รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2540

รางวัลวงการบันเทิงไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2540 เป็นงานแจกรางวัลด้านภาพยนตร์

ผู้ได้รับรางวัลแก้ไข

รางวัลพิเศษแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข