รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 3

ลสุรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2535 ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่

รายชื่อบุคคลและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล

แก้

สำหรับผู้ได้รับรางวัลแสดงเป็น ตัวหนา

สรุปจำนวนการได้รับรางวัล

4 - อนึ่งคิดถึงพอสังเขป

3 - ฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอา

1 - ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่, บุญตั้งไข่, สมศรี 422 อาร์, หอ หึ หึ

สรุปจำนวนการเข้าชิง

11 - ฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอา

10 - เจาะเวลาหาโก๊ะ, อนึ่งคิดถึงพอสังเขป

6 - บุญตั้งไข่

4 - ด๊อกเตอร์ครก

2 - ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่, รองต๊ะแล่บแปล๊บ

1 - ผู้ชายชื่อต้น ผู้หญิงชื่อนุช, สมศรี 422 อาร์,สะแด่วแห้ว,หอ หึ หึ

อ้างอิง

แก้