จังหวัดอุตรดิตถ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] ลดลงจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดอุตรดิตถ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน369,079
ผู้ใช้สิทธิ73.81%
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่
ที่นั่งก่อนหน้า 3 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง1 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 105,813 74,544 39,948
% 41.96 29.56 15.84

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง
  •   พรรคเพื่อไทย

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

ภาพรวม แก้

แบ่งตามพรรค แก้

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 2 105,813 41.96% 2  1 100.00%
พลังประชารัฐ 2 74,544 29.56% 0   0.00%
อนาคตใหม่ 2 39,948 15.84% 0   0.00%
อื่น ๆ 53 31,893 12.64% 0   0.00%
ผลรวม 59 252,198 100.00% 2  1 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
41.96%
พลังประชารัฐ
  
29.56%
อนาคตใหม่
  
15.84%
อื่น ๆ
  
12.64%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า แก้

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554 แก้

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 140,525 57.38% 105,813 41.96%  15.42%
พลังประชารัฐ 74,544 29.56%  29.56%
อนาคตใหม่ 39,948 15.84%  15.84%
ประชาธิปัตย์ 66,603 27.20% 11,020 4.37%  22.83%
อื่น ๆ 37,775 15.42% 20,873 8.27%  7.15%
ผลรวม 244,903 100.00% 252,198 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554 แก้

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 123,199 50.50% 105,813 41.96%  8.54%
พลังประชารัฐ 74,544 29.56%  29.56%
อนาคตใหม่ 39,948 15.84%  15.84%
ประชาธิปัตย์ 45,161 18.51% 11,020 4.37%  14.14%
ภูมิใจไทย 47,802 19.59% 2,272 0.90%  18.69%
อื่น ๆ 27,804 11.40% 18,601 7.37%  4.03%
ผลรวม 243,966 100.00% 252,198 100.00%

แบ่งตามเขต แก้

เขตเลือกตั้ง เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 54,669 40.24% 40,747 29.99% 23,828 17.54% 16,608 12.23% 135,852 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 51,144 43.96% 33,797 29.05% 16,020 13.77% 15,385 13.22% 116,346 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 105,813 41.96% 74,544 29.56% 39,948 15.84% 31,893 12.64% 252,198 100.00%

เขตเลือกตั้ง แก้

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอลับแลและอำเภอตรอน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กนก ลิ้มตระกูล (7)* 54,669 40.24
พลังประชารัฐ พันตำรวจเอก ดิษยเดช พัชรภูวดล (1) 40,747 29.99
อนาคตใหม่ เลิศศักดิ์ จันทร์สูง (2) 23,828 17.54
ประชาธิปัตย์ พรศักดิ์ เอื้อประเสริฐ (3) 5,318 3.91
เสรีรวมไทย คมกฤษณ์ จ่าทองคำ (24) 1,762 1.30
เพื่อชาติ พิมณัฏฐา จิระพุทธิภาคย์ (9) 1,553 1.14
เศรษฐกิจใหม่ สุภาพร ขันสุข (25) 1,180 0.87
พลังปวงชนไทย อมรชัย สังข์สุวรรณ์ (8) 786 0.58
พลังธรรมใหม่ พนัส ใจภักดี (6) 680 0.50
รวมพลังประชาชาติไทย ธนิน แก่งอินทร์ (21) 661 0.49
เพื่อแผ่นดิน ธนพล หมื่นยา (18) 624 0.46
ภูมิใจไทย สุภัคกานต์ คงธนศุภธร (5) 623 0.46
พลังสังคม เชิญ มั่นเจ๊ก (27) 595 0.44
ประชานิยม ปองภพ บุญอินเขียว (10) 404 0.30
ชาติไทยพัฒนา สุมาลี กลิ่นลอย (19) 250 0.18
พลังท้องถิ่นไท พรวจี ปะนะที (13) 235 0.17
ครูไทยเพื่อประชาชน ชัยพร ศิริวัฒน์ (22) 225 0.17
ไทรักธรรม จันทา ถ่องตะคุ (32) 213 0.16
ไทยศรีวิไลย์ ธวัชชัย สุภาอรรถ (26) 205 0.15
ประชาธิปไตยใหม่ ณภัทร วรรณกลาง (12) 185 0.14
พลังไทสร้างชาติ จิระวัฒน์ พงษ์วิชัย (23) 161 0.12
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุพัฒน์ จุลอักษร (14) 146 0.11
พลังไทยดี จำรัส พวงมะเดื่อ (17) 143 0.11
พลังชาติไทย ธนศร คำฟอง (20) 129 0.09
ภราดรภาพ ชวโรจน์ ศรีทน (4) 118 0.09
กรีน อภิรักษ์ แตงขาว (16) 115 0.08
ประชาธรรมไทย ภณภัค ทวีเจริญรักข์ (28) 99 0.07
พลังประชาธิปไตย สิทธิพงษ์ มั่นคง (30) 87 0.06
ประชาภิวัฒน์ พิสิษฐ์ ธารบัวสวรรค์ (15) 67 0.05
แทนคุณแผ่นดิน วีระชัย โพนเยี่ยม (31) 44 0.03
ประชาชนปฏิรูป ธีรจิต แก้วใจ (11)
ผลรวม 135,852 100.00
บัตรดี 135,852 91.99
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,926 1.98
บัตรเสีย 8,910 6.03
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 147,769 76.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 194,219 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคก

ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ถูกขับออกจากพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคเพื่อชาติในเวลาต่อมา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ (11)* 51,144 43.96
พลังประชารัฐ วารุจ ศิริวัฒน์ (9)✔ 33,797 29.05
อนาคตใหม่ ภิศิษฐ์ วงศ์ทอง (1) 16,020 13.77
ประชาธิปัตย์ ประสิทธิ์ คลังสีดา (3) 5,702 4.90
ภูมิใจไทย นเรศ เชื้อโฮม (5) 1,649 1.42
เสรีรวมไทย วิษนุ เกิดศิลป์ (7) 1,420 1.22
พลังปวงชนไทย ชลอ เสนานารถ (10) 849 0.73
เศรษฐกิจใหม่ เฉลิมชัย ไหลสกุล (21) 767 0.66
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ญาตินันท์ โคกมา (8) 744 0.64
รวมพลังประชาชาติไทย สมพร ปานเพ็ง (4) 555 0.48
ประชานิยม บุญยัง ภู่ดัด (12) 497 0.43
เพื่อชาติ สิน อินชูรันต์ (6) 461 0.40
พลังธรรมใหม่ ณัฏฐพล แก้วผัด (2) 415 0.36
ไทรักธรรม แพรวพรรณ กอนแห้ว (27) 296 0.25
ไทยศรีวิไลย์ กาญจนา ฤทธิ์เวทย์ (23) 292 0.25
ครูไทยเพื่อประชาชน อัจฉราพรรณ รัตนสากล (19) 287 0.25
พลังท้องถิ่นไท ภาสกร มณฑากุล (22) 249 0.21
พลังไทยรักไทย ธีระพันธุ์ จิตรบุญ (20) 240 0.21
กสิกรไทย ฐิติพงศ์ รัตนะเสถียร (18) 183 0.16
เพื่อแผ่นดิน พนิดา นาทัน (16) 159 0.14
พลังชาติไทย วิรุทธิ์ เก่งกล้า (17) 144 0.12
ภราดรภาพ ชาตรี แม้นสวัสดิ์ (13) 122 0.10
ประชาธรรมไทย บุญช่วย จิวิสาย​ (24) 88 0.08
ประชาชนปฏิรูป สุพัฒน์ ภูสี (14) 80 0.07
ผึ้งหลวง กระแส ยั่งยืน (25) 78 0.07
แทนคุณแผ่นดิน พิมพ์นารา ศิวประทินพงศ์ (26) 62 0.05
ประชาภิวัฒน์ พีระชัย เทพศิริ (15) 46 0.04
ผลรวม 116,346 100.00
บัตรดี 116,436 93.14
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,568 1.26
บัตรเสีย 6,985 5.60
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 124,643 71.28
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 174,860 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. sanook (5 กุมภาพันธ์ 2562). "เลือกตั้ง 2562: อุตรดิตถ์คึกคัก! ผู้สมัครแปลงโฉมเป็น "ขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก" ควบม้ามาสมัคร". sanook.com. สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้