Together วันที่รัก ภาพยนตร์สร้างสรรค์จาก บ.โอเรียลทัล อายส์ ภาพยนตร์ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำแสดงโดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมด้วย สหรัถ สังคปรีชา, กฤษณ เศรษฐธำรงค์, ปิยธิดา วรมุสิก, นพชัย ชัยนาม, ทองภูมิ สิริพิพัฒน์, โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์ ฯลฯ และขอแนะนำนักแสดง กันต์ชนุตม์ เก่งการค้า (กันต์), และ นภัสสร เอี่ยมเจริญ (ครีม) กำกับภาพยนตร์โดย “ยู - ษรัณยู จิราลักษณ์”

Together วันที่รัก
กำกับษรัณยู จิราลักษณ์
บทภาพยนตร์ษรัณยู จิราลักษณ์
สุรพงษ์ ศิริพันธ์
ธีปนันท์ เพ็ชรศรี
นักแสดงนำทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สหรัถ สังคปรีชา
ปิยธิดา วรมุสิก
นพชัย ชัยนาม
ทองภูมิ สิริพิพัฒน์
โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์
กำกับภาพปราเมศร์ ชาญกระแส
ตัดต่อศศิกานต์ สุวรรณสุทิ
ดนตรีประกอบLomosonic (ดนตรีประกอบ)
ผู้จัดจำหน่ายบริษัท โอเรียนทัล อายส์
วันฉาย20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประเทศไทยไทย
ภาษาภาษาไทย

นักแสดง แก้

นักแสดงนำ แก้

นักแสดงสมทบ แก้

นักแสดงรับเชิญ แก้

เพลงประกอบภาพยนตร์ แก้

  • เพลง สิ่งดีดี Lomosonic

รางวัล แก้

รางวัล
ผู้มอบรางวัล สาขารางวัล ผล
รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2555[1] ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (นพชัย ชัยนาม) เสนอชื่อเข้าชิง
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์) ได้รับรางวัล
ลำดับภาพยอดเยี่ยม (ศศิกานต์ สุวรรณสุทธิ) เสนอชื่อเข้าชิง
คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปี2555 [2] บทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม (สุรพงษ์ ศิริพันธ์, ธีปนันท์ เพ็ชรศรี, ษรัณยู จิราลักษม์) เสนอชื่อเข้าชิง
นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์) ได้รับรางวัล
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (นพชัย ชัยนาม) เสนอชื่อเข้าชิง
Starpics Thai Film Awards ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 [3] นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (นพชัย ชัยนาม) ได้รับรางวัล
นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์) เสนอชื่อเข้าชิง
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (ธีปนันท์ เพ็ชรศรี, ษรัณยู จิราลักษม์) เสนอชื่อเข้าชิง
สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 22 [4] รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture) เสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director) (ษรัณยู จิราลักษม์) เสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลผู้แสดงสมบทหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress) (ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์) ได้รับรางวัล
รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography) (ปราเมศร์ ชาญกระแส) เสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing) (ศศิกานต์ สุวรรณสุทิ) เสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง) ประจำปี พ.ศ. 2555 [5] ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (ษรัณยู จิราลักษม์)
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์) เสนอชื่อเข้าชิง
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (นพชัย ชัยนาม) เสนอชื่อเข้าชิง
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (ธีปนันท์ เพ็ชรศรี, ษรัญยู จิราลักษม์) เสนอชื่อเข้าชิง
แต่งหน้าและทำผมยอดเยี่ยม (ศิวกร สุขลังการ, ศุภชัย สิงห์น้อย, เทิด ยอดทอง, พัชริกา บัวรุ่ง) เสนอชื่อเข้าชิง

อ้างอิง แก้