,052 100.00
บัตรดี 20,052 93.43
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 885 4.12
บัตรเสีย 526 2.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 21,463 37.24
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 57,631 100.00
ประชาธิปัตย์

รักษาที่นั่ง

เขตหนองแขม แก้

ประกอบด้วยเขตหนองแขมทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

นวรัตน์ อยู่บำรุง (1)* 22,804 56.06
ประชาธิปัตย์

อภิเดช ศรัทธาพิริยะพงศ์ (3)
การเมืองใหม่

ฮารูน มูหมัดอาลี (2)
ผลรวม 40,678 100.00
บัตรดี 40,678 89.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,761 6.07
บัตรเสีย 2,021 4.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 45,460 44.75
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,579 100.00
เพื่อไทย

ได้ที่นั่งจาก อิสระ

เขตหนองจอก แก้

ประกอบด้วยเขตหนองจอกทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

ไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ (1)* 20,787 51.00
ประชาธิปัตย์

เบญญาภา เกษประดิษฐ (2)
การเมืองใหม่

วรรณภูมิ คำอ้อ (3)
ผลรวม 40,755 100.00
บัตรดี 40,755 89.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,058 4.52
บัตรเสีย 2,671 5.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 45,484 45.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100,909 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

เขตหลักสี่ แก้

ประกอบด้วยเขตหลักสี่ทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ เรณุมาศ อิศรภักดี (3)* 11,289 32.22
ประชาธิปัตย์

รังสรรค์ กียปัจจ์ (1)
เพื่อไทย

ตกานต์ สุนนทวุฒิ (2)
การเมืองใหม่

ศุภชัย เจียมสกุล (4)
มาตุภูมิ

ว่าที่ร้อยตรี อมรวิวัฒน์ พิกุลงาม (5)
ผลรวม 35,038 100.00
บัตรดี 35,038 93.17
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,812 4.82
บัตรเสีย 757 2.01
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 37,607 44.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 85,386 100.00
อิสระ รักษาที่นั่ง

เขตห้วยขวาง แก้

ประกอบด้วยเขตห้วยขวางทั้งเขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (1)* 13,621 60.86
ประชาธิปัตย์

ประวิทย์ พรหมทอง (2) 8,759 39.14
ผลรวม 22,380 100.00
บัตรดี 22,380 90.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,280 5.18
บัตรเสีย 1,032 4.18
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,692 42.92
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 57,530 100.00
เพื่อไทย

รักษาที่นั่ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต แก้

คลองเตยคลองสานคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตตลิ่งชันทวีวัฒนาทุ่งครุธนบุรีบางกะปิบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางขุนเทียนบางเขนบางคอแหลมบางแคบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบางรักบึงกุ่มปทุมวันประเวศป้อมปราบศัตรูพ่ายพญาไทพระโขนงพระนครภาษีเจริญมีนบุรียานนาวาราชเทวีราษฎร์บูรณะลาดกระบังลาดพร้าววังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสัมพันธวงศ์สาทรสายไหมหนองแขมหนองจอกหลักสี่ห้วยขวาง

เขตคลองเตย แก้

เขตคลองเตยมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 7 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตคลองเตย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

อำพร อึ้งทรงธรรม (8) 12,803 46.00
ประชาธิปัตย์

ชัยวัฒน์ วิวัฒน์หทัยกุล (9) 12,709 45.67
ประชาธิปัตย์

เผ่าพงษ์ อึ้งทรงธรรม (10) 12,496 44.90
ประชาธิปัตย์

กมลชัย จารุบริสุทธิคุณ (12) 12,476 44.83
ประชาธิปัตย์

สุกิจ สวัสดิ์แสงสน (11) 12,475 44.83
ประชาธิปัตย์

ปานชัย แก้วอัมพรดี (13) 12,468 44.80
ประชาธิปัตย์

วัณรบ หิริกูล (14) 12,360 44.41
เพื่อไทย

ธนวัฒน์ ศรีเพียรเอม (3) 11,122 39.96
เพื่อไทย

พงศ์สันต์ กุลพรไพศาล (2) 11,041 39.67
เพื่อไทย

พรพรรณ สุนทรปิยะกุล (5) 10,603 38.10
เพื่อไทย

วิทยา เลิศอำไพ (4) 10,522 37.81
เพื่อไทย

กิตติ อัจฉริยสกุลชัย (7) 10,472 37.63
เพื่อไทย

สมเกียรติ สิริสถาพรกุล (1) 10,471 37.63
เพื่อไทย

ไพฑูรย์ เปรมประชา (6) 10,375 37.28
การเมืองใหม่

รัตนศักดิ์ เจริญศิลป์ (15) 3,082 11.07
การเมืองใหม่

ปิยะนุช วงศ์รุ่งประสาทสิน (16) 3,072 11.04
การเมืองใหม่

อนุรักษ์ ชาญอสิกุลพิทยา (17) 2,989 10.74
การเมืองใหม่

ถวิล เขมา (18) 2,964 10.65
การเมืองใหม่

กิตติ ปัญญินทริยาภรณ์ (19) 2,843 10.22
การเมืองใหม่

วรเทพ ก้อนคำบา (20) 2,784 10.00
การเมืองใหม่

ชิงชัย เจริญอุดมกิจ (21) 2,736 9.83
บัตรดี 27,830 88.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,880 5.98
บัตรเสีย 1,751 5.57
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 31,461 40.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 78,490 100.00

เขตคลองสาน แก้

เขตคลองสานมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 7 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตคลองสาน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

เพิ่มยศ ม่วงมณี (8) 9,398 41.62
ประชาธิปัตย์

ธวัช ศรีวัฒนะ (9) 9,293 41.15
ประชาธิปัตย์

เกษรินทร์ อู่ศิริจันทร์ (11) 9,228 40.86
ประชาธิปัตย์

พินิตย์ศักดิ์ นันทาพณิชย์กุล (12) 9,191 40.70
ประชาธิปัตย์

บัณฑูร ศุกรโยธิน (10) 9,151 40.52
ประชาธิปัตย์

จรูญ อมาตยวินิจ (13) 9,021 39.95
ประชาธิปัตย์

ประสาน เลิศสุขีเกษม (14) 8,911 39.46
เพื่อไทย

ธนชัย โชคประกายเกียรติ (3) 7,443 32.96
เพื่อไทย

วิชัย ปรีดาวงศากร (2) 7,426 32.89
เพื่อไทย

สมศักดิ์ ตันตินราศักดิ์ (1) 7,396 32.75
เพื่อไทย

พิสุทธิ์ อนุชาชาติ (7) 7,284 32.26
เพื่อไทย

อติพล พงษ์แสง (5) 7,122 31.54
เพื่อไทย

บุญช่วย ภัทรโกศล (4) 7,106 31.47
เพื่อไทย

ยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม (6) 7,099 31.44
การเมืองใหม่

สุรเดช จิตเพียรธรรม (15) 5,076 22.48
การเมืองใหม่

วีระ แขขุนทศ (16) 4,987 22.08
การเมืองใหม่

ชนินทร์ รอดจากไร้ (18) 4,962 21.97
การเมืองใหม่

ประเสริฐ กลิ่นเฟื่องฟู (17) 4,954 21.94
การเมืองใหม่

ประกอบ เปรมรุ่งเจตน์ (19) 4,865 21.54
การเมืองใหม่

สมพร วีตระกูล (20) 4,799 21.25
การเมืองใหม่

สรศักดิ์ สมเกียรติเจริญ (21) 4,753 21.05
บัตรดี 22,582 86.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,133 8.21
บัตรเสีย 1,279 4.92
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,994 43.89
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 59,220 100.00

เขตคลองสามวา แก้

เขตคลองสามวามีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 8 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตคลองสามวา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

สว่าง หมัดสะและ (1) 21,362
ประชาธิปัตย์

ศรินทิพย์ สิงห์อุสาหะ (3) 21,225
ประชาธิปัตย์

สมควร สีสังข์ (2) 21,191
ประชาธิปัตย์

เกษกานดา อินช่วย (5) 20,995
ประชาธิปัตย์

สถิตย์ มีสันฐาน (4) 20,858
ประชาธิปัตย์

บุญมี พิบูลย์คณารักษ์ (6) 20,715
ประชาธิปัตย์

วรนุช จันทร์ปัญญา (7) 20,568
ประชาธิปัตย์

มนูญ อินช่วย (8) 20,459
เพื่อไทย

มานิต พ่วงรอด (9) 16,150
เพื่อไทย

ปัญญา หวังพิทักษ์ (12) 16,004
เพื่อไทย

วรรณา สังข์ทอง (10) 15,769
เพื่อไทย

ปกรณ์ เบญจรัตน์ (11) 15,753
เพื่อไทย

ก้องศักดิ์ กาจคะนอง (13) 15,752
เพื่อไทย

สมบัติ เปลี่ยนไทย (14) 15,506
เพื่อไทย

แสงจันทร์ ยูฮันเงาะ (15) 15,245
เพื่อไทย

ละออง หอมทโชติ (16) 14,897
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 44,318 40.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,572 100.00

เขตคันนายาว แก้

เขตคันนายาวมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 7 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตคันนายาว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

