รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2540

รางวัลวงการบันเทิงไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2540 เป็นงานแจกรางวัลด้านภาพยนตร์

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2540
วันที่พ.ศ. 2540
สถานที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
รางวัลมากที่สุดท้าฟ้าลิขิต
2499 อันธพาลครองเมือง (5)
← ครั้งที่ 20 · รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี · ครั้งที่ 22 →

ผู้ได้รับรางวัล แก้

รางวัลพิเศษ แก้

อ้างอิง แก้