แฟนคลับ (อังกฤษ: fan club) คือกลุ่มคนที่คลั่งไคล้หรืออุทิศตนให้กับบุคคล กลุ่ม แนวความคิด หรือในบางครั้งกับสิ่งไม่มีชีวิต (เช่น อาคารที่มีชื่อเสียง) แฟนคลับส่วนใหญ่จะทุ่มเทเวลาและสิ่งของเพื่อสนับสนุน ในบางครั้งจะมีการตั้งแฟนคลับอย่างเป็นทางการ โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่มหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชื่นชอบโดยตรง แฟนคลับส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดง ดารา นักร้อง วงดนตรี นักกีฬา ทีมฟุตบอล เป็นต้น

ภาพลักษณ์

ด้านดีของแฟนคลับคือ ช่วยให้มีเพื่อน มีสังคมใหม่ ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยในการปลดปล่อยอารมณ์ และช่วยนำไปสู่การทำกิจกรรมดี ๆ สร้างสรรค์สังคมมากมาย เป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่า ส่วนในด้านลบ ถ้ามีมากไปจะทำให้จัดสรรเวลาไม่เหมาะสม เสียการเรียน การงาน การใช้เงินจนเกินตัว การตามติดมากเกินขอบเขต และอาจมีการรวมตัวเป็นกลุ่มศัตรู คู่แข่งจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาท

อ้างอิง