รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม การประกวดภาพยนตร์ไทย

รางวัลตุ๊กตาทอง แก้

พ.ศ. 2500 - 2509 แก้

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รางวัลพระราชทาน พระสุรัสวดี แก้

พ.ศ. 2510 - 2519 แก้

พ.ศ. 2520 - 2529 แก้

พ.ศ. 2530 - 2539 แก้

พ.ศ. 2540 - 2549 แก้

ไม่มีข้อมูล

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ แก้

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ แก้

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง แก้

ไม่มีข้อมูล

อ้างอิง แก้