วิกิพีเดีย:วิกิสนเทศ

วิกิสนเทศ (Wikidata) เป็นโครงการของมูลนืธิวิกิมีเดียเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ร่วมแก้ไขกันได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้เริ่มโครงการโอนย้ายลิงก์ข้ามภาษาจากบทความในวิกิพีเดียแต่ละภาษาไปยังวิกิสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน

สำหรับวิกิพีเดียภาษาไทย จะสามารถใช้ความสามารถของวิกิสนเทศ ได้นับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยหากมีข้อมูลของบทความใดอยู่ที่วิกิสนเทศ แล้วจะทำให้แถบลิงก์ข้ามภาษาด้านซ้ายเรียกข้อมูลมาจากวิกิสนเทศ พร้อมแสดงปุ่มให้แก้ไขลิงก์ซึ่งโยงไปยังเว็บวิกิสนเทศ

ในอนาคตวิกิสนเทศ จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลหลายประเภทมากขึ้น รวมถึงข้อมูลที่แสดงผลในกล่องข้อมูลด้วย

ระยะแรก: ลิงก์ข้ามภาษาแก้ไข

 
โครงการระยะแรกของวิกิสนเทศ: รวมลิงก์ข้ามภาษาเข้าไปที่จุดศูนย์กลาง (วิกิสนเทศ) เพียงจุดเดียว
 
ระบบแบบเก่า: บทความในแต่ละภาษาต้องโยงไปยังบทความในภาษาอื่น ๆ ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์จำนวนมากซึ่งดูแลรักษาได้ยาก

คำถามที่พบบ่อยแก้ไข

การสร้างบทความใหม่แก้ไข

 
ลิงก์ "Edit links" ของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ซึ่งโยงไปยังวิกิสนเทศ

คำถาม ฉันเพิ่งสร้างบทความ "กขค" และรู้ว่าในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีบทความนี้อยู่แล้วชื่อ "abc" ฉันจะเพิ่มลิงก์ข้ามภาษาได้อย่างไร

คำตอบ อาจแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือกรณีที่บทความ "abc" ของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีลิงก์อยู่บนวิกิสนเทศ อยู่แล้ว กับยังไม่มีลิงก์อยู่บนวิกิสนเทศ ซึ่งทั้งสองกรณีนี้สามารถตรวจสอบได้จากการไปยังวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ และดูตรงแถบลิงก์ข้ามภาษาว่ามีคำว่า "Edit links" อยู่หรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่าลิงก์บทความวิกิพีเดียภาษาอังกฤษดังกล่าวอยู่บนวิกิสนเทศ แล้ว

กรณีที่มีอยู่แล้ว

  1. ขั้นตอนต่อไปก็คือกด "Edit links" ซึ่งจะไปพายังเว็บวิกิสนเทศ
  2. จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุด กดปุ่ม [add]
  3. จากนั้นให้กรอก th (ชื่อ site ของวิกิพีเดียภาษาไทย)
  4. กรอก "กขค" ลงไป (ชื่อบทความในภาษาไทย) และกด [save]

กรณีไม่มีลิงก์บนวิกิสนเทศ

ย้ายบทความแก้ไข

ลิงก์ข้ามภาษาผิดแก้ไข

ลิงก์ข้ามภาษาหลายกลุ่มแก้ไข

การขัดแย้งของลิงก์ข้ามภาษาแก้ไข

โอนย้ายลิงก์ข้ามภาษาอัตโนมัติแก้ไข

โอนย้ายลิงก์ข้ามภาษากึ่งอัตโนมัติแก้ไข

 
รูปแสดงปุ่ม "remove interwikis"

สามารถลบลิงก์ข้ามภาษาโดยการติดตั้งแกเจต "ตรวจสอบและลบลิงก์ข้ามภาษาที่ย้ายไปยังวิกิสนเทศแล้วอย่างรวดเร็ว" โดยทำเครื่องหมายถูกที่รายการดังกล่าวในหน้า พิเศษ:การตั้งค่า#mw-prefsection-gadgets เมื่อคุณกำลังแก้ไขหน้าใด ๆ อยู่ จะมีปุ่ม "remove interwikis" ปรากฏขึ้นที่แถบด้านบน เมื่อกดแล้ว ลิงก์ข้ามภาษาที่ซ้ำซ้อนกับวิกิสนเทศ ก็จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

โอนย้ายลิงก์ข้ามภาษาด้วยมือแก้ไข

ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องแก้ไข

เรื่องของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพแก้ไข

ลิงก์ข้ามภาษาพร้อมหัวข้อแก้ไข

ยกเลิกลิงก์ข้ามภาษาของวิกิสนเทศ เป็นรายบทความแก้ไข

ขอบเขตของลิงก์ข้ามภาษาที่บรรจุลงวิกิสนเทศ ได้แก้ไข

เกี่ยวกับลิงก์ข้ามภาษาในบรรทัดแก้ไข

กล่องข้อมูล (ระยะที่สอง)แก้ไข

วางแผนว่าจะใช้คำสั่ง {{#property:}} ซึ่งอธิบายไว้ที่ meta:Wikidata/Notes/Inclusion syntax ในการเรียกข้อมูลจากวิกิสนเทศ มาแสดงผล

รายชื่อ (ระยะที่สาม)แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข