รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2535

รางวัลวงการบันเทิงไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2535 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

รางวัลตุ๊กตาทองแก้ไข

รางวัลตุ๊กตาเงินแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข