รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการกำกับภาพยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการกำกับภาพยอดเยี่ยม (ช่างกล้อง) การประกวดภาพยนตร์ไทย


พ.ศ. 2500 - 2509แก้ไข

พ.ศ. 2510 - 2519แก้ไข

พ.ศ. 2520 - 2529แก้ไข

ไม่มีข้อมูล

พ.ศ. 2530 - 2539แก้ไข

พ.ศ. 2540 - 2549แก้ไข

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำแก้ไข

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์แก้ไข

ณัฐวุฒิ กิตติคุณ - จอมขมังเวทย์

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข