รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2542

รางวัลวงการบันเทิงไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2542 จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2542
วันที่พ.ศ. 2542
สถานที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
รางวัลมากที่สุดนางนาก (10)
← ครั้งที่ 22 · รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี · ครั้งที่ 24 →

ผู้ได้รับรางวัล แก้

รางวัลพิเศษ แก้

อ้างอิง แก้