กนก ลิ้มตระกูล

กนก ลิ้มตระกูล (เกิด 22 กันยายน พ.ศ. 2499) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ 6 สมัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

กนก ลิ้มตระกูล
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม 2562
เขตเลือกตั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 กันยายน พ.ศ. 2499 (66 ปี)
พรรค เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

กนก ลิ้มตระกูล เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของนายประมวล และนางกาหลง ลิ้มตระกูล มีน้อง 2 คน สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันมีสถานะโสด

งานการเมืองแก้ไข

กนก เริ่มเข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 สมัย ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 และได้รับเลือกตั้งติดต่อกันมาอีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคชาติพัฒนา[1] ต่อมา พ.ศ. 2544 ลงสมัครในนามพรรคชาติพัฒนา พ่ายให้กับนางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ จากพรรคไทยรักไทย

พ.ศ. 2550 ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในนามพรรคพลังประชาชน ได้รับเลือกตั้ง โดยมีคะแนนเป็นอับดับ 3 ของเขต (มี ส.ส. ได้ 3 คน) และปี พ.ศ. 2554 ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้ง

พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

กนก ลิ้มตระกูล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 6 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข