รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 10

รางวัลประจำปีของวงการบันเทิงไทย
รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 10
วันที่5 มิถุนายน พ.ศ. 2519
สถานที่ตั้งโรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รางวัลมากที่สุดข้าวนอกนา (4)
โทรทัศน์/วิทยุ
เครือข่ายช่อง 9
← ครั้งที่ 1 · รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี · ครั้งที่ 3 →

รางวัลตุ๊กตาทอง

แก้
 • ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - ขุนศึก ของ ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น
 • ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม – สักกะ จารุจินดา จาก ขุนศึก
 • ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม – สรพงศ์ ชาตรี จาก สัตว์มนุษย์
 • ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – บุปผารัตน์ ญาณประสิทธิกุล จาก ข้าวนอกนา
 • ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – เศรษฐา ศิระฉายา จาก ฝ้ายแกมแพร
 • ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – ทัศน์วรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา จาก ประสาท
 • บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - เริงศิริ ลิมอักษร จาก ประสาท
 • บทประพันธ์ยอดเยี่ยม - ศรีฟ้า ลดาวัลย์ จาก ข้าวนอกนา
 • ถ่ายภาพยอดเยี่ยม – ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล จาก ความรักครั้งสุดท้าย
 • ลำดับภาพและตัดต่อยอดเยี่ยม - ดรรชนี (ฉลอง ภักดีวิจิตร) จาก ตัดเหลี่ยมเพชร
 • ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม - ศรีประภา ลิมอักษร จาก ประสาท
 • บันทึกเสียงยอดเยี่ยม – นิวัติ สำเนียงเสนาะ จาก ความรักครั้งสุดท้าย
 • เพลงและดนตรีประกอบยอดเยี่ยม - ปราจีน ทรงเผ่า จาก ข้าวนอกนา