ขุนเดช เป็นบทประพันธ์ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ ในปี พ.ศ. 2512 เป็นการรวมเรื่องสั้น[1] เคยสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มาแล้วรวม 3 ครั้ง และในครั้งที่ 3 ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้นำกลับมาทำเป็นละครโทรทัศน์อีกครั้ง ซึ่งได้ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 - 28 มิถุนายน 2555 มีจำนวนตอนทั้งสิ้น 22 ตอน ผลิตโดย บริษัท พอดีคำ จำกัด

งานดัดแปลงแก้ไข

ภาพยนตร์ (พ.ศ. 2523) แสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มานพ อัศวเทพ, พรพรรณ เกษมมัสสุ, สมจินต์ ธรรมทัต, ภูมิ พัฒนายุทธ กำกับโดย : เธียรชัย ลาภานันท์ (นัน บางนรา) ฉายที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2523[2]

ละครโทรทัศน์ (พ.ศ. 2542) แสดงโดย: พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, ธนาภรณ์ รัตนเสน, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สรพงศ์ ชาตรี, หยาดทิพย์ ราชปาล กำกับโดย : วีระชัย รุ่งเรือง ผลิตโดย: ดาราวิดีโอ ออกอากาศทางช่อง 7

ละครโทรทัศน์ (พ.ศ. 2555) แสดงโดย:ศุกลวัฒน์ คณารศ,วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, สุรวุฑ ไหมกัน, วินัย ไกรบุตร,พิชยดนย์ พึ่งพันธ์ กำกับโดย : สยาม น่วมเศรษฐี ผลิตโดย: พอดีคำ โดย ธงชัย ประสงค์สันติ ออกอากาศทางช่อง 7[3][4]

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555
สถานีออกอากาศ ช่อง 7 เอชดี
ผู้จัดละคร ดาราวิดีโอ พอดีคำ
บทโทรทัศน์ อัศศิริ ธรรมโชติ ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ
ผู้กำกับการแสดง วีระชัย รุ่งเรือง สยาม น่วมเศรษฐี
ขุนเดช พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง วีรภาพ สุภาพไพบูลย์
ร.ต.ท.ยงยุทธ ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ศุกลวัฒน์ คณารศ
บัวทอง ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
ดารา ธนาภรณ์ รัตนเสน อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
ประดับ นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์
สัมฤทธิ์ วรานันท์ ยูสานนท์ พิชยดนย์ พึ่งพันธ์
กำนันบุญ สุโขทัย ฤทธิ์ ลือชา สุรวุฑ ไหมกัน
คำผกา อุษณีย์ วัฒฐานะ
ปารมี ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์
รัฐมนตรีปราชญ์ วันชัย เผ่าวิบูลย์ เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์
คุณหญิง ปทุมวดี โสภาพรรณ ภารดี อยู่ผาสุข
อาจารย์ประทีป พงษ์ประยูร ราชอาภัย วันชัย เผ่าวิบูลย์
พ่อเดื่อง สรพงศ์ ชาตรี วินัย ไกรบุตร
แม่คำปัน วาสนา สิทธิเวช รชยา รักกสิกรณ์
จ่าแท่น ปิยะ ตระกูลราษฎร์ วีระชัย หัตถโกวิท
เถิน ธนา สินประสาธน์
หมอน้อย แรม วรธรรม ตฤณ เศรษฐโชค
มะลิ น้ำทิพย์ เสียมทอง
สาลี่ อัญชลี ไชยศิริ ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
หลวงพ่อสุข ธีรยุทธ ปรัชญาบำรุง
หลวงลุง ยอดชาย เมฆสุวรรณ
อาจารย์ดำรง ฆนัท นาคถนอมทรัพย์
ฮวด สมยศ เปรมอนันต์ พิพัฒน์พล โกมารทัต
รำพัน ปริษา ทนาวิวัฒน์
ทิพย์ หยาดทิพย์ ราชปาล ณปภัช วรพฤทธานนท์
กบ ชญาณี ธิติ
หยิน ศิขรินธาร พลายพฤฒิ ธัชพร วาจา
เสือเพิก สุรพันธุ์ ศรีวิลัย
เสือชิด กิตติ ดัสกร ณรงค์ เจนครองธรรม
เสือแชน ดามพ์ ดัสกร ยุพข่าน
ลูกน้องประดับ ณรัฐ พัฒนาพงศ์ชัย
ลูกน้องกำนันบุญ เนรัญ ศรีสันต์
ลูกน้องสัมฤทธิ์ ชมวิชัย เมฆสุวรรณ
เถร จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ
เปรื่อง อยุธยา ทองขาว ภัทรโชคชัย เวนย์ ฟอลโคเนอร์
ผู้ใหญ่น่วม พงศนารถ วินศิริ
แจ๊ค ธรรมชาติ ฟาร์เน็ตต์ รอน สมูเรนเบิร์ก
วงศ์ ลักษณ์ อภิชาติ โอลิเวอร์ บีเวอร์
จำเริญ ณรงค์ฤทธิ์ ป้อมภู่
จีนเปีย นิมิตร ทยานุวัฒน์
ตากล้ำ ธนัช ศรีบรรจง
ยายแช่ม น้ำเงิน บุญหนัก พจนีย์ ใยละออ
น้ำ วัชระ สิทธิกุล จิณณะ จอมขันเงิน
หวาด อำภา ภูษิต ปวารา อภิพูนลาภ
ชื่น ธนา สินประสาธน์ โชคดี พักภู่
ช้อน เขาพนมเพลิง อิทธิกร สาธุธรรม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  1. ประวัติสุจิตต์ วงษ์เทศ
  2. ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 9 จาก ไทยฟิล์ม
  3. “ขุนเดช” แรงโลด เรตติ้งเปิดตัวสูงสุดในรอบไตรมาสแรก จากผู้จัดการออนไลน์
  4. ซุปเปอร์ฮีโร่ฝรั่งหลบไปก่อน "ขุนเดช" ฮีโร่พันธุ์ไทยมาแล้ว!!! จากมติชน