รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม / รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ การประกวดภาพยนตร์ไทย


รางวัลตุ๊กตาทองแก้ไข

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รางวัลพระราชทานสุรัสวดีแก้ไข

ดู ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ดู ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ดู ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ดู ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำแก้ไข

ดู ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์แก้ไข

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

อ้างอิงแก้ไข

  • หนึ่งเดียว, พิพิธภัณฑ์หนังไทย ฉบับ ประวัติการณ์ที่สุดหนังไทย, สำนักพิมพ์ Popcorn, 2549, http://www.popcornmag.com - ISBN 974-94228-8-0