ขุนเดช เป็นบทประพันธ์ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ ในปี พ.ศ. 2512 เป็นการรวมเรื่องสั้น โดยอ้างอิงจากเรื่องจริงของ จิระเดช ไวยโกสิทธิ์(ขุนเดช) ผู้พิทักษ์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ ศรีสัชนาลัย โดยแต่งเติมเรื่องราวให้เข้มข้นกว่าเดิม[1] เคยสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มาแล้วรวม 2 ครั้ง และในครั้งที่ 2 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้นำกลับมาทำเป็นละครโทรทัศน์อีกครั้ง ซึ่งได้ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 - 28 มิถุนายน 2555 มีจำนวนตอนทั้งสิ้น 22 ตอน ผลิตโดย บริษัท พอดีคำ จำกัด

นักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้จัดละคร ดาราวิดีโอ พอดีคำ
บทโทรทัศน์ อัศศิริ ธรรมโชติ ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ
ผู้กำกับการแสดง วีระชัย รุ่งเรือง สยาม น่วมเศรษฐี
ตัวละคร นักแสดง ปี 2542 นักแสดง ปี 2555
ขุนเดช/วีรบุรุษบาป พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง วีรภาพ สุภาพไพบูลย์
ร.ต.ท.ยงยุทธ ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ศุกลวัฒน์ คณารศ
บัวทอง ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
ดารา ธนาภรณ์ รัตนเสน อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
ประดับ นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์
สัมฤทธิ์ วรานันท์ ยูสานนท์ พิชยดนย์ พึ่งพันธ์
กำนันบุญ สุโขทัย ฤทธิ์ ลือชา สุรวุฑ ไหมกัน
คำผกา อภิรดี ภวภูตานนท์ อุษณีย์ วัฒฐานะ
ปารมี ปทุม มิตรภักดี ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์
รัฐมนตรีปราชญ์ วันชัย เผ่าวิบูลย์ เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์
คุณหญิง ปทุมวดี โสภาพรรณ ภารดี อยู่ผาสุข
อาจารย์ประทีป พงษ์ประยูร ราชอาภัย วันชัย เผ่าวิบูลย์
พ่อเดื่อง สรพงศ์ ชาตรี วินัย ไกรบุตร
แม่คำปัน วาสนา สิทธิเวช รชยา รักกสิกรณ์
จ่าแท่น ปิยะ ตระกูลราษฎร์ วีระชัย หัตถโกวิท
เถิน ปราบ ยุทธพิชัย ธนา สินประสาธน์
หมอน้อย แรม วรธรรม ตฤณ เศรษฐโชค
มะลิ น้ำทิพย์ เสียมทอง
สาลี่ อัญชลี ไชยศิริ ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
หลวงพ่อสุข ธีรยุทธ ปรัชญาบำรุง
หลวงลุง ยอดชาย เมฆสุวรรณ
อาจารย์ดำรง ฆนัท นาคถนอมทรัพย์
ฮวด สมยศ เปรมอนันต์ พิพัฒน์พล โกมารทัต
รำพัน ปริษา ทนาวิวัฒน์
ทิพย์ หยาดทิพย์ ราชปาล ณปภัช วรพฤทธานนท์
กบ ชญาณี ธิติ
หยิน ศิขรินธาร พลายเถื่อน ธัชพร วาจา
เสือเพิก ดามส์ ดัสกร สุรพันธุ์ ศรีวิลัย
เสือชิด กิตติ ดัสกร ธนกฤต เจนครองธรรม
เสือแชน ดามพ์ ดัสกร ยุพข่าน
เบิ้ม ลูกน้องประดับ ณรัฐ พัฒนาพงศ์ชัย
นา ลูกน้องกำนันบุญ เนรัญ ศรีสันต์
เน ลูกน้องสัมฤทธิ์ ชมวิชัย เมฆสุวรรณ
เถร จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ
เปรื่อง อยุธยา ทองขาว ภัทรโชคชัย เวนซ์ ฟอลโคเนอร์
ผู้ใหญ่น่วม วรุฒ วรธรรม พงศนารถ วินศิริ
แจ๊ค ธรรมชาติ ฟาร์เน็ตต์ รอน สมูเรนเบิร์ก
วงศ์ ลักษณ์ อภิชาติ โอลิเวอร์ บีเวอร์
จำเริญ ปรเมศ น้อยอ่ำ ณรงค์ฤทธิ์ ป้อมภู่
จีนเปีย นิมิตร ทยานุวัฒน์
ตากล้ำ ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ธนัช ศรีบรรจง
ยายแช่ม น้ำเงิน บุญหนัก พจนีย์ ใยละออ
น้ำ วัชระ สิทธิกุล จิณณะ จอมขันเงิน
หวาด อำภา ภูษิต ปวารา อภิพูนลาภ
ชื่น ธนา สินประสาธน์ โชคดี พักภู่
ช้อน เขาพนมเพลิง สันติสุข พรหมศิริ อิทธิกร สาธุธรรม

อ้างอิง

แก้