รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการกำกับภาพยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการกำกับภาพยอดเยี่ยม (ช่างกล้อง) การประกวดภาพยนตร์ไทย


พ.ศ. 2500 - 2509 แก้

พ.ศ. 2510 - 2519 แก้

พ.ศ. 2520 - 2529 แก้

ไม่มีข้อมูล

พ.ศ. 2530 - 2539 แก้

พ.ศ. 2540 - 2549 แก้

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ แก้

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ แก้

ณัฐวุฒิ กิตติคุณ - จอมขมังเวทย์

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง แก้

อ้างอิง แก้