ลุมพินี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ลุมพินี อาจหมายถึง

การปกครอง
สถานที่
อื่น ๆ