สิ้นรักสิ้นสุข เป็นเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ซึ่งประพันธ์ทำนองโดย หลวงสุขุมนัยประดิษฐ ประพันธ์คำร้องโดย แก้ว อัจฉริยะกุล เมื่อ พ.ศ. 2482 ขับร้องครั้งแรกโดย เพ็ญศรี พุ่มชูศรีแต่ไม่ได้บันทึกเสียง ต่อมาเอื้อ สุนทรสนานได้ให้มัณฑนา โมรากุลร้องบันทึกแผ่นเสียง

ไฟล์:สิ้นรักสิ้นสุข sheet music.gif

เพลงนี้ได้ประพันธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อเพลง Too Many Wounds โดยสดใส วานิชวัฒนา (รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล)

เพลงสิ้นรักสิ้นสุข นำมาใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ เปนชู้กับผี (2549) ขับร้องโดย นรีกระจ่าง คันธมาส และประกอบละครโทรทัศน์ ไฟหวน (2556) ทางช่อง 7 ขับร้องโดย ดลชัย บุณยะรัตเวช

คำร้อง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้