รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 18

รางวัลวงการบันเทิงไทย
รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 18
วันที่พ.ศ. 2529
สถานที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
รางวัลมากที่สุดไม้สิ้นไร้ไฟสวาท (7)
← ครั้งที่ 9 · รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี · ครั้งที่ 11 →

รางวัลตุ๊กตาทอง

แก้
 • ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - ช่างมันฉันไม่แคร์ อำนวยการสร้างโดย นายวิศิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ ของ พูนทรัพย์โปรดักชั่น
 • ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม – บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จาก ตำรวจเหล็ก
 • ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – นาถยา แดงบุหงา จาก ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท
 • ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – สมชาย อาสนจินดา จาก บ้าน
 • ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – วรรษมณ วัฒโรดม จาก ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท
 • ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - พิศาล อัครเศรณี จาก พิศวาสซาตาน
 • บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล จาก ช่างมันฉันไม่แคร์
 • บทประพันธ์ยอดเยี่ยม - นันทนา วีระชน จาก ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท
 • ถ่ายภาพยอดเยี่ยม – ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์ จาก ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท
 • ตัดต่อลำดับภาพยอดเยี่ยม – สุมามาลย์ จาก ไม้สิ้นไร้ไฟสวาท
 • ออกแบบและสร้างฉากยอดเยี่ยม - ประสรร เพชรพงษ์ จาก ดวงใจกระซิบรัก
 • บันทึกเสียงยอดเยี่ยม – ห้องบันทึกเสียงรามอินทรา จาก ไม้สิ้นไร้ไฟสวาท
 • ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม - จำรัส เศวตาภรณ์ จาก น้ำเซาะทราย
 • เพลงนำยอดเยี่ยม - จำรัส เศวตาภรณ์ จาก น้ำเซาะทราย
 • พากย์ชายยอดเยี่ยม - รอง เค้ามูลคดี จาก ไม้สิ้นไร้ไฟสวาท
 • พากย์หญิงยอดเยี่ยม - ดวงดาว จารุจินดา จาก แก้วกลางดง