ดิฉันไม่ใช่โสเภณี

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ดิฉันไม่ใช่โสเภณี เป็นนวนิยาย ประพันธ์โดยผกามาศ ปรีชา มีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงไทยที่เสี่ยงชีวิตไปประเทศเยอรมนี โดยหวังจะแต่งงานกับชาวเยอรมัน เพื่อให้ได้สิทธิ ในการอยู่ในประเทศเยอรมนีต่อ โดยตีแผ่การทำงานของบริษัทจัดหาคู่ รวมถึงชะตากรรมของผู้หญิงต่างแดนหลาย ๆ คน

ดิฉันไม่ใช่โสเภณี ตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ในฉบับวันอาทิตย์ตั้งแต่ตุลาคม 2531 ถึง พฤศจิกายน 2532 จากนั้นตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกในเดือนกันยายน 2532 แบ่งเป็น 53 ตอน[1]

บทประพันธ์ได้รับนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เมื่อปี 2536 กำกับโดยพยุง พยกุล นำแสดงโดย ธิดา ธีรรัตน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี ภาพยนตร์ได้รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2535 ในสาขาผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ธิดา ธีระรัตน์), ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (พยุง พยกุล) และบทประพันธ์ยอดเยี่ยม (ผกามาศ ปรีชา)[2][3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
  2. รางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง) 2535
  3. ผิดด้วยหรือ ที่ฉันขายตัว 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2558