สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (อังกฤษ: The Government Lottery Office) เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517[2] มีหน้าที่ ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหลัก จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
The Government Lottery Office
ตราสลากกินแบ่งรัฐบาล.gif
ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม
ที่ทำการ
359 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517
ผู้บริหารหลัก พชร อนันตศิลป์, ประธานกรรมการ [1]
พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี, ผู้อำนวยการ
ร.ท. สุภาสชาญ ทัศนกุล, รองผู้อำนวยการ
ตุ้มทอง มุสิกรัตน์, รองผู้อำนวยการ
พรพิไล บุญเอนก, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.glo.or.th

นอกจากการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้มีการจัดพิมพ์สลากบำรุงการกุศล ใบตรวจผลการออกรางวัล รวมถึงงานพิมพ์อื่นที่รับจ้างจากภายนอก ส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์กันปลอมแปลงของหน่วยราชการที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ อาทิ ตั๋วรถโดยสาร บขส. บัตรผ่านทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สติ๊กเกอร์ของกรมสรรพสามิต

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐสูงเป็นลำดับที่ 3 ของรัฐวิสาหกิจไทย มูลค่ากว่า 15,311.87 ล้านบาท (พ.ศ. 2557)

สลากต่างๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข