นายกนก ลิ้มตระกูล (เกิด 22 กันยายน พ.ศ. 2499) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

กนก ลิ้มตระกูล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุตรดิตถ์ เขต 1
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 กันยายน พ.ศ. 2499 (63 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

กนก ลิ้มตระกูล เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของนายประมวล และนางกาหลง ลิ้มตระกูล มีน้อง 2 คน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันมีสถานะโสด

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 สมัย ปี พ.ศ. 2535 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก และได้รับเลือกตั้งติดต่อกันมาอีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคชาติพัฒนา[1] ต่อมา พ.ศ. 2544 ลงสมัครในนามพรรคชาติพัฒนา พ่ายให้กับนางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ จากพรรคไทยรักไทย

พ.ศ. 2550 ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในนามพรรคพลังประชาชน ได้รับเลือกตั้ง โดยมีคะแนนเป็นอับดับ 3 ของเขต (มี ส.ส. ได้ 3 คน) และปี พ.ศ. 2554 ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้ง

พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

กนก ลิ้มตระกูล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคชาติพัฒนา
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคชาติพัฒนา
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคชาติพัฒนา
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคพลังประชาชน
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข