ผู้ใช้:Mopza/กระบะทราย 1

กระบะทราย : แม่แบบ | กล่องผู้ใช้ | บทความคัดสรร (12) | บทความคุณภาพ | บทความทั่วไป | หน้าหลัก | นโยบาย
กลับหน้า Home | พูดคุย

ปรับปรุงล่าสุด (แสดงเฉพาะบอต)


ไฟล์:ALS4101.jpgผู้ใช้คนนี้สนใจด้านรถไฟไทย

CPAผู้ใช้คนนี้เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


รายชื่อต่อไปนี้คือ รายชื่อโครงการและส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ถูกยกเลิก จากการปรับเปลี่ยนแผนแม่บทในครั้งต่างๆ

รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลมแก้ไข

ส่วนต่อขยายสนามกีฬาแห่งชาติ - พรานนกแก้ไข

แนวเส้นทางนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง พ.ศ. 2543 (URMAP) โดยแนวเส้นทางจะต่อขยายจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ไปตามแนวกลางของถนนพระรามที่ 1 ต่อเนื่องไปถนนบำรุงเมือง ซึ่งหลังจากพ้นสถานีสนามกีฬาแห่งชาติแนวเส้นทางจะลดระดับลงจากลักษณะของทางยกระดับไปเป็นอุโมงค์ เมื่อถึงถนนจักรพรรดิพงษ์แนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาขึ้นไปทางทิศเหนือ และเลี้ยวกลับตามทางทิศตะวันตกตามแนวถนนหลานหลวง ตรงเข้าถนนราชดำเนินกลางด้านทิศเหนือ ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึงบริเวณด้านหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วแนวเส้นทางจะเลี้ยวไปตามแนวถนนราชินี ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไปยังบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยไปตามแนวทางรถไฟสายตะวันตกแล้วจึงเลี้ยวซ้ายไปด้านทิศใต้ตามแนวถนนอิสรภาพ จนถึงถนนพรานนกจึงเลี้ยวซ้ายไปตามแนวถนนพรานนก ลอดใต้ถนนจรัญสนิทวงศ์ไปตามแนวถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ที่อยู่ระหว่างการเวนคืนไปสิ้นสุดห่างจากทางแยกประมาณ 600 ม. อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบเป็นทางยกระดับ หรือให้เป็นรถไฟใต้ดิน หรือเปลี่ยนแนวเส้นทาง จนในที่สุดในแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2551 ได้มีการยกเลิกเส้นทางลง เนื่องมาจากแนวเส้นทางส่วนใหญ่ทับซ้อนกับสายสีส้มของรถไฟฟ้ามหานคร มีค่าใช้ในการดำเนินการสูง และจำเป็นต้องเสียพื้นที่จราจรบนถนนพระรามที่ 1 จำนวน 1 ช่องจราจรทั้งขาเข้าและขาออก เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตรเพื่อสร้างเป็นอุโมงค์ลดระดับ ด้วยปัญหาทั้งหมด สนข. จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกการศึกษาโครงการนี้ไป และคงไว้เพียงสถานียศเสเพียงหนึ่งสถานีเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง [1]

รายชื่อสถานีแก้ไข

ชื่อและสีของสถานี รหัสสถานี รูปแบบสถานี จุดเปลี่ยนเส้นทาง วันที่เปิดให้บริการ
สนามกีฬาแห่งชาติ W1 ยกระดับ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
กษัตริย์ศึก W2 ใต้ดิน  สายธานีรัถยา  สถานียศเส (โครงการ) ถูกยกเลิกโครงการ
ผ่านฟ้าลีลาศ W3  สายสีส้ม  สถานีผ่านฟ้า (โครงการ)
 สายฉลองรัชธรรม  สถานีผ่านฟ้า (โครงการ)
 เรือโดยสารคลองแสนแสบ  ท่าผ่านฟ้าลีลาศ
สนามหลวง W4  สายสีส้ม  สถานีสนามหลวง (โครงการ)
ศิริราช W5  สายสีส้ม  สถานีศิริราช (โครงการ)
 สายนครวิถี  สถานีศิริราช (โครงการ)
 เรือด่วนเจ้าพระยา  ท่าพรานนก
พรานนก W6  สายเฉลิมรัชมงคล  สถานีไฟฉาย (กำลังทดสอบระบบ)

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงินแก้ไข

ส่วนต่อขยายท่าพระ - คลองเตย (ศูนย์ฯ สิริกิติ์)แก้ไข

แนวเส้นทางนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง พ.ศ. 2543 (URMAP) ที่กำหนดให้เส้นทางสายสีน้ำเงินช่วงนี้เป็น รถไฟฟ้าวงแหวนรอบนอก โดยเส้นทางนี้จะเริ่มต้นจากชั้นชานชาลาบนของสถานีท่าพระ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อ - เตาปูน - ท่าพระ ยกระดับไปตามแนวเส้นทางถนนรัชดาภิเษก ผ่านจุดตัดถนนราชพฤกษ์ ที่แยกรัชดา - ราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีตลาดพลู ของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ต่อเนื่องไปยังแยกมไหสวรรย์ และแยกบุคคโล จากนั้นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงเทพ และสะพานพระราม 3 ผ่านแยกถนนตก แยกถนนเจริญราษฎร์ ลอดใต้สะพานพระราม 9 เข้าสู่ถนนพระรามที่ 3 จากนั้นจะลดระดับไปเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกพระรามที่ 3 - นราธิวาส ผ่านแยกนางลิ้นจี่ จากนั้นเลี้ยวขวาไปอยู่ใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่บริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยา จนถึงแยก ณ ระนอง และสิ้นสุดส่วนต่อขยายที่ชั้นชานชาลาล่างของสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะก่อสร้างเพิ่มเติมหากมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายดังกล่าว ทำให้สถานีศูนย์ฯ สิริกิติ์ กลายเป็นสถานีที่ใช้ชานชาลาเกาะกลาง แบบซ้อนกัน เช่นเดียวกับสถานีสยาม ของรถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อก่อสร้างส่วนต่อขยายดังกล่าวแล้วเสร็จ รวมระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

รายชื่อสถานีแก้ไข

ชื่อและสีของสถานี รหัสสถานี รูปแบบสถานี จุดเปลี่ยนเส้นทาง วันที่เปิดให้บริการ
ท่าพระ (จรัญสนิทวงศ์)   BL01 ยกระดับ  สายเฉลิมรัชมงคล  ช่วงหัวลำโพง - หลักสอง และช่วงเตาปูน - ท่าพระ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สายหัวลำโพง - หลักสอง)
มีนาคม พ.ศ. 2563 (สายเตาปูน - ท่าพระ)
ตลาดพลู   BL  สายสีลม  สถานีตลาดพลู ถูกยกเลิกโครงการ
มไหสวรรย์   BL
ถนนตก   BL
เจริญราษฎร์   BL
สะพานพระราม 9   BL
สาธุประดิษฐ์   BL
ยานนาวา   BL
นางลิ้นจี่   BL ใต้ดิน
เชื้อเพลิง   BL
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   BL23  สายเฉลิมรัชมงคล  ช่วงหัวลำโพง - เตาปูน 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (สายหัวลำโพง - บางซื่อ)

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้มแก้ไข

ช่วงบางบำหรุ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแก้ไข

ชื่อและสีของสถานี รหัสสถานี รูปแบบสถานี จุดเปลี่ยนเส้นทาง วันที่เปิดให้บริการ
บางบำหรุ   OR ใต้ดิน  สายนครวิถี  สถานีบางบำหรุ (กำลังทดสอบระบบ) ถูกปรับเปลี่ยนเส้นทาง
สิรินธร   OR  สายเฉลิมรัชมงคล  สถานีสิรินธร (กำลังทดสอบระบบ)
สามเสน   OR  สายฉลองรัชธรรม  สถานีสามเสน (โครงการ)
สวนสัตว์ดุสิต   OR
ราชวิถี   OR
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ   OR  สายสุขุมวิท  สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ดินแดง   OR11 เป็นโครงการช่วงตะวันตก (บางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ในปัจจุบัน
ประชาสงเคราะห์   OR12
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   OR13  สายเฉลิมรัชมงคล  สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สถานีร่วม) 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (สายสีน้ำเงิน)

ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - นวศรี - รามคำแหงแก้ไข

ชื่อและสีของสถานี รหัสสถานี รูปแบบสถานี จุดเปลี่ยนเส้นทาง วันที่เปิดให้บริการ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   OR13 ใต้ดิน  สายเฉลิมรัชมงคล  สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สถานีร่วม) 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (สายสีน้ำเงิน)
คลองลาดพร้าว   OR ถูกปรับเปลี่ยนเส้นทาง
นวศรี   OR
มหาวิทยาลัยรามคำแหง   OR17  เรือโดยสารคลองแสนแสบ  ท่า ม.รามคำแหง กำลังก่อสร้าง

รายชื่อทางแยกบน ถนนอ่อนนุช - ฉะเชิงเทรา
จังหวัด เขต กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ถนนอ่อนนุช (แยกอ่อนนุช–คลองตาพุก)
กรุงเทพมหานคร วัฒนา 0+000 แยกอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท ไปพระโขนง, สถานีขนส่งเอกมัย, อโศก ถนนสุขุมวิท ไปบางนา, สมุทรปราการ
สวนหลวง 4+000 แยกหมู่บ้านมิตรภาพ ไม่มี ซอยอ่อนนุช 46 ไปบรรจบถนนวชิรธรรมสาธิต (สุขุมวิท 101/1)
5+050 แยกสวนหลวง (ศรีนุช) ถนนศรีนครินทร์ ไปบางกะปิ ถนนศรีนครินทร์ ไปบางนา, สมุทรปราการ
ประเวศ 6+975 ต่างระดับอ่อนนุช-พัฒนาการ ถนนพัฒนาการ ไปบรรจบถนนศรีนครินทร์, คลองตัน ถนนพัฒนาการ ไปบรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9, สวนหลวง ร.9
11+050 แยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ไป สน.ประเวศ, บรรจบ   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ทางขนาน) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ไป สวนหลวง ร.9, บรรจบ ถนนอุดมสุข
11+375 ต่างระดับอ่อนนุช     ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ไปบรรจบ   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7, บางปะอิน     ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ไปบางพลี
11+550 แยกโรงพยาบาลสิรินธร ไม่มี ถนนสุขาภิบาล 2 ไปนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี, บรรจบ   ทางบริการด้านนอกถนนกาญจนาภิเษก
12+000 แยกอ่อนนุช 90 ไม่มี ซอยอ่อนนุช 90 ไป โรงพยาบาลสิรินธร
12+250 สะพาน ข้ามคลองตาพุก
ตรงไป: ถนนลาดกระบัง ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ฉะเชิงเทรา
ถนนลาดกระบัง (คลองตาพุก-คลองหัวตะเข้)
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง เชื่อมต่อจาก: ถนนอ่อนนุช ไป พระโขนง
12+250 สะพาน ข้ามคลองตาพุก
15+600 แยกกิ่งแก้ว ไม่มี   ถนนกิ่งแก้ว ไป  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารคลังสินค้า), บางพลี
16+300 แยกลาดกระบัง   ถนนร่มเกล้า ไปมีนบุรี   ถนนร่มเกล้า เข้า   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารคลังสินค้า) (ไม่มีทางขึ้น-ลง)
19+550 แยกสุขสมาน ไม่มี ถนนสุวรรณภูมิ 4 เข้า   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสาร)
19+900 สะพาน ข้ามคลองหนองปรือ
19+975 - ถนนฉลองกรุง ไป สจล., นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, หนองจอก ไม่มี
20+525 แยกลาดกระบัง 54 ไม่มี ซอยลาดกระบัง 54 ไป วัดศรีวารีน้อย, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, บรรจบ   ถนนเทพรัตน
20+950 สะพาน ข้ามคลองหัวตะเข้
ตรงไป: ถนนหลวงแพ่ง ไป ฉะเชิงเทรา
ถนนหลวงแพ่ง (คลองหัวตะเข้-คลองกาหลง)
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง เชื่อมต่อจาก: ถนนลาดกระบัง ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, พระโขนง
20+950 สะพาน ข้ามคลองหัวตะเข้
24+475 แยกต่างระดับลาดกระบัง       ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, หัวยขวาง       ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ไป ชลบุรี, พัทยา
28+200 แยกวัดราชโกษา ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง ไปบรรจบ   ถนนสุวินทวงศ์, หนองจอก ไม่มี
29+250 สะพาน ข้ามคลองกาหลง
ตรงไป:   ถนนเทพราช-ลาดกระบัง ไป ฉะเชิงเทรา
  ถนนเทพราช-ลาดกระบัง (ทางหลวงหมายเลข 314 (กม.ที่ 14+800) - บ้านลาดกระบัง)
สมุทรปราการ บางบ่อ เชื่อมต่อจาก: ถนนหลวงแพ่ง ไป ลาดกระบัง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
29+250
(20+329)
สะพาน ข้ามคลองกาหลง
29+879
(19+700)
ฉช.3028 ถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ไปบรรจบ   ถนนสุวินทวงศ์ ฉช.3028 ถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ไป บางบ่อ
32+879
(16+700)
แยกวัดเปร็ง ไม่มี ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไป บางบ่อ,   ถนนเทพรัตน
34+629
(14+950)
แยกนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ไม่มี ถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ 40+129
(9+450)
ซอยเทศบาลเทพราช 1 ไป ตลาดคลองสวน 100 ปี ไม่มี
41+679
(7+900)
แยกเกาะไร่ ฉช.2004 ไป อบต.เกาะไร่ ฉช.2004 ไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์, บรรจบ   ถนนเทพรัตน
49+579
(0+000)
แยกเทพราช   ถนนสิริโสธร ไป เข้าเมืองฉะเชิงเทรา   ถนนสิริโสธร ไป อ.บางปะกง ,บรรจบ   ถนนเทพรัตน และ   ถนนสุขุมวิท
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต
  1. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=376199&page=12