รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2541

รางวัลวงการบันเทิงไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2541 เป็นงานแจกรางวัลด้านภาพยนตร์

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2541
วันที่พ.ศ. 2541
สถานที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
รางวัลมากที่สุดเสือ โจรพันธุ์เสือ (5)

ผู้ได้รับรางวัลแก้ไข

รางวัลพิเศษแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข