บัตเตอร์ฟลาย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

บัตเตอร์ฟลาย (อังกฤษ: Butterfly) ในภาษาไทยหมายถึง "ผีเสื้อ" และอาจสามารถหมายถึง

ดนตรีแก้ไข

อัลบั้มเพลงแก้ไข

เพลงแก้ไข

สมาร์ตโฟนแก้ไข