สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 3 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยขณะนั้นหนองบัวลำภูยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี

ปี พ.ศ. 2536 หนองบัวลำภูยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และได้แยกเขตการเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดอุดรธานี (จากการเลือกตั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535) มาเป็นเขตการเลือกตั้งของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ นายวิเชียร ขาวขำ นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ และนายไพรัช นุชิต

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2538 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองบัวลำภูและอำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลบ้านถิ่น ตำบลปางกู่ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้านค้อ และตำบลโนนสัง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอนาวัง (ยกเว้นตำบลวังปลาป้อม) และอำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลโนนเมือง ตำบลหนองเรือ และตำบลโคกใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง (เฉพาะตำบลวังปลาป้อม)
  3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองบัวลำภูและอำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลบ้านถิ่น ตำบลปางกู่ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้านค้อ และตำบลโนนสัง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอนาวัง (ยกเว้นตำบลวังปลาป้อม) และอำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลโนนเมือง ตำบลหนองเรือ และตำบลโคกใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง (เฉพาะตำบลวังปลาป้อม)
  3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 18; พ.ศ. 2535แก้ไข

      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายวิเชียร ขาวขำ นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ นายไพรัช นุชิต

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539แก้ไข

      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายไพรัช นุชิต นายไชยา พรหมา ว่าที่ร้อยตรี สรชาติ สุวรรณพรหม
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ นายพิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ นายไชยา พรหมา นายวิชัย สามิตร
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายไชยา พรหมา

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายไชยา พรหมา นายวิชัย สามิตร นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ นายไชยา พรหมา นายวิชัย สามิตร
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายสยาม หัตถสงเคราะห์ นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข