พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์

นายพิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์ (23 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 -) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รวม 2 สมัย

พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 (78 ปี)

ประวัติแก้ไข

พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]

งานการเมืองแก้ไข

พิชาญ เข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลสุวรรณคูหา-นากลาง ในช่วงปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2533 และ ประธานกรรมการสุขาภิบาลโนนสูงเปลือย-ตูมใต้ ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2537 ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ใน พ.ศ. 2539[2]

พิชาญ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาราษฎรครั้งแรก ด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคความหวังใหม่ ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย เมื่อ พ.ศ. 2544 และได้รับเลือกตั้งรวม 2 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดพรรคความหวังใหม่
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2540. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2540
  2. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2545