เปิดเมนูหลัก

เป็นพยัญชนะตัวที่ 6 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก และก่อนหน้า จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำในระบบไตรยางศ์ ออกเสียงอย่าง ค (ควาย) มีชื่อเรียกกำกับว่า "ฆ ระฆัง"

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

อักษร ฆ เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้นพยางค์และพยัญชนะท้ายพยางค์ โดยแทนเสียง [kʰ] และ [k̚] ตามลำดับ แต่ในการทับศัพท์คำภาษาอาหรับและมลายูใช้ ฆ แทนเสียง [ɣ] และในการทับศัพท์คำภาษาสเปนใช้ ฆ แทนเสียง [x] ทั้งในตำแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์

ฆ มักไม่ถูกใช้เป็นอักษรสำหรับหัวข้อลำดับ เช่นว่า ก. ข. ค. ง. จ. ฯลฯ ซึ่งข้าม ฆ. ไปเลย

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ฆ&oldid=8307392"