วิกิพีเดีย:วิกิสนเทศ

วิกิสนเทศ (Wikidata) เป็นโครงการของมูลนืธิวิกิมีเดียเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ร่วมแก้ไขกันได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้เริ่มโครงการโอนย้ายลิงก์ข้ามภาษาจากบทความในวิกิพีเดียแต่ละภาษาไปยังวิกิสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน

สำหรับวิกิพีเดียภาษาไทย จะสามารถใช้ความสามารถของวิกิสนเทศ ได้นับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยหากมีข้อมูลของบทความใดอยู่ที่วิกิสนเทศ แล้วจะทำให้แถบลิงก์ข้ามภาษาด้านซ้ายเรียกข้อมูลมาจากวิกิสนเทศ พร้อมแสดงปุ่มให้แก้ไขลิงก์ซึ่งโยงไปยังเว็บวิกิสนเทศ

ในอนาคตวิกิสนเทศ จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลหลายประเภทมากขึ้น รวมถึงข้อมูลที่แสดงผลในกล่องข้อมูลด้วย

โครงการระยะแรกของวิกิสนเทศ: รวมลิงก์ข้ามภาษาเข้าไปที่จุดศูนย์กลาง (วิกิสนเทศ) เพียงจุดเดียว
ระบบแบบเก่า: บทความในแต่ละภาษาต้องโยงไปยังบทความในภาษาอื่น ๆ ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์จำนวนมากซึ่งดูแลรักษาได้ยาก

ระยะแรก: ลิงก์ข้ามภาษา แก้

คำถามที่พบบ่อย แก้

การสร้างบทความใหม่ แก้

คำถาม ฉันเพิ่งสร้างบทความ "กขค" และรู้ว่าในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีบทความนี้อยู่แล้วชื่อ "abc" ฉันจะเพิ่มลิงก์ข้ามภาษาได้อย่างไร

คำตอบ

 
ลิงก์สำหรับเพิ่มลิงก์ข้ามภาษา จะเขียนว่า "Edit links" (ภาษาไทยจะเป็น "เพิ่มลิงก์ข้ามภาษา") โดยจะอยู่ใต้ส่วน ภาษาอื่น ในแถบข้างด้านซ้ายมือ
ในวิกิพีเดีย
 1. มองไปทางด้านซ้ายมือของเพจ จะเห็นแถบข้าง ในส่วนที่มีคำว่า ภาษาอื่น ซึ่งน่าจะอยู่ล่างสุด ให้คลิก "เพิ่มลิงก์ข้ามภาษา"
 2. เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏกล่องชื่อ "เชื่อมโยงเข้ากับหน้า" และมีช่องข้อมูลให้กรอก 2 ช่อง
 3. ช่องแรก (ภาษา:) ให้กรอก en แล้วเลือก English (enwiki)
 4. ช่องที่ 2 (หน้า:) ให้พิมพ์ชื่อบทความในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ (โปรแกรมจะช่วยเติมคำให้อัตโนมัติ)
 5. กดปุ่มเชื่อมโยงเข้ากับหน้า
ในวิกิสนเทศ
 1. เมื่ออยู่ในวิกิสนเทศ ให้หารายการ (entry) ที่ตรงกับวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอื่น)
 2. จากนั้นมองหากล่องที่เขียนว่า Wikipedia (x entries) กดปุ่ม [edit]
 3. เลื่อนลงมาล่างสุดของกล่อง ในกล่องสีเทาที่อยู่ข้างรูปถังขยะ ให้พิมพ์ th จะปรากฏกล่องดึงลง ให้เลือก Thai (th)
 4. กรอก "กขค" ลงไป (ชื่อบทความในภาษาไทย) และกด publish ที่หัวกล่อง


ลิงก์ข้ามภาษาผิด แก้

กรณีที่ต้องการแก้ไขลิงก์ข้ามภาษาที่จับคู่ผิด หรือมีการเปลี่ยนชื่อบทความในวิกิพีเดีย สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปในวิกิสนเทศ หารายการ (entry) ที่ตรงกับบทความวิกิพีเดียภาษาไทยที่ต้องการเปลี่ยน
 2. จากนั้นมองหากล่องที่เขียนว่า Wikipedia (x entries) กดปุ่ม [edit]
 3. กดรูปถังขยะข้างรหัส th ที่อยู่ในกล่องสีเทา
 4. กด publish ที่หัวกล่อง
 5. จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกับ การสร้างบทความใหม่ ข้างต้น

ลิงก์ข้ามภาษาหลายกลุ่ม แก้

การขัดแย้งของลิงก์ข้ามภาษา แก้

โอนย้ายลิงก์ข้ามภาษาอัตโนมัติ แก้

โอนย้ายลิงก์ข้ามภาษากึ่งอัตโนมัติ แก้

 
รูปแสดงปุ่ม "remove interwikis"

สามารถลบลิงก์ข้ามภาษาโดยการติดตั้งแกเจต "ตรวจสอบและลบลิงก์ข้ามภาษาที่ย้ายไปยังวิกิสนเทศแล้วอย่างรวดเร็ว" โดยทำเครื่องหมายถูกที่รายการดังกล่าวในหน้า พิเศษ:การตั้งค่า#mw-prefsection-gadgets เมื่อคุณกำลังแก้ไขหน้าใด ๆ อยู่ จะมีปุ่ม "remove interwikis" ปรากฏขึ้นที่แถบด้านบน เมื่อกดแล้ว ลิงก์ข้ามภาษาที่ซ้ำซ้อนกับวิกิสนเทศ ก็จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

โอนย้ายลิงก์ข้ามภาษาด้วยมือ แก้

ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่อง แก้

เรื่องของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพ แก้

ลิงก์ข้ามภาษาพร้อมหัวข้อ แก้

ยกเลิกลิงก์ข้ามภาษาของวิกิสนเทศ เป็นรายบทความ แก้

ขอบเขตของลิงก์ข้ามภาษาที่บรรจุลงวิกิสนเทศ ได้ แก้

เกี่ยวกับลิงก์ข้ามภาษาในบรรทัด แก้

กล่องข้อมูล (ระยะที่สอง) แก้

วางแผนว่าจะใช้คำสั่ง {{#property:}} ซึ่งอธิบายไว้ที่ meta:Wikidata/Notes/Inclusion syntax ในการเรียกข้อมูลจากวิกิสนเทศ มาแสดงผล

รายชื่อ (ระยะที่สาม) แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้