รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม การประกวดภาพยนตร์ไทย

รางวัลตุ๊กตาทอง

แก้

พ.ศ. 2500 - 2509

แก้

ไม่มีการประกาศประเภทนี้

รางวัลพระราชทาน พระสุรัสวดี

แก้

พ.ศ. 2510 - 2519

แก้

พ.ศ. 2520 - 2529

แก้

พ.ศ. 2530 - 2539

แก้

การมอบรางวัลตั้งแต่ครั้งที่ 19 เป็นต้นไป มีการแยกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทออกแบบเครื่องแต่งกาย กับ การแต่งหน้า-ทำผม

 • ครั้งที่ 19 ประจำปี 2530
  • เครื่องแต่งกาย - หม่อมอรศรี ฉัตรชัย ณ อยุธยา (จงรัก)
  • แต่งหน้า - เอ็ม.ที.ไอ. (เหยื่อ)
 • ครั้งที่ 20 ประจำปี 2531
  • เครื่องแต่งกาย - มะลิวัลย์ ด่านอุดม (คู่กรรม)
  • แต่งหน้า - มนตรี วัดระเอียด (ตลาดพรหมจารีย์)
 • ครั้งที่ 21 ประจำปี 2532
  • เครื่องแต่งกาย - มันดา เมธาวี (คนทรงเจ้า)
  • แต่งหน้า - ปริศนา แตรชัย (พริกขี้หนูกับหมูแฮม)
 • ครั้งที่ 22 ประจำปี 2533
  • เครื่องแต่งกาย - หม่อมอรศรี ฉัตรชัย ณ อยุธยา (ด้วยรักไม่รู้จบ)
  • แต่งหน้า - สุชีพ / อ้อย (นายซีอุย แซ่อึ้ง)
 • ครั้งที่ 23 ประจำปี 2534
  • เครื่องแต่งกาย - ภาวิณี สรวยงาม / พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์ (อยากบอกให้รู้ว่ารัก)
  • แต่งหน้า - เอ็ม.ที.ไอ. (สยึมกึ๋ยย์)
 • ครั้งที่ 24 ประจำปี 2535
  • เครื่องแต่งกาย - เก็จกนก ลืมจรูญ (ขอความรักบ้างได้ไหม)
  • แต่งหน้า - เอ็ม.ที.ไอ. (บุญตั้งไข่)
 • ครั้งที่ 25 ประจำปี 2536
  • เครื่องแต่งกาย - ภัคนี สุนทรภาส (หัวใจใส่เกือก)
  • แต่งหน้า - การ์ตูน (มาเติมฝันวันท้าทาย)
 • ครั้งที่ 26 ประจำปี 2537
  • เครื่องแต่งกาย - ปรางค์เพ็ชร ตระกูลเผด็จไกร (มหัศจรรย์แห่งรัก)
  • แต่งหน้า - เอ็ม.ที.ไอ. (เสียดาย)
 • ครั้งที่ 27 ประจำปี 2538
  • เครื่องแต่งกาย - รัตนพล ธรรมชาติ (คู่กรรม)
  • แต่งหน้า - วิเชียน อุปปิง (หยุดไม่ได้ถ้าหัวใจจะซิ่ง)
 • ครั้งที่ 28 ประจำปี 2539
  • เครื่องแต่งกาย - จันทร์กานต์ เถาวงษ์ / วันรักษ์ จันทไพบูลย์ชวลิต (เสียดาย 2)
  • แต่งหน้า - นิติพล คำหอม (เสียดาย 2)

พ.ศ. 2540 - 2549

แก้
 • ครั้งที่ 29 ประจำปี 2540
  • เครื่องแต่งกาย - วรรธน กฤษณะกลิน (ฝันติดไฟหัวใจติดดิน)
  • แต่งหน้า - สมพร้อม เตียสิทธิ์ / สมชาย ละมั่ง (18-80 เพื่อนซี้ไม่มีซั้ว)
 • ครั้งที่ 30 ประจำปี 2541
  • เครื่องแต่งกาย - กมลวรรณ วิริยะภักดี / เสนอ เลาะวิถี / รัชฎาวรรณ อ่อนเผ่า (เสือโจรพันธุ์เสือ)
  • แต่งหน้า - ณัฐวุฒิ เพชรทอง / มงคลกร เมืองทิพย์ (เสือโจรพันธุ์เสือ)
 • ครั้งที่ 31 ประจำปี 2542
  • เครื่องแต่งกาย - น้ำผึ้ง โมจนกุล (นางนาก)
  • แต่งหน้า - เบญจวรรณ สร้อยอินทร์ (นางนาก)
 • ครั้งที่ 32 ประจำปี 2543
  • เครื่องแต่งกาย - (บางระจัน)
  • แต่งหน้า - (บางระจัน)
 • ครั้งที่ 33 ประจำปี 2544
  • เครื่องแต่งกาย - พราวเพลิน ตั้งมิตรเจริญ (จันดารา)
  • แต่งหน้า - เบญจวรรณ สร้อยอินทร์ / พรเพ็ญ ชัยชนะ (จันดารา)
 • ครั้งที่ 34 ประจำปี 2545
  • เครื่องแต่งกาย - (ขุนแผน)
  • แต่งหน้า - (ขุนแผน)
 • ครั้งที่ 35 ประจำปี 2547
  • เครื่องแต่งกาย - (ทวิภพ)
  • แต่งหน้า - (โหมโรง)
 • ครั้งที่ 36 ประจำปี 2549
  • เครื่องแต่งกาย - (เปนชูกับผี)
  • แต่งหน้า - (โหน่ง-เท่ง นักเลงภูเขาทอง)

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ

แก้

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์

แก้

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 • ครั้งที่ 9 ประจำปี 2542
  • เครื่องแต่งกาย - กมลวรรณ วิริยะภักดี / เสนอ เลาะวิถี / รัชฎาวรรณ อ่อนเผ่า (เสือโจรพันธุ์เสือ)
  • แต่งหน้า - สุยนพงศื พัฒนพาณิชย์ / อลัน ออสทรานเดอร์ (303 กลัวกล้าอาฆาต)
 • ครั้งที่ 10 ประจำปี 2543
  • เครื่องแต่งกาย - น้ำผึ้ง โมจนกุล (นางนาก)
  • แต่งหน้า - เบญจวรรณ สร้อยอินทร์ (นางนาก)
 • ครั้งที่ 11 ประจำปี 2544
  • เครื่องแต่งกาย - น้ำผึ้ง โมจนกุล (ฟ้าทะลายโจร)
  • แต่งหน้า - ชัยยุทธ เฟื่องฟูวณิช / อาภาสิริ นิดแก้ว (สตรีเหล็ก)
 • ครั้งที่ 12 ประจำปี 2545
  • เครื่องแต่งกาย - ฌิชปภา กองศรี (1+1 เป็นสูญ)
  • แต่งหน้า - ธนาวุฒิ ปูสามสาย / โชคชัย แพงาม (ชุมเสือแดนสิงห์ ตอนกระตุกติ่งเจ้าพ่อ)
 • ครั้งที่ 13 ประจำปี 2546
  • เครื่องแต่งกาย - มนต์ชัย ทองศรีสืบสกุล / วิทยา ชัยมงคล (เรื่องรักน้อยนิดมหาศาล)
  • แต่งหน้า - ไกรสรณ์ สามเพชรเจริญ (บิวตี้ฟูลบ็อกเซอร์)
 • ครั้งที่ 14 ประจำปี 2547
  • เครื่องแต่งกาย - ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ / ทศกร เผด็จตระกูลไกร (ทวิภพ)
  • แต่งหน้า - อดิช เยี่ยมฉวี (ขุนกระบี่ผีระบาด)
 • ครั้งที่ 15 ประจำปี 2548
  • เครื่องแต่งกาย - อภิญญา ชวรางกูร (มหา'ลัยเหมืองแร่)
  • แต่งหน้า - วิทยา ดีรัตน์ตระกูล (จอมขมังเวทย์)
 • ครั้งที่ 16 ประจำปี 2549
  • เครื่องแต่งกาย - เอกศิษฏ์ มีประเสริฐกุล (เก๋า..เก๋า)
  • แต่งหน้า - ศิริพร เชียร์สมสุข (โหน่งเท่ง นักเลงภูเขาทอง)
 • ครั้งที่ 17 ประจำปี 2550
  • เครื่องแต่งกาย - นิรชรา วรรณาลัย (ตั๊ดสู้ฟุด)
  • แต่งหน้า - อมฤต โชคปรีชา (ไชยา)
 • ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551
  • เครื่องแต่งกาย - พิษณุ วริรักษ์ / น้ำผึ้ง โมจนกุล / ชาติชาย ไชยยนต์ (ปืนใหญ่จอมสลัด)
  • แต่งหน้า - มยุรี สลาเวศน์ (แปดวัน แปลกคน)
 • ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552
  • เครื่องแต่งกาย - นพดล เตโช (October Sonata รักที่รอคอย)
  • แต่งหน้า - นฤดี สกุลพงศ์ชัย (เฉือน)
 • ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553
  • เครื่องแต่งกาย - นภดล เตโช / ทศฤทธิ์ สามิภักดิ์ / ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ (ชั่วฟ้าดินสลาย)
  • แต่งหน้า - ธนธัช กิตติคุณาธิป (9 วัด)

อ้างอิง

แก้