จังหวัดอุตรดิตถ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2562 ขึ้นมา 1 ที่นั่ง ในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดอุตรดิตถ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

← พ.ศ. 2562 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครั้งต่อไป →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน368,012
ผู้ใช้สิทธิ74.15% (เพิ่มขึ้น 0.34 pp)
  First party Second party Third party
 
Paethongtarn Shinawatra.png
Pita Limjaroenrat - 2 (cropped).jpg
Prayut 2022.jpg
พรรค เพื่อไทย ก้าวไกล รวมไทยสร้างชาติ
เลือกตั้งล่าสุด 2 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งก่อนหน้า 1 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 1 Steady Steady
คะแนนเสียง 117,782 59,315 37,699
% 46.40 23.37 14.85

ผลการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง
  •   พรรคเพื่อไทย

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รวมไทยสร้างชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยังไม่ประกาศ

ภาพรวม แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดอุตรดิตถ์
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ใหม่ (1)
ประชาธิปไตยใหม่ (2)
เป็นธรรม (3)
ท้องที่ไทย (4)
พลังสังคมใหม่ (5)
ครูไทยเพื่อประชาชน (6)
ภูมิใจไทย (7)
แรงงานสร้างชาติ (8)
พลัง (9)
อนาคตไทย (10)
ประชาชาติ (11)
ไทยรวมไทย (12)
ไทยชนะ (13)
ชาติพัฒนากล้า (14)
กรีน (15)
พลังสยาม (16)
เสมอภาค (17)
ชาติไทยพัฒนา (18)
ภาคีเครือข่ายไทย (19)
เปลี่ยน (20)
ไทยภักดี (21)
รวมไทยสร้างชาติ (22)
รวมใจไทย (23)
เพื่อชาติ (24)
เสรีรวมไทย (25)
ประชาธิปัตย์ (26)
พลังธรรมใหม่ (27)
ไทยพร้อม (28)
เพื่อไทย (29)
ทางเลือกใหม่ (30)
ก้าวไกล (31)
ไทยสร้างไทย (32)
ไทยเป็นหนึ่ง (33)
แผ่นดินธรรม (34)
รวมพลัง (35)
เพื่อชาติไทย (36)
พลังประชารัฐ (37)
เพื่อไทรวมพลัง (38)
มิติใหม่ (39)
ประชาภิวัฒน์ (40)
ไทยธรรม (41)
ไทยศรีวิไลย์ (42)
พลังสหกรณ์ (43)
ราษฎร์วิถี (44)
แนวทางใหม่ (45)
ถิ่นกาขาวชาววิไล (46)
รวมแผ่นดิน (47)
เพื่ออนาคตไทย (48)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49)
พลังปวงชนไทย (50)
สามัญชน (51)
ชาติรุ่งเรือง (52)
พลังสังคม (53)
ภราดรภาพ (54)
ไทยก้าวหน้า (55)
ประชาไทย (56)
พลังเพื่อไทย (57)
สังคมประชาธิปไตยไทย (58)
ช่วยชาติ (59)
ความหวังใหม่ (60)
คลองไทย (61)
พลังไทรักชาติ (62)
ประชากรไทย (63)
เส้นด้าย (64)
เปลี่ยนอนาคต (65)
พลังประชาธิปไตย (66)
ไทยสมาร์ท (67)
บัตรดี
บัตรเสีย
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 368,868 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กฤษณา สีหลักษณ์ (3)✔ 32,820 37.97
ภูมิใจไทย พิชญุตม์ พอจิต (2) 25,696 30.22
ก้าวไกล สุภาพิชญ์ สุขศรี (4) 19,857 23.35
รวมไทยสร้างชาติ พิมณัฏฐา จิระพุทธิภาคย์ (8) 4,089 4.81
ประชาธิปัตย์ อาณัติ วงค์สถาน (6) 820 0.96
ไทยสร้างไทย โปรย สมบัติ (1) 717 0.84
เสรีรวมไทย ประสิทธิ์ เพ็งแจ่ม (7) 396 0.47
พลังประชารัฐ เรวัต คล้ายสมบูรณ์ (5) 362 0.43
คลองไทย ณัฐวรรณ์ แป้งเงิน (9) 269 0.32
ผลรวม 85,026 100.00
บัตรดี 85,026 94.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,028 2.24
บัตรเสีย 3,357 3.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,413 76.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,390 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอทองแสนขัน อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และอำเภอพิชัย (เฉพาะตำบลนายางและตำบลนาอิน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วารุจ ศิริวัฒน์ (7)✔ 36,183 43.78
ก้าวไกล ณัฐวุฒิ บุญมาติด (9) 20,952 25.35
รวมไทยสร้างชาติ รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ (8) 20,714 25.06
ประชาธิปัตย์ ประสิทธิ์ คลังสีดา (5) 1,087 1.32
พลังประชารัฐ อัฑฒ์ เชื้อมีศรี (4) 846 1.02
เสรีรวมไทย วิษนุ เกิดศิลป์ (6) 652 0.79
ครูไทยเพื่อประชาชน สำราญ แปงการิยา (3) 535 0.65
ภูมิใจไทย พงศ์นิมิตร แก้วแดง (2) 503 0.61
พลังสังคมใหม่ วัชรินทร์ ชัยภัทร์ชนก (1) 493 0.60
ไทยสร้างไทย เอนก ธรรมใจ (10) 460 0.56
คลองไทย ฤดี เรืองมั่น (11) 231 0.28
ผลรวม 82,656 100.00
บัตรดี 82,656 91.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,237 4.18
บัตรเสีย 2,104 1.68
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,997 71.79
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,354 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อชาติ

เขต 3 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอลับแล อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย (ยกเว้นตำบลนายางและตำบลนาอิน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย รวี เล็กอุทัย (8) 48,779 56.61
ก้าวไกล จิรายุ ดวงแก้ว (6) 18,506 21.48
รวมไทยสร้างชาติ ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ (4)* 12,896 14.97
ประชาธิปัตย์ ธนพล หมื่นยา (5) 1,543 1.79
พลังประชารัฐ สุขโกศล โกศลธรรมสกุล (9) 1,284 1.49
ไทยสร้างไทย บัญชา อรุณเขต (2) 1,150 1.34
ภูมิใจไทย ยิ่งใหญ่ อายะนันทน์ (3) 824 0.96
เสรีรวมไทย บุญยัง ภู่ดัด (7) 654 0.76
ไทยศรีวิไลย์ นิธินันทน์ ศิวประทินพงศ์ (1) 415 0.48
คลองไทย ทีม แสงทอง (10) 111 0.13
ผลรวม 86,162 100.00
บัตรดี 86,162 93.16
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,288 2.47
บัตรเสีย 4,034 4.36
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,484 74.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,268 100.00
เพื่อไทย ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

อ้างอิง แก้

  1. "เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตเลือกตั้งใหม่ กทม.ยังมากสุด 33 คน". workpointTODAY.

ดูเพิ่ม แก้