อำนวย ปรมาธิกุล (1) 13,458
เพื่อไทย

สมศักดิ์ ดูเบ (7) 13,451
เพื่อไทย

อภิคม อชินีทองคำ (5) 13,417
เพื่อไทย

วรพรต ชะเอม (6) 13,409
เพื่อไทย

ยุพดี ศรีประสาน (2) 13,348
เพื่อไทย

พล กิจสุทธิ (3) 13,338
เพื่อไทย

ธีรศักดิ์ สัญญโชติ (4) 13,327
ประชาธิปัตย์

ประเสริฐ ลังประเสริฐ (8) 10,104
ประชาธิปัตย์

ธัญกิตติ์ เพ็ชรรัตน์ (9) 9,979
ประชาธิปัตย์

ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาลย์ วงษ์มะเซาะ (12) 9,973
ประชาธิปัตย์

บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ (11) 9,917
ประชาธิปัตย์

ดำรงศักดิ์ ปลอดโปร่ง (10) 9,915
ประชาธิปัตย์

สมพร โกมลวิภาต (13) 9,801
ประชาธิปัตย์

ศรีไพร ข่มอารมณ์ (14) 9,700
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28,301 45.69
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 61,943 100.00

เขตจตุจักร แก้

เขตจตุจักรมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 8 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตจตุจักร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ประยูร สงแก้ว (2) 19,743
ประชาธิปัตย์

กัญญาภัค มูสิกะ (3) 19,640
ประชาธิปัตย์

มนตรี นพขำ (5) 19,609
ประชาธิปัตย์

กานต์สิรี เมธากุลอธิวัชร์ (7) 19,603
ประชาธิปัตย์

ดำรงค์ชัย คามีศักดิ์ (4) 19,602
ประชาธิปัตย์

บวรกิตติ์ สันทัด (6) 19,481
ประชาธิปัตย์

ปิยะ สุขสอาด (8) 19,347
ประชาธิปัตย์

อาสา รังสิมาพิสุทธิ์ (9) 18,609
เพื่อไทย

วาสนา ทักษิโนทก (12) 15,166
เพื่อไทย

ปัญญา ชื่นใจเล็ก (13) 15,143
เพื่อไทย

ปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ (11) 15,114
เพื่อไทย

มณเฑียร ธรรมชาติ (14) 14,970
เพื่อไทย

ธีรพร เนตรรังษี (15) 14,938
เพื่อไทย

สาวิตรี สีสด (16) 14,827
เพื่อไทย

อธิศักดิ์ ช่วงชู (10) 14,728
เพื่อไทย

ว่าที่ร้อยตรี แสงอาทิตย์ เจริญลาภ (17) 14,398
อิสระ สถาพร รุ่งแกร (1) 1,488
อิสระ สมมาส เบ็งบวร (18) 461
อิสระ วิษณุพงศ์ พ่อลิละ (19) 321
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 41,894 33.30
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,823 100.00

เขตจอมทอง แก้

เขตจอมทองมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 8 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตจตุจักร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

จิรเสกข์ วัฒนมงคล (9) 22,337 50.52
ประชาธิปัตย์

สลัด ดอกสันเทียะ (12) 21,878 49.48
ประชาธิปัตย์

ไพรัช ปิ่นกร (11) 21,846 49.41
ประชาธิปัตย์

สายชล สุขสมปอง (10) 21,642 48.95
ประชาธิปัตย์

สมหมาย ทองเนียม (14) 21,591 48.83
ประชาธิปัตย์

สมศักดิ์ บัวเพชร (13) 21,524 48.68
ประชาธิปัตย์

ธนกร อิภิรมย์ (15) 21,107 47.74
เพื่อไทย

มาโนชญ์ พฤฒิวโรดม (2) 20,352 46.03
ประชาธิปัตย์

สุเทพ ทันจิตร (16) 20,175 45.63
เพื่อไทย

นริศ ถนอมกุลบุตร (1) 19,922 45.06
เพื่อไทย

วิรัตน์ บุญพิทักษ์ (3) 18,865 42.67
เพื่อไทย

ไพฑูรย์ ฤทธิ์เดช (6) 18,828 42.58
เพื่อไทย

นภัสกร กล้าแห่งงาน (5) 18,802 42.52
เพื่อไทย

ชนินทร เสาวดี (4) 18,731 42.36
เพื่อไทย

ทนงศักดิ์ มากสมบูรณ์ (7) 18,387 41.58
เพื่อไทย

วิเชียร เทศมาสา (8) 18,284 41.35
บัตรดี 44,217 85.30
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,514 8.71
บัตรเสีย 3,108 6.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 51,839 43.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,364 100.00

เขตดอนเมือง แก้

เขตดอนเมืองมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 8 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตดอนเมือง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

ธรรศ มีคุณ (9) 17,920
เพื่อไทย

มุกดิ์หาญ สโมสร (11) 17,850
เพื่อไทย

เขตโสภณ กลิ่นทรัพย์ (12) 17,845
เพื่อไทย

แสงดาว รอดทอง (14) 17,726
เพื่อไทย

นภสร ภาคีชีพ (13) 17,639
เพื่อไทย

เวียงศักดิ์ มาทอง (10) 17,634
เพื่อไทย

พันจ่าอากาศเอก เฉลิม หันกระสัน (15) 17,490
เพื่อไทย

พนา วุฒิเดช (16) 16,754
ประชาธิปัตย์

อัมพร โสภณดิเรกรัตน์ (1) 14,662
ประชาธิปัตย์

นฤมล ปัทมาวิไล (5) 14,312
ประชาธิปัตย์

อฐิษฐาน ผ่องโสภา (3) 14,300
ประชาธิปัตย์

สุพิชฌาย์ พิมพ์อ่อน (2) 14,201
ประชาธิปัตย์

ยุทธนา โตอาจ (4) 14,064
ประชาธิปัตย์

รุ่งทิพย์ เถื่อนยืนยงค์ (6) 13,981
ประชาธิปัตย์

จิรวัฒน์ รุจิเมธิยานนท์ (7) 13,645
ประชาธิปัตย์

ณิฐ์ภาวรรณย์ จ้อยเอม (8) 13,174
อิสระ ศิววงศ์ วงศ์พิชญา (26) 5,742
อิสระ เชื้อ พัวไพบูลย์วงศ์ (22) 5,719
อิสระ ธนัชพงศ์ เกิดนาค (21) 5,626
อิสระ ภณัฐพงศ์ หาญกิจรุ่งเรือง (24) 5,560
อิสระ สมศักดิ์ สนธิบริบูรณ์ (23) 5,534
อิสระ ธนภัทร จันทร์แก้ว (27) 5,275
อิสระ มนัส สินสถาน (25) 5,262
อิสระ นิธิ บำรุงศรี (25) 4,985
อิสระ ชุติเดช สุวรรณเกิด (29) 4,049
อิสระ มาโนช ประมวลสารวงศ์ (17) 601
อิสระ ชัยณรงค์ สังคมารถ (18) 582
อิสระ นนท์มนัส รัชตวิริทธิ์พล (19) 563
อิสระ สุริยะ ชาวหันคำ (20) 436
อิสระ ยศพงศ์ กัณหาวงศ์ (30) 271
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 46,390 37.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,374 100.00

เขตดินแดง แก้

เขตดินแดงมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 7 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตดินแดง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

อนุวัฒน์ ถืออยู่ (3) 17,945 45.83
ประชาธิปัตย์

บัญญัติ พรหมทอง (2) 17,556 44.84
ประชาธิปัตย์

นพาพงษ์ นกต่อ (7) 17,278 44.13
ประชาธิปัตย์

ประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ (4) 17,262 44.09
ประชาธิปัตย์

วินัย ไชยสาลี (1) 17,207 43.95
ประชาธิปัตย์

วินัย หมีปาน (5) 17,162 43.83
ประชาธิปัตย์

นัฐวัฒน์ บุญชัย (6) 17,048 43.54
เพื่อไทย

ณรงค์ศักดิ์ สิทธิพรหม (8) 16,625 42.46
เพื่อไทย

อรพินทร์ เพชรทัต (9) 16,590 42.37
เพื่อไทย

จารุพักตร์ ลิ่มทอง (10) 16,376 41.83
เพื่อไทย

สมศักดิ์ ทั่งบุญ (11) 16,282 41.59
เพื่อไทย

บัญชา สุทิน (12) 16,252 41.51
เพื่อไทย

กาญจน์ทรัพย์ ราวียา (13) 16,077 41.06
เพื่อไทย

วิเชียร รางสาท (14) 15,866 40.52
อิสระ ตัถยา ประไพเพชร (15) 3,297 8.42
อิสระ กมลพันธ์ สุขพันธ์ (17) 3,258 8.32
อิสระ มิตร มังคละโสภณ (16) 3,235 8.26
อิสระ มณีรัตน์ เหมทานนท์ (18) 3,183 8.13
อิสระ ปราณี สุวรรณล้ำสกุล (19) 3,082 7.87
อิสระ ประสพศรี อุ่นคำเรือน (20) 3,051 7.79
อิสระ มิ่งขวัญ มุสิกามาศ (21) 2,996 7.65
บัตรดี 39,154 89.00
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,869 6.52
บัตรเสีย 1,969 4.48
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 43,994 43.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,278 100.00

เขตดุสิต แก้

เขตดุสิตมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 7 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตดุสิต
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

วินัย โภคทรัพย์ (2) 13,412 48.90
ประชาธิปัตย์

รุ่งเรือง พงศ์วรินทร์ (1) 13,133 47.89
ประชาธิปัตย์

สมโภชน์ คุณาวุฒิ (3) 12,752 46.50
ประชาธิปัตย์

กัปปิยะ กรกมลพฤกษ์ (7) 12,728 46.41
ประชาธิปัตย์

อิทธิชัย ไพสินสมบูรณ์ (4) 12,704 46.32
เพื่อไทย

วิเชียร เย็นทรวง (9) 12,648 46.12
เพื่อไทย

ไชยยศ เรืองใจ (8) 12,640 46.09
ประชาธิปัตย์

สุเทพ ศิริวงศ์นภา (5) 12,616 46.00
ประชาธิปัตย์

พิทักษ์ คำเสมอ (6) 12,490 45.54
เพื่อไทย

วิชาญ หงส์นฤชัย (11) 12,414 45.27
เพื่อไทย

สมบูรณ์ ตรงการดี (10) 12,373 45.12
เพื่อไทย

จ่าสิบเอก มนัส สุวรรณพานิช (12) 12,358 45.06
เพื่อไทย

จ่าสิบตรี วนศักย์ ทองคำ (13) 12,132 44.24
เพื่อไทย

วรเทพ หงษ์ศิริกุลกิจ (14) 11,927 43.49
บัตรดี 27,425 84.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,334 10.27
บัตรเสีย 1,716 5.28
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 32,581 39.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,472 100.00

เขตตลิ่งชัน แก้

เขตตลิ่งชันมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 7 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตตลิ่งชัน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

เอนก ตุ้มน้อย (3) 16,370 53.17
ประชาธิปัตย์

ฉัฐภรณ์ พลับศิริ (2) 15,939 51.77
ประชาธิปัตย์

สิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ (5) 15,739 51.12
ประชาธิปัตย์

ประจวบ เหมือนโพธิ์ (1) 15,693 50.98
ประชาธิปัตย์

วิไล เย็นเป็นสุข (4) 15,577 50.60
ประชาธิปัตย์

จุฑาทิพย์ เจียมใจจิต (6) 15,465 50.23
ประชาธิปัตย์

สุวัชร จำปาหอม (7) 15,164 49.26
เพื่อไทย

พรทิพา สร้อยสุวรรณ (8) 10,272 33.37
เพื่อไทย

อรรถ กันภัย (12) 9,877 32.08
เพื่อไทย

ไชยณรงค์ ล้อทนงศักดิ์ (9) 9,777 31.76
เพื่อไทย

เชิดชาย ตันทวานิช (11) 9,471 30.76
เพื่อไทย

ว่าที่ร้อยเอก เกษตร บุญเลิศวณิชย์ (10) 9,457 30.72
เพื่อไทย

กมล พาณิชย์กิจพีระ (14) 9,350 30.37
เพื่อไทย

สรยุทธ สุขล้อม (13) 9,333 30.32
การเมืองใหม่

สาโรจน์ พงษ์สุวรรณ (16) 2,591 8.42
การเมืองใหม่

รนิช วรพฤกษ์กิจ (15) 2,559 8.31
การเมืองใหม่

นพวรรณ ภารา (17) 2,514 8.17
การเมืองใหม่

ฐิติพร ไต๋เจริญ (18) 2,437 7.92
การเมืองใหม่

มาลี วิชัยดิษฐ (19) 2,405 7.81
การเมืองใหม่

จิรศักดิ์ ขำแสง (20) 2,301 7.47
การเมืองใหม่

วิเชียร บำรุงใจ (21) 2,249 7.31
บัตรดี 30,786 86.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,223 9.07
บัตรเสีย 1,515 4.26
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,534 43.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 82,035 100.00

เขตทวีวัฒนา แก้

เขตทวีวัฒนามีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 7 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตทวีวัฒนา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ยงวุฒิ ทองอยู่ (9) 14,257 62.11
ประชาธิปัตย์

นพสรรพ์ ปคุณพูลสิน (8) 14,200 61.87
ประชาธิปัตย์

ส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ (11) 14,146 61.63
ประชาธิปัตย์

ประเวช แสวงสุข (10) 13,985 60.93
ประชาธิปัตย์

พลกฤษณ์ ศุภรัตนชาติพันธุ์ (12) 13,866 60.41
ประชาธิปัตย์

ดวง พุ่มมาลี (14) 13,834 60.27
ประชาธิปัตย์

ชัยสิทธิ์ ตันธนาสุวัฒน์ (13) 13,731 59.82
เพื่อไทย

พรพิมล สูญญาจารย์ (1) 7,588 33.06
เพื่อไทย

วรัตถ์ แก้วปาน (2) 7,479 32.58
เพื่อไทย

รุจิรา ธงชัย (3) 6,972 30.38
เพื่อไทย

ธรรมนันต์ สกุลนิยมมิตร (4) 6,941 30.24
เพื่อไทย

หวน เทศถา (7) 6,929 30.19
เพื่อไทย

ธนากร จารึกเสถียร (5) 6,887 30.01
เพื่อไทย

เสน่ห์ แก้วเรือนทอง (6) 6,800 29.63
บัตรดี 22,953 85.72
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,519 9.41
บัตรเสีย 1,306 4.88
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 26,778 48.28
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 55,461 100.00

