รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อบทภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม การประกวดภาพยนตร์ไทย


พ.ศ. 2500 - 2509 แก้

พ.ศ. 2510 - 2519 แก้

พ.ศ. 2520 - 2529 แก้

พ.ศ. 2530 - 2539 แก้

พ.ศ. 2540 - 2549 แก้

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ แก้

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ แก้

** สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์ (แจคพอตคนจะรวยช่วยไม่ได้)

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง แก้

ไม่มีข้อมูล

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้