รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อบทภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม การประกวดภาพยนตร์ไทย


พ.ศ. 2500 - 2509แก้ไข

พ.ศ. 2510 - 2519แก้ไข

พ.ศ. 2520 - 2529แก้ไข

พ.ศ. 2530 - 2539แก้ไข

พ.ศ. 2540 - 2549แก้ไข

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำแก้ไข

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์แก้ไข

** สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์ (แจคพอตคนจะรวยช่วยไม่ได้)

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงแก้ไข

ไม่มีข้อมูล

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข