ลุมพินี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ลุมพินี อาจหมายถึง

สถานที่สำคัญในประเทศไทยแก้ไข

สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแก้ไข

หุ่นยนต์กันดั้มแก้ไข