รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 17

รางวัลวงการบันเทิงไทย

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2550 จัดโดยสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภาพยนตร์ส่งเข้าประกวด 43 เรื่อง โดย 2 เรื่องที่ถอนตัวไปร่วมประกวดคือ "ตำนานสมเด็จพระเนรศวร ภาค 1 และ 2" ของ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 17
Date17 กุมภาพันธ์ 2551
Siteโรงละครสยามนิรมิต
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
Highlights
Best Pictureรักแห่งสยาม
Most awardsไชยา (5)
Most nominationsรักแห่งสยาม (15 รางวัล 13 สาขา)
(จากซ้าย)
สนธยา ชิตมณี ผู้ได้รับรางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง ไชยา
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ผู้ได้รับรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง รักแห่งสยาม
มาช่า วัฒนพานิช ผู้ได้รับรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง แฝด
และ อัครา อมาตยกุล ผู้ได้รับรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง ไชยา
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้ชนะรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม
อัครา อมาตยกุล ผู้ชนะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
สนธยา ชิตมณี ผู้ชนะรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

ผู้ชนะรางวัล จะเน้นด้วย ตัวหนา

รายชื่อภาพยนตร์และรายนามผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแก้ไข

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินแก้ไข

 1. นายอดุลย์ ดุลยรัตน์ ประธานกรรมการตัดสิน
 2. นายนคร วีระประวัติ กรรมการตัดสิน
 3. นายวิรัช อยู่ถาวร กรรมการตัดสิน
 4. นายกฤษฎ์ บุณประพฤทธิ์(แจ๊สสยาม) กรรมการตัดสิน
 5. นายยอดชาย เมฆสุวรรณ กรรมการตัดสิน
 6. ผศ.ดร.กฤษดา เกิดดี กรรมการตัดสิน
 7. ดร.ขนิษฐา จิตต์ประกอบ กรรมการตัดสิน
 8. นางภักตร์พิมล เสนีย์ กรรมการตัดสิน
 9. รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย กรรมการตัดสิน
 10. นางบวรพร สุทธิวานิช กรรมการตัดสิน
 11. รศ.ภาวดี สมภักดี กรรมการตัดสิน
 12. นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการตัดสิน
 13. นายสิทธิรักษ์ ตุลาพิทักษ์ กรรมการตัดสิน
 14. นายสุพพัต เรืองศรี กรรมการตัดสิน
 15. นายสามารถ จันทร์สูรย์ กรรมการตัดสิน
 16. นายปรมะ ศิริประสาทสุข กรรมการตัดสิน
 17. นายวิภว์ บูรพาเดชะ กรรมการตัดสิน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข