รายชื่อผู้ได้รับรางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม การประกวดภาพยนตร์ไทย


รางวัลพระราชทานสุรัสวดีแก้ไข

รางวัลนี้ริเริ่มมอบตั้งแต่การประกวดประจำปี พ.ศ. 2516-17

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำแก้ไข

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์แก้ไข

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงแก้ไข

ไม่มีข้อมูล

อ้างอิงแก้ไข

  • หนึ่งเดียว, พิพิธภัณฑ์หนังไทย ฉบับ ประวัติการณ์ที่สุดหนังไทย, สำนักพิมพ์ Popcorn, 2549, http://www.popcornmag.com - ISBN 974-94228-8-0