เรือนแพ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เรือนแพ คือ เรือนที่เคยตั้งอยู่บนแพในน้ำแล้วยกขึ้นมาปลูกบนบก[1] อาจหมายถึง

อ้างอิง

แก้