เขตทุ่งครุ แก้

เขตทุ่งครุมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 7 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตทุ่งครุ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

ปราณี ธรรมนิยม (21) 12,011 38.76
ประชาธิปัตย์

อนิรุทธิ์ นุชมี (17) 10,733 34.64
ประชาธิปัตย์

พงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ (15) 10,718 34.59
ประชาธิปัตย์

เจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ (16) 10,406 33.58
ประชาธิปัตย์

ทองใบ แจ่มจำรัส (18) 10,319 33.30
เพื่อไทย

กมล คำสุวรรณ (22) 10,310 33.27
ประชาธิปัตย์

วิเชียร ปานสง่า (19) 10,145 32.74
เพื่อไทย

วรวัฒน์ พึ่งสาย (24) 10,129 32.69
ประชาธิปัตย์

อุดร ชาหอม (20) 10,059 32.46
เพื่อไทย

มนู คล้ายจาด (26) 9,787 31.58
เพื่อไทย

สุรชัย บินซาเลห์ (23) 9,778 31.56
เพื่อไทย

ถาวร กลิ่นอยู่ (25) 9,737 31.42
เพื่อไทย

เกรียงศักดิ์ เจริญรัตนกุล (27) 9,528 30.75
เพื่อไทย

ประเสริฐ ชมฤทธิ์ (28) 9,051 29.21
การเมืองใหม่

ณรงค์ ปิณฑรัตนวิบูลย์ (4) 5,748 18.55
การเมืองใหม่

เกษม ศิริกังวาลกุล (2) 5,419 17.49
การเมืองใหม่

จินตพัฒน์ สิทธิ์เดชทรงพล (1) 5,383 17.37
การเมืองใหม่

วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ (3) 5,270 17.01
การเมืองใหม่

กฤษรา น้อยปลา (5) 5,042 16.27
การเมืองใหม่

นิติพงษ์ คุ้มวงษ์ (7) 4,771 15.40
การเมืองใหม่

ศักดิ์ ปานกลีบ (6) 4,586 14.80
มาตุภูมิ

อารีวรรณ เย็นอังกูร (8) 3,085 9.96
มาตุภูมิ

สันติ สะมะแอ (9) 2,442 7.88
มาตุภูมิ

สุรชัย ศานภาพ (10) 2,407 7.77
มาตุภูมิ

ปัญญา เปรมประกาศ (13) 2,316 7.47
มาตุภูมิ

สิริยา นาทอง (14) 2,244 7.24
มาตุภูมิ

วีระพงค์ ผาวันดี (11) 2,193 7.08
มาตุภูมิ

ชาญวิทย์ พุทธชาติ (12) 2,184 7.05
บัตรดี 30,987 85.72
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,059 8.51
บัตรเสีย 1,910 5.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,956 43.16
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,318 100.00

เขตธนบุรี แก้

เขตธนบุรีมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 7 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตธนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย

อนุชา สาสังข์ (3) 12,693 35.17
เพื่อไทย

ประภาส รุจิโรจน์ธำรง (4) 12,594 34.90
เพื่อไทย

ทีฆทัศน์ หุตังคบดี (1) 12,502 34.64
เพื่อไทย

สุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง (2) 12,373 34.29
เพื่อไทย

ณัฐกานท์ เทียมเมือง (5) 12,089 33.50
เพื่อไทย

สังคม มะลิจันทร์ (6) 11,956 33.13
เพื่อไทย

ธนกร ธรรมวรัญจน์ (7) 11,949 33.11
ประชาธิปัตย์

สุบิน พันธ์ทุมสาร (15) 10,539 29.20
ประชาธิปัตย์

ธีระพงศ์ ธีรสมบูรณ์ (16) 10,385 28.78
ประชาธิปัตย์

พิชญา กล้ากสิกิจ (17) 10,385 28.78
ประชาธิปัตย์

พิพัฒน์ ปานาผล (18) 10,281 28.49
ประชาธิปัตย์

มูฮำหมัด หวังพฤกษ์ (20) 10,186 28.23
ประชาธิปัตย์

อัญชัญ จิระประยุต (19) 10,153 28.13
ประชาธิปัตย์

ประดิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง (21) 10,073 27.91
การเมืองใหม่

ประภาศรี กรองการุณย์ (22) 6,709 18.59
การเมืองใหม่

รัชต์ โกญจนาท (23) 6,624 18.36
การเมืองใหม่

บุญไชญ สิริศรีสัมพันธ์ (24) 6,597 18.28
การเมืองใหม่

มรรค เอี่ยมมงคลสกุล (25) 6,591 18.26
การเมืองใหม่

สมชาย ปิ่นกร (26) 6,545 18.14
การเมืองใหม่

ยุทธนา ทองแสนดี (27) 6,479 17.95
การเมืองใหม่

ชวลิต มะสะพันธ์ (28) 6,191 17.16
อิสระ วันชัย วัฒนมงคล (8) 4,809 13.33
อิสระ ชัชชัย จำเนียรกุล (13) 4,773 13.23
อิสระ อำนวย หริยานนท์ (9) 4,670 12.94
อิสระ สุดวิศาล มณีอ่อน (12) 4,657 12.90
อิสระ ฐิติกานต์ เอี่ยมสุขนันท์ (11) 4,580 12.69
อิสระ ธนสาร สุวรรณชัยทัศน์ (14) 4,568 12.66
อิสระ พิสัณฑ์ ชุ่มวิจิตร (10) 4,537 12.57
บัตรดี 36,089 87.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,984 7.23
บัตรเสีย 2,180 5.28
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 41,274 43.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 95,017 100.00

เขตบางกะปิ แก้

เขตบางกะปิมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 8 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบางกะปิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

จินตนา อารีย์ (12) 17,091
ประชาธิปัตย์

โชคชัย อักษรศิริ (9) 17,040
ประชาธิปัตย์

สุวดี รุ่งเรืองศรี (11) 16,918
ประชาธิปัตย์

วีระชาติ ปานนพภา (10) 16,902
ประชาธิปัตย์

เชวง เงินแพทย์ (14) 16,851
ประชาธิปัตย์

เย็นจิตต์ พรมบ้านสังข์ (13) 16,846
ประชาธิปัตย์

ภูมิเทพ พรหมทอง (15) 16,511
ประชาธิปัตย์

วรากรณ์ บุญมาเลิศ (16) 16,366
เพื่อไทย

วรชัย บุญมั่น (1) 14,794
เพื่อไทย

พีรานุช ตรีรัตนชวลิต (4) 14,491
เพื่อไทย

วัลลภ สีสด (3) 14,464
เพื่อไทย

สมพงษ์ หมัดนุรักษ์ (5) 14,396
เพื่อไทย

มูฮัมหมัด เสน่หา (6) 14,394
เพื่อไทย

ถิรวัฒน์ เจริญสุข (8) 14,347
เพื่อไทย

ภัทรดนัย ใหม่พระเนตร (2) 14,340
เพื่อไทย

เอกลักษณ์ กันซัน (7) 14,332
อิสระ พงษ์ศักดิ์ วุฒิวัย (17) 1,148
อิสระ รัสรินทร์ พิณวานิชธนันท์ (18) 1,052
อิสระ อนุสรณ์ สถาพร (21) 1,051
อิสระ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐชัย วิอังศุธร (19) 1,019
อิสระ ชลธิชา แสงเดช (20) 1,000
อิสระ วรกร จารุศารทูล (22) 953
อิสระ คทาวุธ สุวรรณเดช (24) 945
อิสระ ไพโรจน์ ชูจันทร์ (23) 872
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 37,717 33.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 112,498 100.00

เขตบางกอกน้อย แก้

เขตบางกอกน้อยมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 7 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบางกอกน้อย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

หฤทัย ปัทมานนท์ (8) 16,919 53.67
ประชาธิปัตย์

เพียว พรขจรกิจกุล (9) 16,647 52.81
ประชาธิปัตย์

อนุชิต เพลินพนา (10) 16,546 52.49
ประชาธิปัตย์

ผาด มิสัยชล (12) 16,542 52.48
ประชาธิปัตย์

บุญมา สัมพัตร (11) 16,514 52.39
ประชาธิปัตย์

สมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล (13) 16,250 51.55
ประชาธิปัตย์

อร่าม เปลี่ยนคารมย์ (14) 16,181 51.33
เพื่อไทย

มัลลิกา คล้ายมนต์ (2) 10,681 33.88
เพื่อไทย

เอกฤทธิ์ สมพงษ์ (3) 10,346 32.82
เพื่อไทย

บรรเจิด กลิ่นขจร (4) 10,165 32.25
เพื่อไทย

ถิรวัฒน์ ฤกษ์ศิริรัตน์ (7) 10,134 32.15
เพื่อไทย

พัทธนันท์ ไทยมีสุข (5) 9,988 31.69
เพื่อไทย

สมุทร สงวนสิน (6) 9,890 31.37
เพื่อไทย

ธีระ สุรภีสัก (1) 9,817 31.14
การเมืองใหม่

ก่อเกียรติ ขันทอง (15) 3,060 9.71
การเมืองใหม่

สงกรานต์ รัตนปาล (16) 3,033 9.62
การเมืองใหม่

สุรพงษ์ กิตติบุญเกศ (17) 2,937 9.32
การเมืองใหม่

มนัส โฆษิตธีรชาติ (18) 2,856 9.06
การเมืองใหม่

ประการ ฉิมบรรเลง (19) 2,754 8.74
การเมืองใหม่

สมชาย บุญประเสริฐ (20) 2,750 8.72
การเมืองใหม่

ประเสริฐ นรมั่ง (21) 2,687 8.52
บัตรดี 31,523 85.29
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,502 9.48
บัตรเสีย 1,933 5.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 36,958 38.95
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 94,891 100.00

เขตบางกอกใหญ่ แก้

เขตบางกอกใหญ่มีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 7 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบางกอกใหญ่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

รุ่งทิวา เลิศสุขีเกษม (2) 14,468 66.57
ประชาธิปัตย์

สุภชัย ทองผจง (1) 14,183 65.26
ประชาธิปัตย์

สมชาย เทียมเมือง (3) 13,928 64.09
ประชาธิปัตย์

สรวุฒิ ดิสสะมาน (4) 13,849 63.72
ประชาธิปัตย์

มีศักดิ์ ชมภูสาร (5) 13,801 63.50
ประชาธิปัตย์

ชัยชาญ ช่วยชู (7) 13,774 63.38
ประชาธิปัตย์

ประถมพันธ์ คำนักดิษฐ์ (6) 13,746 63.25
เพื่อไทย

นาวาเอก(พิเศษ) สมชัย บุญจันทร์ (8) 6,491 29.87
เพื่อไทย

ณัฐวุฒิ ศรีชัยญา (9) 6,415 29.52
เพื่อไทย

จ่าเอก พัลลภ ฤกษ์บุญรอง (12) 6,386 29.38
เพื่อไทย

สันติ วังวิเศษกุศล (11) 6,373 29.32
เพื่อไทย

นามสิน เทวาพิทักษ์พงศ์ (10) 6,359 29.26
เพื่อไทย

สมควร ใจภักดี (13) 6,234 28.69
เพื่อไทย

สมชาย จรูญวงษ์ (14) 6,112 28.12
บัตรดี 21,733 86.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,267 8.99
บัตรเสีย 1,214 4.81
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,214 43.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 57,682 100.00

เขตบางขุนเทียน แก้

เขตบางขุนเทียนมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 8 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบางขุนเทียน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

จตุรงค์ โตรื่น (3) 23,470 59.04
ประชาธิปัตย์

บุญสืบ หุยะพันธุ์ (2) 23,017 57.90
ประชาธิปัตย์

สมนึก มอญดะ (1) 22,508 56.62
ประชาธิปัตย์

ดอกรัก จันทร์ทอง (5) 22,439 56.45
ประชาธิปัตย์

ประเชิญ พงษ์ชาญยุทธ์ (4) 22,401 56.36
ประชาธิปัตย์

ฉลอง สุคนธทรัพย์ (7) 22,358 56.25
ประชาธิปัตย์

สุนทร ทุ้ยมาก (6) 22,227 55.92
ประชาธิปัตย์

บุญสุข คุ้มผิวดำ (8) 21,752 54.72
เพื่อไทย

ลมโชย นาคเกิด (17) 11,844 29.80
เพื่อไทย

วสันชัย หมอกยา (22) 11,812 29.72
เพื่อไทย

สันติ ชุ่มแจ่ม (18) 11,530 29.01
เพื่อไทย

สิริพงษ์ วรสิทธิ์รังสี (21) 11,339 28.53
เพื่อไทย

บรรเจิด ชื่นนางชี (19) 11,247 28.29
เพื่อไทย

กิจจา อมรพุทธิ (20) 11,228 28.25
เพื่อไทย

ชาญชัย โพธิ์งาม (23) 11,006 27.69
เพื่อไทย

มณเฑียร ช้างเจริญ (24) 10,822 27.23
การเมืองใหม่

วิเชียร กันทาทรัพย์ (11) 2,359 5.94
การเมืองใหม่

สุธาสิณี วิวัฒนชัยประภา (14) 2,311 5.81
การเมืองใหม่

เอื้องพร ศรีสวัสดิ์ (13) 2,292 5.77
การเมืองใหม่

ธานินทร์ แสงจันทร์ (12) 2,262 5.69
การเมืองใหม่

ณัฐรัตน์ สมนาม (9) 2,196 5.53
การเมืองใหม่

เกรียงไกร ลิมปวัฒนสุข (16) 2,063 5.19
การเมืองใหม่

ประกอบ แป้นเกษม (15) 2,059 5.18
การเมืองใหม่

วีระ คุ้มรักษา (10) 2,013 5.06
บัตรดี 39,750 86.44
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,281 9.31
บัตรเสีย 1,955 4.25
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 45,986 43.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 106,819 100.00

เขตบางเขน แก้

เขตบางเขนมีสมาชิกสภาเขตได้ทั้งสิ้น 8 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบางเขน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์

สมปอง บุญเจือ (1) 22,209
ประชาธิปัตย์

วันทนา ชื่นคุ้ม (3) 22,026
ประชาธิปัตย์

จิติ ปิเลี่ยน (7) 22,016
ประชาธิปัตย์