ไม้โอ (โ) ใช้เป็นสระ โอ เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะต้น และใช้ประสมสระ โอะ แบบไม่มีพยัญชนะสะกด

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

การประสมรูป แก้

การประสมรูป ปรากฏ ใช้เป็นสระ สัทอักษรสากล
ไม้โอ + (พยัญชนะต้น) โ– โอ /oː/
ไม้โอ + (พยัญชนะต้น) + วิสรรชนีย์ โ–ะ โอะ (ไม่มีตัวสะกด) /oʔ/