รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 17

รางวัลวงการบันเทิงไทย
รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 17
วันที่พ.ศ. 2528
สถานที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
รางวัลมากที่สุดผีเสื้อและดอกไม้ (7)
← ครั้งที่ 8 · รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี · ครั้งที่ 10 →

รางวัลตุ๊กตาทอง แก้

 • ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - ผีเสื้อและดอกไม้
 • ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - ยุทธนา มุกดาสนิท จาก ผีเสื้อและดอกไม้
 • ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม – รณ ฤทธิชัย จาก ครูสมศรี
 • ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – ใหม่ สิริวิมล จาก ดวงยิหวา
 • ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – โรม อิศรา จาก ผีเสื้อและดอกไม้
 • ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – ญาณี จงวิสุทธิ์ จาก เดือนเสี้ยว
 • บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – รัศมี เผ่าเหลืองทอง จาก ผีเสื้อและดอกไม้
 • บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม – นิพพาน จาก ผีเสื้อและดอกไม้
 • ถ่ายภาพยอดเยี่ยม – บุญยงค์ มงคลเมือง จาก ดวงยิหวา
 • ตัดต่อลำดับภาพยอดเยี่ยม – ม.ล.วราภา เกษมศรี จาก ผีเสื้อและดอกไม้
 • ออกแบบและสร้างฉากยอดเยี่ยม – ยุทธนา มุกดาสนิท จาก ผีเสื้อและดอกไม้
 • ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม – ไข่บูติก จาก ข้างหลังภาพ
 • บันทึกเสียงยอดเยี่ยม – ซิเนซาวด์ จาก ข้างหลังภาพ
 • ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม – วิสา คัญทัพ, จิตรกร บัวเนียม จาก หมอบ้านนอก
 • เพลงนำยอดเยี่ยม – คาราวาน จาก กัมพูชา
 • พากย์ชายยอดเยี่ยม – ชูชาติ อิทรจาก หมอบ้านนอก
 • พากย์หญิงยอดเยี่ยม – ศิริพร วงศ์สวัสดิ์ จาก หมอบ้านนอก