รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 16

รางวัลวงการบันเทิงไทย
รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 16
วันที่พ.ศ. 2527
สถานที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
รางวัลมากที่สุดเพชรตัดเพชร (5)
← ครั้งที่ 7 · รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี · ครั้งที่ 9 →

รางวัลตุ๊กตาทอง

แก้
 • ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - อิสรภาพของทองพูน บริษัทพร้อมมิตรภาพยนตร์
 • ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม – อำพล ลำพูน จาก น้ำพุ
 • ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – สินจัย หงษ์ไทย จาก นวลฉวี
 • ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – ชาลี อินทรวิจิตร จาก คาดเชือก
 • ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – สินจัย หงษ์ไทย จาก เพลิงพิศวาส
 • ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล จาก อิสรภาพของทองพูน
 • บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล จาก อิสรภาพของทองพูน
 • บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม - ยุทธนา มุกดาสนิท จาก น้ำพุ
 • ถ่ายภาพยอดเยี่ยม – ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์ และคณะ จาก เพชรตัดเพชร
 • ตัดต่อลำดับภาพยอดเยี่ยม – ณรงค์ จารุจินดา จาก เพชรตัดเพชร
 • ออกแบบและสร้างฉากยอดเยี่ยม - กบ และ จอย จาก อิสรภาพของทองพูน
 • ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม - นิสา พุ่มพวง จาก นวลฉวี
 • บันทึกเสียงยอดเยี่ยม – สุวิทย์ ศุภรังสิมากุล จาก นวลฉวี
 • ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม - มนตรี อ่องเอี่ยม จาก เพชรตัดเพชร
 • เพลงนำยอดเยี่ยม - ปราจีน ทรงเผ่า จาก เพชรตัดเพชร
 • พากย์ชายยอดเยี่ยม - รอง เค้ามูลคดี จาก คาดเชือก
 • พากย์หญิงยอดเยี่ยม - นัยนา เพิ่มสุริยา จาก เพชรตัดเพชร