นาคปรก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

นาคปรก (/นาก-ปฺรก/) สามารถหมายถึง