รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2542

รางวัลวงการบันเทิงไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2542 จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

ผู้ได้รับรางวัลแก้ไข

รางวัลพิเศษแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข