รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2541

รางวัลวงการบันเทิงไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2541 เป็นงานแจกรางวัลด้านภาพยนตร์

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2541
วันที่พ.ศ. 2541
สถานที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
รางวัลมากที่สุดเสือ โจรพันธุ์เสือ (5)
← ครั้งที่ 21 · รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี · ครั้งที่ 23 →

ผู้ได้รับรางวัล

แก้

รางวัลพิเศษ

แก้

อ้างอิง

แก้