ถนนหลานหลวง

ถนนหลานหลวง (อักษรโรมัน: Thanon Lan Luang) ถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นถนนที่มุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเป็นเส้นตรง มีจุดเริ่มต้นที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ผ่านแยกผ่านฟ้าลีลาศ ผ่านถนนจักรพรรดิพงษ์ ที่แยกหลานหลวง จากนั้นตัดกับถนนพะเนียง และตัดกับถนนกรุงเกษมที่แยกสะพานขาว ข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ที่สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ จากนั้นตัดกับถนนลูกหลวงที่เชิงสะพาน ก่อนจะไปสิ้นสุดที่แยกยมราช จุดตัดกับถนนเพชรบุรี ถนนพิษณุโลก และถนนสวรรคโลก ที่เขตดุสิต รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,550 เมตร

ถนนหลานหลวงบริเวณแยกยมราช มุ่งหน้าถนนเพชรบุรี

เดิมมีชื่อเรียกว่า "ถนนสนามควาย" หรือ "ถนนสนามกระบือ" เนื่องจากเมื่อแรกสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี พื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นเขตนอกพระนคร ใช้เป็นที่สำหรับเลี้ยงควายหลวง เรียกกันในสมัยนั้นว่า "สนามควาย" ต่อมาจึงเรียกให้ไพเราะขึ้นว่า "สนามกระบือ" ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษมขึ้นเป็นคูเมืองชั้นนอก เป็นเหตุให้มีการขยายอาณาเขตพระนครออกไป สนามกระบือจึงมีความเจริญขึ้น เกิดมีเส้นทางสัญจรระหว่างชุมชน จึงเกิดชื่อเรียกถนนเส้นนี้ขึ้นตามนั้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ในราว พ.ศ. 2447 ได้โปรดพระราชทานที่ดินในบริเวณตำบลสนามกระบือ ตอนใกล้คลองรอบกรุง ให้ดำเนินการก่อสร้างวังขึ้น 6 หลัง เพื่อพระราชทานแด่พระราชนัดดา 6 พระองค์ ซึ่งเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังเป็นคู่ หันหน้าวังออกไปคนละด้าน ด้านละ 3 วัง ประกอบด้วย วังกรมหมื่นอนุพงศ์จักพรรดิ คู่กับ วังกรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์, วังหม่อมเจ้าดนัยวรนุช คู่กับ วังหม่อมเจ้าดรุณอัยวัฒน์ และ วังหม่อมเจ้าปิยบุตร คู่กับ วังหม่อมเจ้าทศสิริวงศ์

ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนผ่านบริเวณนี้ รัชกาลที่ 5 จึงพระราชทานนามว่า "ถนนหลานหลวง" เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงสถานที่อันเป็นที่ตั้งของวังพระเจ้าหลานเธอ พระราชนัดดาทั้ง 6 พระองค์นี้

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน ถนนหลานหลวง ทิศทาง: ผ่านฟ้าฯ-ยมราช
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนหลานหลวง (สะพานผ่านฟ้าลีลาศ-แยกยมราช)
กรุงเทพมหานคร 0+000 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไม่มี   ถนนดำรงรักษ์ ไปสะพานมหาดไทยอุทิศ
แยกหลานหลวง   ถนนจักรพรรดิพงษ์ ไปแยกจักรพรรดิพงษ์   ถนนจักรพรรดิพงษ์ ไปแยกแม้นศรี
สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์   ถนนกรุงเกษม ไปแยกเทวกรรม   ถนนกรุงเกษม ไปตลาดโบ๊เบ๊, แยกกษัตริย์ศึก
สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ ข้ามคลองผดุงกรุงเกษม
-   ถนนลูกหลวง ไปสะพานเทวกรรมรังรักษ์, ตลาดเทวราช (ตลาดเทเวศร์)   ถนนลูกหลวง ไปตลาดมหานาค
0+000 แยกยมราช   ถนนพิษณุโลก ไปนางเลิ้ง   ถนนเพชรบุรี ไปแยกอุรุพงษ์
ตรงไป:   ถนนสวรรคโลก ไปแยกเสาวนี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • บูรพา, โชติช่วง (2014-06-29). "ถนนหลานหลวง เดิมเรียก ถนนสนามควาย". สยามรัฐ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-09-15. สืบค้นเมื่อ 2018-04-08.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′26″N 100°30′48″E / 13.757121°N 100.513272°E / 13.757121; 100.513272